+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Arkeologların görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Arkeologların görevleri nelerdir
  Arkeologların görevleri nelerdir

  •Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına
  çıkarmak için kazılar yapar,
  •Kazılardan elde edilen eserleri temizler,
  •Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım restorasyonunu
  yapar
  ,
  •Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,
  •Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak
  görevlendirilebilir,
  •Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının SİT alanı (Ayrıntılı bilgi
  EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.) belirleme çalışmalarına temel
  oluşturan raporlar hazırlar,

  •Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara
  yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,
  •Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini
  yapar,
  •Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Arkeologların görevi belirli tarihi yerlerde kazı çalışmaları yaparak geçmişten kalıntılar bulmaya çalışır. arkeologlar kazı çalışmalarında şehirler,mumyalar,iskeletler,tarihte yankı uyandıran büyüklerin mezarlarını bulmuşlardır.
+ Yorum Gönder