+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Bilgisayar mühendislerinin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Bilgisayar mühendislerinin görevleri nelerdir
  Bilgisayar mühendislerinin görevleri nelerdir

  Bilgisayar mühendisleri yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler üstlenebilirler. Aşağıda ana başlıklarda belirtilen görevlerde bulunabilirler:
  1- Sistem çözümleyici olarak görev yapanlar;
  • Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar,
  • Bu uygulama sistemini belli bir zaman içerisinde kurar,
  • Sistemin çalışması sırasında meydana gelebilecek aksaklıkları saptar ve ortadan kaldırır,
  • Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler,
  • Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir,
  • Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir.
  2- Sistem programcısı olarak görev yapanlar;
  • Bilgisayarın işletim sistemi üzerinde program geliştirir,
  • Değişen teknolojiye göre kullanımı daha ileri düzeyde olan yeni işletim sistemleriyle eskisini değiştirir,
  • Sisteme destek olacak yazılımlar geliştirir.
  3- Uygulama programcısı olarak görev yapanlar;
  • Herhangi bir işi bilgisayara yaptırmak veya bir sorunu bilgisayar yardımı ile çözmek için gerekli teorik işlemleri ve bunların uygulama sırasını saptar,
  • Bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler,
  • Yazılımın akış şemasını hazırlar,
  • Bu şemaya uygun olarak yazılımı herhangi bir programlama dili ile gerçekleştirir,
  • Programın amaca uygun olarak çalışıp çalışmadığını, varsa çalışması sırasında meydana gelen aksaklıkları saptar,
  • Eksiklikleri ve hataları, bir daha meydana gelmeyecek şekilde ortadan kaldırır,
  • Programı, amaca uygun hizmet verebilecek şekilde hazırladıktan sonra kullanım yönergesini hazırlayarak bilgisayar operatörlerine teslim eder.
  4- Veri tabanı yöneticisi olarak görev yapanlar;
  • Amaca yönelik kullanımı hızlı ve pratik olacak şekilde özel bir veri tabanı oluşturur,
  • Varolan özel veri tabanını geliştirir,
  • Veri tabanı kullanımı ile ilgili konularda çalışarak kullanıcıların sorunlarını çözümler,
  • Şifre oluşturarak, veri tabanının güvenliğinden sorumlu olur.

  5- Veri iletişim uzmanı olarak görev yapanlar;
  Diğer veri iletişim donanım ve yazılımından, bilgisayar ağlarından ve işletiminden sorumludur,
  Merkez ve merkeze bağlı diğer birimlerin birbiriyle olan veri haberleşmesinde kullanılan donanım ve yazılımların çalışmalarını devamlı kontrol eder, aksaklıklar oluştuğunda aksaklıkları ortadan kaldırır,
  Sistemin veri haberleşmesinin daha iyi, güvenli ve hızlı olması için yeni teknolojileri araştırır ve sisteme uygular.
  6- Bilgi işlem birimi yöneticisi olarak görev yapanlar;
  • Kuruluşun tüm bilgi işlem çalışmalarını planlar ve yönetir,
  • Yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla, kuruluşun işleyişinde ve çalışmalarında gelişmeler planlar,
  • Önerilen sistemleri değerlendirir ve uygun çalışmaları önerir,
  • Ek bilgi işlem hizmetleri isteklerini değerlendirir,
  • Yeni donanım ve yazılım teknolojilerini değerlendirir ve kuruluşun ihtiyaçlarına uygunluğunu saptar,
  • Personel ve yazılım-donanım kaynaklarının performansını yönetime bildirir,
  • Bilgi işlem çalışmaları için plan ve bütçeler geliştirir,
  • Birimin çalışmalarını denetler,
  • Birime alınan personelin eğitimini sağlar.
  7- Eğitmen olarak görev yapanlar;
  • Bilgisayar kuruluşunda çalışan personeli yazılım ve donanım düzeyinde eğitir,
  • Bilgisayar kurslarında mevcut uygulama paketlerini, programlama dillerini, veri tabanı ve işletim sistemlerini, donanım teknolojilerini öğrencilere anlatır,
  • Üniversitelerde bilgisayar alanında eğitmen olarak görev yaparlar.
  8- Danışman olarak görev yapanlar;
  • Bilgisayar firmalarında, satış yapan kurum ve kuruluşlarda gelişen teknolojiye göre donanım ve yazılım alanlarında tavsiyelerde bulunur,
  • Firmaların, kurum ve kuruluşların karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm getirici önerilerde bulunur.
  9- Mikroişlemci tasarımcısı olarak görev yapanlar;
  • Mikroişlemcinin kullanılacağı alana göre, mikroişlemcinin emir kümesini oluşturur, gerekli fonksiyonel birimleri tasarlar, geliştirir ve benzetimini yapar,
  • Mikroişlemcinin kullanılacağı yerlere uygun olacak şekilde boyutları, bacak sayılarını ve diğer fiziksel özelliklerini tasarlar,
  • Mikroişlemcinin donanımını amaca uygun şekilde tasarladıktan sonra mevcut yarı iletken teknolojisi ile mikroişlemciyi gerçekleştirir,
  • Mikroişlemcinin gerektirdiği ara yüzler varsa bunları da mikro işlemci ile uygun olacak şekilde tasarlar ve üretir,
  • Mikroişlemcinin, onun yan parçalarının ve assembler dilinin kullanımına ilişkin yönergeler hazırlayarak bu teknolojiyi kullanacak şirket, araştırma grupları veya üniversitedeki personelin eğitimini sağlar.
  10- Bilgisayar donanımı tasarımcısı olarak görev yapanlar;
  • Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler,
  • Mevcut mikroişlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleyebilecek donanımı kullanılacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlar,
  • Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir,
  • Donanımın diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar,
  • Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bilgisayar mühendislerin bir çok görevi vardır. görevleri arasında bilgisayar programı yapmak ,bilgisayar oyunları yapmak vb daha bir sürü şey yapabilirler. bu yüzden ya bilgisayar mühendisleri en çok kazanan mesleklerde biri.
+ Yorum Gönder