+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Müftülük mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Müftülük mesleği
  Müftülük mesleği

  Müftülük

  TANIM

  Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir.

  GÖREVLER
  - Toplumu dini konularda aydınlatır,
  - Dini konularla ilgili sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,
  - Hutbe ve vaaz konularını saptar,
  - Camilerin açılış ve kapanış saatlerini saptar,
  - İbadete açılmak istenen yerlere izin vermek için inceleme yapar,
  - Hac ve umre ziyaretleriyle ilgili işlemleri yürütür,
  - Dini gün ve bayramları, fitre miktarını tespit ederek halka duyurur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Dini yayınlar,
  - Büro malzemeleri,
  - Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Müftü olmak isteyenlerin;
  - Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
  - Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,
  - Düzgün konuşma becerisine sahip,
  - Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,
  - Yeniliklere açık ve geniş görüşlü
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Müftüler büroda görev yaparlar. Çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  İl ve ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerde görev alırlar.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi Öğrenci Seçme Sınavıyla (ÖSS) girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin İlahiyat bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girebilmek için ÖSS Sınavında yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puanı almak gereklidir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  İlahiyat fakültesinin İlahiyat bölümünde Arapça Kuran-ı Kerim eğitiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonra dört yıllık eğitim süresince; Kuran-ı Kerim'in yorumu (Tefsir), Hz. Peygamber'in sözlerinin yorumu (Hadis), İslam Hukuku, Din Felsefesi, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir.

  MESLEKTE İLERLEME
  İlahiyat fakültesi mezunları ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı sınavla stajyer vaiz olarak göreve başlarlar. Stajyerliği kalkan vaizler müftülük sınavına girerek ilçe müftüsü olabilirler. İlçe müftüleri beş yıl çalıştıktan sonra il müftü yardımcılığına terfi edebilirler. Toplam on yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi il müftülüğüne terfi edebilir.

  BENZER MESLEKLER: İmamlık, vaizlik

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Eğitim süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. (Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı)
  - Eğitimden sonra ücret durumu ise Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 2. Ziyaretçi

  Müftü nasıl olunur

  Müftülük mesleği

  Bu mesleğin ön eğitimi İlahiyat Fakültelerinin ilahiyat bölümlerinde verilmektedir.
  Müftü Okulu Kaç Yıllıktır
  Müftü olabilmek için ülkemizdeki çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin birinden mezun olmak gereklidir. Eğitim süresi 4 yıldır.
  Müftü Çalışma Alanları
  1 Mart 1993′ den önce ilahiyat fakültesinden mezun olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın açmış olduğu müftülük sınavına katılarak müftü olabiliyor ve atamaları yapılıyordu. 1 Mart 1993′den sonra yapılan düzenlemeyle; En az dört yıl süreli dini yüksek öğrenim (İlahiyat Fak.) yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı vaizlik sınavına katılarak kazandıkları takdirde, stajyer vaiz olarak atamaları yapılır. En az 1 yıl en fazla 2 yıl Stajyer Vaiz olarak çalışırlar. Bu zaman içerisinde Başkanlıkça belirlenen süre boyunca hizmet-içi eğitim kursuna alınırlar. Kursu başarı ile bitirenler il müftülüklerinde stajyer vaiz olarak çalışırlar. Stajyer vaiz olarak Müftülüklerde en az 6 ay çalıştıktan sonra, asgari 2 ay süre ile bir ilçe müftüsü gözetiminde görev yaparlar. Stajyerlik dönemlerindeki durumları ve idarecilik yapıp yapamayacakları müftülüklerce düzenlenecek olan “Değerlendirme Raporu”nda belirtilir. Bu rapor Diyanet İşleri Başkanlığı’nca incelenir ve olumlu bulunursa kişinin stajyerliği kaldırılır. Vaizlikte stajyerliği kalkan, müftülük için yeterli bulunan ve başkanlıkça yapılan müftülük sınavını kazanan kişiler ilçe müftüsü olurlar.
  Müftü Meslekte İlerleme
  Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen 5 yıl süreyle ilçe müftülüğü görevini yürüten kişi il müftü yardımcılığına terfi edebilir. İlçe müftülüğü ya da il müftü yardımcılığında 6 yıl çalışan ve toplam 10 yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi ise İl Müftülüğüne terfi edebilir. Kişisel çabaları sonucu gösterdiği başarı ve alanında yaptığı hizmetlerle tanınmış ve 10 yıllık hizmeti olanlar Diyanet İşleri Başkanlığına kadar yükselme kaydedebilir.
  Müftü Görevleri
  Toplumu dini konularda aydınlatır, bu konuda görev alacakları saptar, Dini konularla ilgili, sözlü ve yazılı soruları yanıtlar, Hutbe ve vaaz konularını saptar, Camilerin açılış ve kapanış saatlerini yöresel özelliklere göre saptar, İbadete açılmak istenen yerlere izin verir, İbadet yerlerinin çevresinde yardım toplamak isteyenlerin izin işlemiyle ilgilenir, Görevliler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirir ve gerekli işlemleri yapar, Hac ve umre ziyaretleri ile ilgili işlemleri yürütür, hac adayları için kurslar açar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan takvime göre dini gün ve bayramları, sadaka-i fıtrın miktarını mahalli rayice göre belirleyerek halka duyurur.
  Müftü Kullanılan Malzemeler
  Dini yayınlar, Büro malzemeleri, Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

+ Yorum Gönder