+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Mimarlık mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Mimarlık mesleği
  Mimarlık mesleği


  Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

  GÖREVLER

  Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;
  - Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
  - Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
  - Binanın planını çizer,
  - Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
  - Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
  - Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
  - Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
  - Binalarda değişiklik veya onarım için plan hazırlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Çalışma masası,
  - Aydınger kağıdı,
  - T Cetveli, gönye gibi çizim aletleri,
  - Kırtasiye malzemeleri,
  - Maket yapmak için çeşitli malzemeler,
  - Bilgisayar, çeşitli yazılım programları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Mimar olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde akademik yeteneğe,
  - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
  - El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
  - Görsel sanatlara ilgili,
  - Yaratıcı, estetik görüş sahibi, tasarım yeteneği olan,
  - Başkalarını etkileyebilen,
  - Yeniliklere ve eleştiriye açık,
  - Dikkatli ve titiz
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışmalarını genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda yürütürler. Etüt çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken; inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakülteleri, mühendislik-mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin “Mimarlık” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölüme girmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gereklidir

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  - Eğitim süresi 4 yıldır.
  - Eğitimin ilk yılında Genel Matematik, Bina Fiziği, Mimari Çizime Giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma ve plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslek eğitimini bitirerek mimar unvanını alanlar, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler. Yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıldır.
  BENZER MESLEKLER: İç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir plancılığı.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir.
  - Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
  - Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.
  - Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
  - Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 2. Kadir
  Devamlı Üye

  Mimar, kişilerin isteğine ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve o yapıyı tasarlayan kişilerdir ayriyeten o yapıtı denetleyen kişidir.
+ Yorum Gönder