+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Meyve ve Sebze Forumunda Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlardaki Yabancı Otlar Zirai Bilgi ve tanıtım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlardaki Yabancı Otlar Zirai Bilgi ve tanıtım
  Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlardaki Yabancı Otlar

  Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlardaki Yabancı Otlar hakkında bilgi


  Bilimsel adı Türkçe adı Familvası Adonia spp. Kan damlası Ranunculaceae Amaranthus spp. Horoz ibiği Campasitae (Amaranthaceae) Capsella-bursa pastoris L. Medik. Çoban çantası Cruciferae (Brassicaceae) Centaurea solstitialis L. Güneş dikeni Asteraceae Daucus carota L. Yabani havuç Umbelliferae Erodium cicutarium (L.) Herit Dön baba Geraniaceae Galium spp. Yoğurt otu Rubiaceae Ranunculus arvensis L. Düğün çiçeği Ranunculaceae Sinapis arvensis L. Yabani hardal Cruciferae(Brassicaceae) Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae( Asteraceae) Tribulus terrestris L. Demir dikeni Zygophyllaceae Tragopogon latifoHus Boiss. Yemlik Compositae (Asteraceae) Turgenia latifolia Hoffm. Pıtrak Umbelliferaea Xanthiuın strumarium L. Domuz pıtrağı Compositae (Asteraceae) 1.1.2. Tek Yıllık Dar Yapraklılar Bromun tectorum L. Püsküllü çayır Gramineae (Poaceae) Digitaria sanguinalis Scop. Çatal otu Gramineae (Poaceae) Hordeum murinum L. Duvar arpası Gramineae (Poaceae) Poa annua L. Tavşan bıyığı Gramineae (Poaceae) Setaria verticillata P.B. Yapışkan otu Gramineae (Poaceae) 1 .2.1 .İki Yıllık Dar Yapraklılar. Bromus hordeaceııs L. Arpamsı brom Gramineae (Poaceae) 1 .3. Çok Yıllık Yabancıotlar 1.3.1. Çok Yıllık Geniş Yapraklılar Alkanna tinctoria (L.) Tausch. Havaciva otu Boraginaceae Cirsium arvense (L.) Scop. Köy göçüren Compositae (Asteraceae) Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı Convolvulaceae Eryngium campestre L. Boğa dikeni Umbelliferae Euphorbia spp. Sütleğen Euphorbiaceae Marru bium spp. İtsineği Labiatae(Lamiaceae) Rumex sp. Labada Polygonaceae Solanum nigrum L. Köpek üzümü Solanaceae Stachys spp. Karabaş Labiatae(Lamiaceae) 1.3.2. Çok Yıllık Dar Yapraklılar Agropyron repens P.Beauv. Ayrık Gramineae (Poaceae) Alopecurus myosuroi des Huds. Tilki kuyruğu Gramineae (Poaceae) Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpek dişi ayrığı Gramineae (Poaceae) Phragmites austrialis Steudel Kamış Gramineae (Poaceae) Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş Gramineae (Poaceae) 1.4. Odunsu Bitkiler Ailanthus alüsslma (Miller) Swing. Kokarağaç Simaroubaceae Berberis crataeglna D.C. Kadın tuzluğu Berberidaceae Jasminum fructicans L. Sarı çiçekli yasemin Oleaceae Prunus webil L. Yabani badem Rosaceae Rosa spp. Yabani güller Rosaceae Rubus spp. Böğürtlen Rosaceae S alix spp. Söğüt Salicaceae Similax aspera L. Gıcır dikeni Liliaceae Tamarix spp. Ilgın Tamariceae Ulmus campestris L. Karaağaç Ulmaceae Paliurus spina-christi Mili. Karaçalı Rhamnaceae Prosopis farkta Çeti Legumi nosae(Fabaceae) Onis spinosa Öküz çanı Legu minosae(Fabaceae) Glycyrrhiza spp. Meyan kökü Leguminosae(Fabaceae) Quercus spp. Meşe türleri Cupressaceae Anaguris foetida L. Katır kuyruğu Leguminosae(Fabaceae) O/ea sylvestris Yabani zeytin Oleaceae Vitex agnus-castus L. Hayıt Verbenaceae d
 2. Ezlem
  Üye

  Kültür şeklinde yetiştirilen besinler arasında en çok mantarları görüyoruz.Doğada bulunan mantarları bir çok insan zehirli olduğu endişesi ile yemez.Ama kültür mantarları hem lezzetli hemde güvenlidir.
+ Yorum Gönder