+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Meyve ve Sebze Forumunda Fındık Rakamlarla Türkiye ve Dünyada Fındık Üretimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Fındık Rakamlarla Türkiye ve Dünyada Fındık Üretimi

  Fındık Rakamlarla Türkiye ve Dünyada Fındık Üretimi hakkında bilgi

  Türkiye dünyanın en önemli fındık üretici ülkesi olup, son yıllarda üretimimiz azalmış olmakla birlikte yine de dünya fındık üretiminin yaklaşık %70'i tek başına Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir.


  Türkiye dışında fındık üreten ülkeler olarak Italya, Ispanya, ABD, İran ve Çin Halk Cumhuriyeti ile çok az miktarda olmak üzere Fransa, Yunanistan ve Rusya Federasyonu sayılabilir. Ancak bugün için Italya dışında diğer ülkeler dünya ihracatında ülkemiz için önemli bir rakip olarak görülmemektedir.  Ordu ili ülkemizdeki en önemli fındık üretim bölgesini oluşturmaktadır. Ordu bölgesi toplam

  kabuklu fındık üretimimizden yaklaşık % 38 oranında pay almaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla

  Akçakoca , Giresun ve Trabzon bölgeleri izlemektedir.

  Ülkemizde hasatı yörelere göre AğustosEylül

  aylarında yapılan fındık, güneş enerjisi ile

  doğal koşullarda kurutulmaktadır. Harmanlama dönemi de yine yöreye ve yağış durumuna

  bağlı olarak Ekim ayına kadar sarkmaktadır. Hasat, insan gücü ile daldan ve yerden

  toplama şeklinde , harmanlama ise makinalarla yapılmaktadır.

  Üretim 2002 yılında 620 bin ton iken bu rakam 2003 yılında 450 bin tona, 2004 yılında da

  329 bin tona düşmüştür.

  Türkiye'de Fındık Üretimi(Ton)

  Yıllar Üretim

  1995 455 000

  1996 446 000

  1997 410 000

  1998 580 000

  1999 530 000

  2000 475 000

  2001 570 000

  2002 620 000

  2003 450 000

  2004 358 000

  KaynakİE ve FAO

  Ülkemizde fındık işleme sanayinde dış pazar taleplerini her yönüyle karşılayabilecek

  işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerde ileri teknolojiler kullanılmakta , üretim her

  aşamada fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerle kontrol edilmektedir. Ayrıca bu

  ürünler el değmeden ambalajlanmaktadır. Özellikle son yıllarda daha da artan araştırma

  ve geliştirme çalışmalarıyla mevcut ürün çeşitleri gün geçtikçe artmakta ve gelişen ambalaj

  sanayi ürünleriyle paketlenmek suretiyle de raf ömürleri uzatılmaktadır.

  © İGEME İhracatı

  Geliştirme Etüd Merkezi, 2005

  TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

  İhracat

  Türkiye'nin Fındık ve Fındık mamülleri İhracatı

  Yıllar Miktar (Ton) Değer (1000 Dolar)

  1992 178779 452524

  1993 198044 559863

  1994 200602 716608

  1995 244719 770405

  1996 193533 608096

  1997 190170 871531

  1998 193376 834481

  1999 175 520 668 816

  2000 171 599 577 595

  2001 244 694 703 408

  2002 247 478 572 669

  2003 223 261 642 514

  2004 217 878 1 188 109

  KaynakTMEBİM

  Kayıtları

  2004 yılı fındık ihracatımızın %61,8i kabuksuz fındık, %0,6sı kabuklu fındık, % 0,3ü

  fındık unu, %8,1i fındık püresi ve ezmesi, 0,8i fındık yağı, %29,3ü de diğer şekillerde

  işlenmiş fındık şeklinde gerçekleşmiştir. İşlenmiş fındık ihracatımızın toplam fındık

  ihracatımızdaki payı gittikçe artış göstermektedir.

  Fındık ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri en önemli yeri tutmakta ve bu ülkelerin payı

  ihracatımızdaki artışa paralel olarak artış göstermektedir. AB ülkelerinin toplam fındık

  ihracatımızdaki payı yıllar itibariyle değişmekle beraber %8085

  düzeyindedir. Fındık

  ihracatımız ülkeler itibariyle incelendiğinde 80 civarında ülkeye fındık ihracatı

  gerçekleştirildiği ve özellikle Uzakdoğu ülkeleri ve İskandinav ülkeleri ülkemiz fındığı için

  potansiyel arz eden pazarlar olarak dikkat çekmektedir.

  © İGEME İhracatı

  Geliştirme Etüd Merkezi, 2005

  Başlıca Ülkeler İtibariyle Fındik Ve Mamülleri İhracatımız

  2003 2004

  MİKTAR DOLAR DEĞERİ MİKTAR DOLAR DEĞERİ

  ALMANYA 61.674.558 186.046.851 59.986.848 316.208.574

  İTALYA 29.644.407 96.995.867 33.439.718 207.183.718

  FRANSA 20.827.703 59.737.701 20.645.168 111.485.768

  BELÇİKA 14.009.336 39.422.258 13.136.529 71.802.254

  HOLLANDA 12.090.590 32.972.909 10.774.181 58.370.507

  İSVİÇRE 8.802.054 23.783.064 8.808.429 42.804.499

  İNGİLTERE 6.777.009 19.999.190 6.770.977 40.262.743

  RUSYA FEDERASYONU 3.387.347 9.722.544 6.337.370 35.335.119

  İSPANYA 6.461.885 17.262.303 6.708.013 32.313.267
 2. izzettin
  Üye


  Fındık Rakamlarla Türkiye ve Dünyada Fındık Üretimi hakkında bilgi


  AVUSTURYA 5718565 15923674 5073885 28858905  POLONYA 3861175 11879997 3999106 23395042  ABD 7106065 20651403 4550149 22949680  UKRAYNA 1859614 5985935 3056746 17338354  YUNANİSTAN 3373838 10001474 2610596 14394860  AVUSTRALYA 2278088 6491438 2173127 11833112  BREZİLYA 1334618 3804054 2151371 11475167  MISIR 1582120 4419657 2120295 10651987  İSVEÇ 2007746 5758236 1795114 9949122  SLOVAK CUMHUR 697048 2041694 1555632 8580598  DANİMARKA 885301 2678978 1209951 7335640  İSRAİL 1408357 3722221 1446077 7257484  NORVEÇ 1169713 3146123 1222899 6573871  SIRBİSTAN KARADAĞ 796649 2412202 878093 4875981  TUNUS 761925 2046264 895168 4546844  GÜNEY AFRİKA CUM 699048 1913957 754426 4399870  ÇEK CUMHURİYETİ 1636336 4381735 809866 4026969  JAPONYA 568282 2058978 655375 3937949  KANADA 923319 2554248 715151 3642663  ÇİN HALK CUMHUR 2256270 3654660 610080 3478406  DİĞER ÜLKELER 8794914 23657254 8047760 48972142  TOPLAM 223,261,185 642,514,137 217,878,625 1,188,109,217  Ülkemizde zaman zaman tescile ve asgari ihraç fiyatı uygulamasına tabi tutulan fındık  981983 tarihinden bu yana serbest ihracat kapsamında bulunmakta ve işlenmiş  fındıkların büyük bir kısmı ihracat iadesinden yararlanırken işlenmemiş naturel fındıklar  DFIF pirimi kesintisine tabi tutulmaktadır  İhracat iadesi verilen İşlenmiş fındıklar için iade miktarı 68/ton olarak uygulanmaktadır  18 Aralık 1997 tarihinden itibaren de;  Her türlü naturel iç fındık ihracatında 8Cent/kg karşılığı TL  Her türlü kabuklu fındık ihracatında 4 Cent/kg karşılığı TL  DFIF 'e kesinti uygulanmaktadır  © İGEME İhracatı  Geliştirme Etüd Merkezi, 2005  1000 grama kadar (1000 gram dahil) ambalajlarda yapılacak naturel fındık ihracatında  yürürlükteki DFIF primi kesintilerinden 4 Cent/kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/kg ) karşılığı Türk  Lirası indirim uygulanmakta ayrıca Amerika , Okyanusya, Uzak Doğu ve Akdeniz'e kıyısı  bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak naturel fındık ihracatında DFIF kesintilerinden 4  Cent/kg (kabuklu fındıkta 2 Cent/kg) karşılığı Türk Lirası indirim uygulanmaktadır  Fındık ayrıca ihracatı zorunlu standarda tabi ürünler arasında yer almaktadır TS/1917  işlenmiş iç fındık, TS/3074 kabuklu fındık ve TS/3075 iç fındık standartları ihracatta  zorunlu uygulamada bulunmaktadır  Türkiye dünyanın en büyük fındık ihracatçısı olup, fındık ithalatı bulunmamaktadır  DÜNYA TICARETİ  Fındık ve mamülleri uluslararası ticarete ham ve işlenmiş olarak çok çeşitli formlarda konu  olmakla birlikte iç fındıklar dünya ticaretinde en önemli kalemi oluşturmaktadır  Ülke grupları itibariyle Avrupa Birliği, ülkeler içerisinde ise Almanya dünyanın en büyük  fındık ithalatçısı konumundadır Dünya fındık ithalatının yaklaşık %80'i Avrupa Birliği  tarafından gerçekleştirilirken yaklaşık %30'u tek başına Almanya tarafından  gerçekleştirilmektedir Almanya'yı İtalya, Fransa ve Belçika takip etmektedir  Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya İç Fındık İthalatı  2003 (TON) 2003 (1000$)  Dünya Toplamı 202842 596113  Almanya 54474 159415  İtalya 35439 114919  Fransa 22582 74674  Belçika 15529 43543  İsviçre 10899 32023  ABD 5906 17848  İspanya 6020 16163  Polonya 4252 12420  Hollanda 4299 11407  Yunanistan 3808 11386  Avusturya 3828 11106  İngiltere 2512 7693  Avustralya 2379 6797  Danimarka 1707 5217  Çek Cum 1641 4975  Brezilya 1647 4675  Rusya Fed 4993 3725  Kanada 1263 3642  Norveç 1168 3268  İsrail 968 3097  İsveç 822 2675  Mısır 959 1808  Kaynak:FAO  © İGEME İhracatı  Geliştirme Etüd Merkezi, 2005  Dünya ihracatında ise ülkemiz en büyük ihracatçı ülke olup, Türkiye'yi İtalya, Azerbaycan  ve İspanya takip etmektedir FAO verilerine göre 2003 yılı itibariyle ülkemizin dünya iç  fındık ihracatındaki payı yaklaşık %70dir Fındık mamülleri ihracatı da dikkate alındığında  ülkemizin dünya ihracatındaki payı %80lere ulaşmaktadır Almanya ise reeksport  gerçekleştiren en önemli ülkedir Dünya iç fındık ihracatı önemli ülkeler itibariyle aşağıda  verilmektedir  Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya İç Fındık İhracatı  2003(TON) 2003(1000$)  Dünya Toplamı 202762 599971  Türkiye 136648 409229  İtalya 26677 89437  Azerbaycan 9121 20436  Almanya 4875 16071  İspanya 4920 12552  Fransa 3806 10975  ABD 4086 9007  Hollanda 2937 8368  Belçika 1252 3724  Avusturya 278 1156  İngiltere 286 903  Hong Kong 681 440  Çek Cum 150 415 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Fındık türkiye de yeriştiriciliğ. yapılan bir meyvedir. ve bu meyve aynı zaman da da hem ihracatı hem de ithalatı yapılmaktadır. bunlar dışın da da fındık toplayıclığı yapanlar da belli bir miktarda para kazanmaktadır. bu da demek oluyor ki fındık türkiye ekonomisi için önemli bir yerdedir.
+ Yorum Gönder