+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Meyve ve Sebze Forumunda Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Sariya
  Devamlı Üye

  Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları
  Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları

  Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları hakkında kısa bilgi

  İyi bir bakımla çöğürler aynı yıl aşıya getirilebilir. Gerek çöğürün ve gerek aşı kaleminin kabuk kalınlığının aynı olması, diğer bir ifade ile aynı yılın sürgünü olması, aşı tutma oranını arttırır ve aynı yılda aşı yapılabilir. Çöğürlerin birinci yıl aşıya gelmemesi durumunda ikinci yıl yapılacak yama göz aşısında başarı oranı düşer. Bu nedenle ikinci yılın ilkbaharında çöğürlerin tepesi, toprak seviyesinden 2-3 göz üzerinden kesilerek, yama göz aşı için kalem ve anacın aynı yılın sürgünü olması sağlanır. Yeni çıkan bir yıllık sürgüne yama göz aşısı yapılarak bu aksaklık giderilmeye çalışılır.
 2. Sariya
  Devamlı Üye

  Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları

  Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları hakkında bilgi

  Cevizde aşının başarılı olabilmesi için şu hususlar önemlidir:
  Sağlıklı ve iyi gelişmiş bir önceki yıl büyüyen sürgünler, aşı kalemi olarak alınır.

  Kalem üzerindeki sürmemiş gözler (tercihen 2. ile 5. gözler arası) aşıda kullanılır.

  Baharda yapılacak aşılar için aşı kalemleri dinlenme döneminde kesilmeli ve güzelce depolanmalıdır. Durgun aşılarda aynı yılın sürgünleri kullanılabilir. Kesilen kalemler, saklanma ve de aşı yapılma sırasında mutlaka nemli bir ortamda muhafaza edilmelidir.

  Anaç olarak Anadolu Cevizi veya Siyah Ceviz kullanılmalıdır.

  Aşıda en iyi kaynaşma (kallus oluşumu), günlük sıcaklığın 27 °C’ ye ulaştığı nisan ayı ortalarında olmaktadır (Kalem aşılarının tutma başarısı % 90-99’dur.). Bu bakımdan ilkbaharda dışardaki sıcaklık 27 °C’ yi bulunca arazide aşı yapılabilir veya kontrollü koşullarda makineli omega aşı yapılır. Daha sonra kallus oluşumunu müteakiben aşılı materyaller tüpe alınır ve dış koşulların uygun olduğu dönemde araziye nakledilir.

  Aşıda başarıyı artıran en önemli faktörlerden biri de aşı zamanı olup gerek fidanların gerekse aşı gözü alınacak sürgünlerin kabuğunu en kolay bıraktığı zaman en uygun aşı zamanıdır. En uygun aşı zamanını belirlemek için şu yöntem uygulanabilir; aşı sürgünü üzerindeki kabuk kaldırıldığında, gözün altında kalan büyüme noktası kabukta kalıyorsa bu göz için aşı zamanı gelmiş demektir. Ancak büyüme noktası sürgünde yani odun dokusunda kalıyorsa bu göz için aşı zamanı geçmiş demektir. Bu durumda kabuktaki gözün altında bir boşluk meydana gelmiş olur. Aşı yapıldığı zaman kabuğun altında meydana gelen bu boşluktaki hava, aşı gözü ve çevresinin siyahlaşıp kurumasına neden olur. Bu şekildeki gözler aşıda tercih edilmez.

  Çöğürler aşıya gelmiş ise aşıdan bir hafta önce sulanmalı, sulamadan 1-2 gün sonra da çöğürlerin yaprakları temizlenerek uç alınmalı ve 2-3 yaprak (soluk dal) bırakılmalıdır. Bu işlemlerden sonra aşı uygulamasına başlanılmalıdır. Aşıda en önemli husus, aşı kalemlerinin günlük olarak kesilip kullanılmasıdır. Zorunlu olmadıkça aşı kalemleri stok edilmemelidir. Aşı yapıldığı sürece aşı kalemleri nemli bir çuval içerisinde aşı parselinde muhafaza edilmelidir.

  Çok uzun yıllar meyvesinden, ömrünün sonunda gövdesinden faydalanacağımız aşılı Ceviz ağacının bahçesini kurarken dikkatli olmalıyız. Aksi halde, başlangıçta yapılacak bir yanlışlığın zararı uzun yıllar çekilecektir.

  Bahçe yeri, çok sert rüzgâr olan yerlerde ise rüzgâr perdesi yapılmalıdır. Bu sayede gerek kışın soğuk sert rüzgârlarından, gerekse yazın sıcak ve yakıcı rüzgârlardan fidanlar korunmuş olur.

  Taban arazilerdeki kuru veya sulu dereler, çok kıvrıntılı ve önlerinde hava akımını önleyen engeller varsa bu gibi yerlerde kurulacak bahçeler, tabandan yamaçlara doğru kaydırılmalıdır.

  Çeşit Seçimi, “ Bahçe Kurma” da çok önemlidir. Her şeyi tam olarak yapılan bahçede yanlış bir çeşit seçimi hem zaman hem de para kaybına neden olur. Bu nedenle fidan seçerken fidanın sertifikalı olmasına dikkat edilmeli ve hem de fidan alınan yere güvenilmelidir. Ayrıca sertifikalı ve uygun çeşidin seçilmesi yanında birbirini tozlayan çeşitler uygun plana göre dikilmezlerse verim düşük olur.

  Ceviz bahçesi kurarken, standart çeşitlerin aşılı fidanlarından yaralanılır. Ceviz ağacının uzun ömürlü olduğu düşünülerek, ağaçlar arasındaki mesafe çok geniş tutulmalıdır.

  Genellikle ekolojik ve bakım şartları ile cevizin gelişme durumu dikkate alındığında cevizlerde en ideal dikim aralıkları: 12 x 12 m, 10 x 10 m, 10 x 8 m veya 8 x 8 m’dir.

  Dikim sırasında fidanlarda özellikle kök budaması yapılmalıdır. Toprağın yapısına bağlı olarak dikim çukurları en az 60-70 cm genişlikte ve 80- 100 cm derinlikte açılmalıdır. Çukur açılırken üst toprak bir tarafa ve alt toprak ayrı bir tarafa çıkarılmalıdır. Dikim çukurunun dip kısmına kök gübresi ( 250 g Triple Süper Fosfat ve 250 g Potasyum Sülfat ) karıştırılarak konulmalıdır. Fidanlar aşı noktaları toprak üstünde kalacak şekilde dikilmeli ve çukurlar bahçedeki üst toprak ile doldurulmalıdır.

  Dikimden hemen sonra fidanlara can suyu ( Can suyuna, bir kova suya 1 kapak goldenmix ilave ediniz.) verilmelidir. Dikim yapıldıktan sonra, ilerideki kereste durumu da düşünülerek, fidan gövdeleri, toprak yüzeyinden yaklaşık 1- 1.5 m yukarıdan kesilmeli ve taçlandırma budaması yapılmalıdır. Bundan sonra bölgedeki hakim rüzgârlar göz önünde tutularak fidanlar hereklere bağlanmalıdır. Yazları sıcak ve kurak olan bölgeler ile su kaynağı az olan yerlerde dikimden sonra su kaybını önlemek amacıyla yabancı ot veya hububat saplarıyla malçlama yapmak yerinde olur.

  Aşılı fidanlar, 4-5 yaşından itibaren verime başlarlar ve dikim aralıklarını 10-12 yaştan sonra doldururlar. Bu zaman içinde bahçede ara ziraati yapılabilir. Taban yerde uygun tek yıllık bitkiler yetiştirilebilir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ceviz meyvesi ağaçta yetişen ve kabuklu olan bir meyvedir. bu meyve ağacı bilindiği gibi kışları yaprak döken bir ağaçtır. bunun dışında bu meyve çok farklı türlere sahip olan bir meyvedir. son olarak her bitkide olduğu gibi bu meyvede verimli olması için gerekli toprak ve iklimin sağlanması gerekir.
+ Yorum Gönder