+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Meyve ve Sebze Forumunda kavunculukta kullanılan gübre Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  kavunculukta kullanılan gübre
  kavunculukta kullanılan gübre

  kavunculukta kullanılan gübre hakkında bilgi

  kavun.jpg


  Kavun, topraktaki organik madde zenginliğinden (%10-15) hoşlanan bir sebzedir. Toprakta organik madde miktarı az ise (%1-2), ticaret gübresi verilmesi ile toprak besin maddeleri zenginleştirilirse ve toprakta kavunun istediği miktarda besin maddesi bulunursa, istenen kalitede ürün kısmen elde olunabilir. Uzun yıllar kavun yetiştirenler, gene de ticaret gübresinden çok ahır gübresinin kavun yetiştiriciliğinde daha önemli rol oynadığını bilir. Bu yüzden de kavun yetiştirilecek toprağın dekarına en az 3-5 ton iyi yanmış ahır gübresi verilir, hatta bu gübreye 1-1,5 ton koyun gübresi veya 0,5-1 ton güvercin veya tavuk gübresi ilave edilir. Bazı yerlerde atılan ahır gübresi miktarı 10-15 tona dahi çıkartılır. Diyarbakır yöresinde, Dicle nehri kenarlarında yetiştiricilik yapanlar, derin açılmış çukurların içine kök başına 2-3 avuç, yaklaşık 2-4 kg güvercin gübresini toprakla karıştırıp atar ve sonra bitkiler çukur içinde büyüdükçe bu işi 3-4 kez, ta ki bitkiler toprak yüzüne ulaşıncaya kadar uygular. Böylece toprak içinde kalan gövdeden de kökler meydana gelir. Kavunun kökleri derinde ve besin maddesince bol toprakta kalır. Yörede 10-20 kg büyüklüğünde kavun ve 50 kg’a ulaşan karpuz üretimi bu sistemle yapılır. Dış ülkelerde yapılmış denemeler de, bizim yetiştiricilerimizin buldukları bu pratik sonuçları doğrulamaktadır. Kavunlara ticaret gübresi yanında verilen ahır gübresinin, sadece ticaret gübresi ile gübrelenmişlere nazaran daha kaliteli ve fazla ürün verdiği ortaya çıkmıştır. Kavunlar yetişme dönemlerinde dekardan 8-9 kg azot, 8-10 kg potasyum, 2-4 kg fosfor, 5-7 kg kalsiyum ve 2-4 kg magnezyum kaldırır (THOMPSON, 1949). Bu bakımdan ticari gübreler verilirken, kavunların topraktan kaldırdıkları besin maddeleri dikkate alınmalı ve verilecek gübreler ona göre ayarlanmalıdır. Ağır killi topraklarda verilecek besin maddesi miktarı, kumlu topraklara oranla daha azdır. Ağır topraklarda, ahır gübresinin sonbaharda verilmesi önerili ve dekara 3-5 ton ahır gübresi yanında, 5-10 kg azot, 10-15 kg potasyum, 5-10 kg fosfor verilir, ilkbaharda toprak hazırlanırken 5-10 kg’lık ikinci bir azotlu gübre verilmesi önerilir. Kumlu topraklarda gübreleme tarla hazırlanırken yapılır, hem ticaret hem de ahır gübresi beraberce verilir. Ahır gübresinin miktarı 6-8 ton, hatta gerektiğinde 10 tona kadar çıkartılır. Şayet güvercin gübresi veya tavuk gübresi kullanılacaksa bunların 1-2 yıl bekletilmiş olmasında yarar vardır. Bu taktirde 4 ton ahır gübresine 2 ton güvercin veya tavuk gübresi karıştırılarak verilir. Güvercin, tavuk gübresi verildiğinde, ticaret gübresindeki azot miktarı biraz düşük tutulur. Ticaret gübresi olarak 4-6 kg azot, 10-15 kg potasyum, 8-10 kg fosfor, 5-10 kg kalsiyum atılır. İleriki devrede şerbet verilirse, tekrar ticari gübreleme yapılmaz. Şerbet verilmezse, meyvelerin irileşme anında dekara 4-6 kg’lık ikinci bir azotlu gübre vermek, faydalı sonuç verir. İyi kavun yetiştirilen yerlerde, kavunun tohumları ocaklara atılır. Gübreleme öncelikle ocaklar yapılır. Bunun için toprakta 30-50 cm derinliğinde, 50-60 cm genişliğinde çukur açılır. Çukurun alt kısmına 1-2 kürek ahır gübresi konur, üzerine bir avuç ticaret gübresi serpilir ve toprakla karıştırılır ve daha sonra ocağın kuzey kısmına biraz toprak yığılarak, hafif bir tepecik meydana getirilir. Tohum ekimi bu tepeciğin güneyine yapılır. Ocakvari gübreleme, gübrenin tarlaya serpilerek gübrelemesine karşın daha iyi sonuç vermektedir. Yalnız gübrenin ocaklara atılması, iş gücünü arttıran bir uygulamadır. Yukarıda açıkladığımız Dicle kenarlarındaki yetiştiricilik, bir başka ocakvari yetiştirme şeklidir. Çukur derinliğini 80-100 cm kadar indiren yetiştiriciler göze çarpar. Fakat bu yetiştiriciler, bu emeklerin karşılığını da bol ve kaliteli ürünle geri alır.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  kavun yada karpuz normal olarak toprağa ekersiniz ve güneş yada bol su varsa olgunlaşır diye bilriz ama onunda kaliteli verim için gübrelemesi ve bir gübre kalitesini olması gerekir
+ Yorum Gönder