+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda halkla ilişkilerde hangi araçlar nezaman nasıl kullanılıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  halkla ilişkilerde hangi araçlar nezaman nasıl kullanılıyor
  halkla ilişkilerde hangi araçlar ne zaman nasıl kullanılıyor 2. HARBİKIZ
  Moderator

  halkla ilişkilerde hangi araçlar nezaman nasıl kullanılıyor

  Halkla ilişkiler uzmanları, pazarlamaya ilişkin kararlara ürünün veya hizmetin tüketiciye nasıl ve nerede sunulması gerektiğine ilişkin bilgiler sunarak yardımcı olurlar. Pazarlama karması içinde halkla ilişkiler tanıtım faaliyetleri, hususi 1 takım hadiseler, sergiler vs. düzenleyerek potansiyel tüketicinin dikkatini çekmeyi başararak pazarlamaya yardımcı olur.

  Halkla ilişkilerde ,erek kitleyle kontak kurulup,haberleşmenin sağlanabilmesi sebebiyle hem şahsi hem de şahsi olmayan muhtelif araçlardan yararlanılır.Halkla ilişkilerde kullanılan vasıtalar arasında, radyo, televizyon, kitap, gazete, dergi, broşür, el kitapları, afiş, el ilanları, bültenler, yıllıklar, toplantı, sergi, seminer vb. vasıtalar bulunmaktadır. Planlama yapılırken, erek kitleye iletilecek mesajların hangi araçlarla iletileceği önceden belirlenmelidir. Burada esas amaç, erek kitleye mesajların, en dar zamanda, en az maliyetle ve en elverişli hangi araçları kullanarak iletilmesinin belirlenmesidir.

  Halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan epey sayıda ve türde vasıta bulunmaktadır. Bununla ile, herhangi 1 işletmenin halkla ilişkiler çalışmaları sırasında, söz konusu araçların tamamının kullanılması gibi 1 mecburiyet bulunmamaktadır. Bu konuda kritik ve uyulması mecburi olan kural, yapılacak uygulamanın bütün yönleriyle (hedef kitle, süre, bütçe, personel vs.) değerlendirilmesi ve vasıta seçiminin, bu epey yönlü değerlendirme sonrasında yapılmasıdır.

  A.Yazılı Araçlar:

  Yazılı vasıtalar, gazeteler ,basın toplantısı ve basın bülteni,dergiler ve işletme tarafından hazırlanıp yayınlanan vasıtalar olan broşürler ,bültenler, el kitabı,yıllık ,afişler,pankartlar ve el ilanları bi şekilde özetlenebilir.

  Haberlerin halkla ilişkiler amaçlı bi şekilde gazete ve dergilerde istenilen kapsamda yayınlanması,hayli karmaşık ve ihtisas gerektiren 1 iştir.Burada en kritik mesele ,gazetenin geleneksel tutumuna ve düzenine halkla ilişkiler biriminin uymak zorunda olmasıdır.Halkla ilişkiler birimleri gazetelere hem takdir yetkisi bırakmalı hem de zorlamalardan kaçınmalıdır.Gazetelerden 1 halkla ilişkiler aracı bi şekilde yararlanmada dikkat edilmesi gereken diğer 1 nokta ise haber niteliği taşıyan mesajların zamanlamasıdır.Gazetelerin halkla ilişkiler aracı bi şekilde sahip oldukları kaliteler dergiler sebebiyle de geçerlidir.Dergilerin hedeflediği kitleler olduğu gibi okuyucuların da tercih ettikleri dergi türleri bulunur.Dergiyi gazeteden ayıran en kritik fark vakit yani 2 yayın arasındaki süredir.

  Yazılı ve görüntülü medyaya haber aktarmakta kullanılan en yaygın yöntemlerin başında basın toplantısı ve basın bülteni gelir.Basın toplantısının başından sonuna kadar bütün aşamaları halkla ilişkiler görevlilerinin gözetiminde olmalıdır.Basın toplantısının başarısı alakadar konunun sadece kitle kontak araçlarında mekan almasına değil,kamuoyunda yeterince yankı yapmasına , alaka görmesine bağlıdır.kamuoyunda lazım yankıyı ve ilgiyi göremeyecek olayların basın toplantısına mevzu edilmemesi gerekir.

  Kuruluşa ilişkin hadiseler ya da gelişmeler haber niteliği taşıyorsa yazıya dönüştürülerek basın bülteni haline getirilir.Basın bülteni,olayın alakadar kurum tarafından haberleştirilip medyaya dağıtılmasıdır.Basın bültenlerinin hazırlanmasında ve ilgililere yollanmasında yine en büyük vazife halkla ilişkiler birimine düşer.Basın bülteni epey sık kullanılan 1 araçtır.

  Bazı durumlarda gazete ve dergilerde makale yayınlamak gerekebilir.Bunlar genellikle yazı,fıkra,köşe yazısı, ufak yorumlar biçiminde olabildiği gibi , okuyucu mektubu biçiminde de düzenlenebilir.

  Broşürler ,kurum tarafından hazırlandıkları sebebiyle belirli üstünlükler taşır.Broşürün içeriği tümüyle kuruluşun denetimindedir.Bu yüzden broşürü istenilen şekilde hazırlamak ve süreci baştan sona kontrol altında tutmak mümkündür.Bu, broşürü dergi ve gazetelerden ayıran en kritik farktır.Halkla ilişkiler çalışmalarının anlatılması arasıra daha epey sayıda sayfaya gereksinim gösterebilir.Bu durumda broşür yerine el kitabı hazırlamak gerekir.El kitapları sayfa bi şekilde daha fazladır ve yalın referans kaynağı bi şekilde konuların açıklanmasına yardımcı olur.

  Bültenler konuyla alakadar olan kişilerin dikkatlerine sunulan çalışmalardır.Bültenlerin içinde ilgilinin dikkatini çekecek yan bilgilere, aktüel verilere ve olaylara da mekan verilmektedir.Bültenler kuruluşların iç halkla ilişkilerinde sık sık kullanılmaktadır.

  Yıllık , kuruluşun 1 sene içinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları açıklayan ve ansiklopedik bilgiler kapsayan 1 yayın türüdür.Yıllıklar çoğunlukla kurumun fiil çevresi içinde kalan kişilere gönderilir.

  Geniş yığınlara öz anlatımla belirli iletiler gönderilmek zorunda kalındığında kullanılan araçlarda biri de afişlerdir.Afişlerde resimle anlatım ön plandadır.yalnız kullanılan kelimeler de resimlerin anlamını tamamlayıcı veya güçlendirici olmalıdır.Bu yüzden afişler son aşama yoğun 1 düşünsel ön hazırlığa gereksinim gösterir.

  B.Yayın Araçları:

  Yayın araçları denildiğinde ilk akla gelen vasıtalar radyo ve televizyondur.

  Radyo, halkla ilişkiler faaliyetlerinde epey sık kullanılan etken araçlardan biridir.Radyonun hemen hemen her programlarından bu konuda yararlanmak mümkündür.Haber bültenleri , sohbetler, açık oturumlar , röportajlar üstelik dar anonslar dahi birer halkla ilişkiler programı mümkün.

  Televizyonun söyleneni imaj birlikte güçlendirmesi,görüntüyü ön plana getirip belirli 1 fikir ya da görüşü oluşturmaya yardımcı olması onu daha etken 1 duruma getirmektedir.Radyo sebebiyle söylenenleri televizyon sebebiyle de söylemek doğru olur.

  C. Festivaller:

  Festival veya şenlik düzenlenmesi ,epey sorunu olan ,yorucu ve koşuşturmayı gerektiren 1 çalışmadır.1 tek kuruluş bu işin altından kolay kolay kalkamaz.Onun sebebiyle belirli kuruluşlar veya kişilerle işbirliği yapılması gerekir.Halkla ilişkiler tekniği içinde muhtelif toplumsal olaylardan yararlanılmaya çalışılır.Bu çeşit hadiseler kritik birer fırsattır.1 kentin kurtuluşu ya da kritik 1 ürünün tanıtımı ve dolayısıyla tüketimi hızlandırmak sebebiyle düzenlenen yöresel düzeydeki festivaller kadar ülke düzeyinde ses getiren kritik sinema, musiki festivalleri halkla ilişkilerle uğraşanlara böyle 1 fırsatı vermektedir.Günümüzde gelişmiş kitle kontak teknolojisi ,gerektiğinde bu çeşit etkinlikleri en ırak yerlere duyurabilmektedir.Bu konuda halkla ilişkiler uzmanlarına büyük vazifeler düşer.

  D. Yarışmalar:

  Değişik kesimler ya da farklı şahıslar arasında düzenlenen yarışmalar kamuoyunun ilgisini kuruluş üzerine çekmek sebebiyle düşünülmüş entresan yöntemlerden biridir.Yarışmalar herşeyden önce ödüllü olmak zorundadır.Bu ödül hem ilgiyi arttırır hem de yarışmaya daha ciddi 1 görünüm kazandırır.Yarışmalarda amaç daha epey kişinin katılmasını sağlamaktır.Bunun sebebiyle de müsabaka konularının iyi seçilmiş olması gerekir.Yarışmalarla hem yararlı 1 çalışma yapılmış ,belirli 1 mevzu işlenmiş olur hem de kuruluşun tanıtımıyla alakadar kritik 1 adım atılmış olur.Bu tanıtımdan sadece kuruluşun toplumsal çevresi değil eşdeğer zamanda yarışmalara alaka duyan herkes nasibini almaktadır.Kuruluşun toplumsal statüsünün yükselmesinde müsabaka kritik 1 araçtır.

  E. Sergiler:

  Çizgilerle anlatılan mesajları 1 araya toplayan sergiler son yıllarda hayli sık kullanılan 1 metot haline gelmiştir.Kuruluşları ve onların çalışmalarını tanıtıcı nitelikteki sergiler belirli koşullara uymak zorundadır.Bu şartlar beklenen sonucu elde etmeyi kolaylaştırır.Herşeyden önce sergi anlatmak istediklerini kolayca anlatabilmelidir.imajlar olabildiğince açık olmalıdır.Sergiler yalın 1 anlatım içinde ve bu anlayışa elverişli bi şekilde düzenlenmelidir.Sergileme süreci halkla ilişkiler görevlileri tarafından izlenmeli ve kuruma ya da kurum belleğine aktarılmalıdır.

  F. Toplantılar:

  Toplantıların konuları kadar toplantıya katılanlar ve olayın kamuoyuna duyurulması da önemlidir.mevzu aktüel olmalı , kritik olmalı ve olabildiğince geniş 1 kitlenin alaka alanına girmelidir.Toplantıların mekan ve vakit seçimine de itina göstermek gerekir.Halkla ilişkiler açısından kritik olan ,toplantının kitle kontak araçlarında mekan alması ,yankı bulması ve alaka çekmesidir.

  G. Törenler:

  Günümüzde törenler de birer halkla ilişkiler yöntemi olmuştur.Üst seviye devlet yöneticilerinin katılması, ülkenin muhtelif alanlarda ad yapmış kişilerinin törenlere gelmesi ,olayı medyaya aktarmak sebebiyle yeterlidir.Törenler sebebiyle birçok bahane bulunabilir.Kuruluş içi halkla ilişkilerde de 1 vasıta bi şekilde törenlerden yararlanılabilir.Önemli olan , 1 noktayı yakalayıp onu halkla ilişkiler çalışmalarıyla bezemek , süsleyip topluma sunmaktır.Törenler kuruluşlar sebebiyle halkla ilişkiler açısından epey entresan fırsatlar sağlar.Halkla ilişkiler uzmanları hem bu noktaları yakalamalı hem de entresan düzenlemelerle insanların takdirini kazanıp , ilgisini çekebilmelidir.Bu takdir ,hem kuruluşa hem de kuruluşun halkla ilişkiler birimine ait olacaktır.
+ Yorum Gönder