+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Yan anlam ile ilgili soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yan anlam ile ilgili soru
  yan anlam ile ilgili soru istiyorum cevabıda olsun acill 2. Dangerus
  Yeni Üye

  Sözcükte Anlam Özellikleri Temel Anlam: Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama
  Temel Anlam adı verilir. Sözlük anlamı da denir.
  Örnek:
  Çocuk ağzını bir peçeteyle sildi.
  Kuru yapraklar teker teker dökülüyordu.
  Bütün gücüyle sırtına vurdu.

  Yan Anlam: Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı
  yeni anlamlara Yan Anlam adı verilir.
  Örnek:
  Mağaranın ağzınıkayalarla kapattı.
  Üç çocuklu bir aileye bakıyordu.
  Dağın sırtına doğru çıktık.

  Not: Bir sözcüğün temel ve yan anlamları o sözcüğün
  Gerçek Anlamını verir.

  Not: Bir sözcüğün temel anlamlarıyla yan anlamları
  arasında bir anlam bağı bulunmalıdır.

  Soru:
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
  A) Ortalık ağarırken ben ve arkadaşım yorgun adımlarla konaktan çıktık.
  B) Bu sırada şişeyi devirmiş balık yağı da yere dökülmüştü.
  C) Ordumuzun atılışına düşman, ancak iki gün dayandı.
  D) Yapılan haksızlıklar karşısında iyice dolmuştu.
  E) Kollarını, bacaklarını ovuyorlar, yüzüne tokat atıyorlardı.

  Mecaz Anlam: Bir sözcüğün zamanla gerçek
  anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara
  Mecaz Anlam denir.
  Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle Soyut anlam kazanır.
  Örnek:
  Evine bağlı bir adamdı. (Ev: Aile)
  Dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğindeydi. (Eşik: Başlangıç Noktası)
  Güzel hayatımız bir göz açıp kapayışta eridi. (Erimek: Yok olmak, bitmek)

  Alıştırma: Yüzmek sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamında kullanınız.
  Ayak sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamında kullanınız.

  Alıştırma yanıtı:
  Buradaki küçük gölde çocuklar her sabah yüzerdi. (Temel anlam)
  Toz içinde yüzen kitaplara yazık oluyordu. (Yan anlam)
  Uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu. (Mecaz anlam)
  Ayağımağrıyor. (Temel anlam)
  Masanın ayağı kırılmış. (Yan anlam)
  Bırak bu ayakları. (Mecaz anlam)
  Soru: Aşağıdakilerden hangisinde soğuk sözcüğü
  ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A)Soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur.
  B)Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok üzülmüştü.
  C)Yaz kış soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık haline getirmişti.
  D)Artık soğuk ve yağışlı günler başladı.
  E)Güneşli ama soğuk bir günde yola çıktılar.

  Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
  mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A)Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.
  B)Az önce beyaz bir at üstünde gelin göründü.
  C)Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.
  D)Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
  E)Akrabalarını görmek için onlarla konuşmak istiyordu.
  (1995-ÖSS)

  Terim anlamlı Sözcükler: Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek
  alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama Terim Anlam adı verilir.

  Örnek:
  Doğru haber veren gazeteler de var. (Gerçek anlam)
  İki noktadan tek doğru geçer. (Terim anlam)

  Olaya bir de şu açıdan bakalım. (Mecaz anlam)
  İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. (Terim anlam)
  Soru: Nokta sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde terim
  anlam kazanmıştır?
  A)Bütün olacakları en ince noktasına kadar düşünmelisin.
  B)Noktadan sonra daima büyük harf kullanılır.
  C)Biraz da konunun o noktasına deyinelim.
  D)Hepsi bir noktada toplanıp harekete geçti.
  E)Söze nokta koyup toplantıyı bitirelim.

  test soruları  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
  a)O, okulu bitirince ben işe başladım. b)Onları yerdikçe, kendisi övülüyordu. c)Burada onun üzüldüğünü görüyor umursamıyordu. d)Bu tembel adam, nasılsa çalışkan oldu. e)Burumu iyi değerlendirip kötüleri cezalandırdı.

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü, temel (ilk) anlamında kullanılmıştır?
  a)Bu duruşmada da ağız değiştirdi. b)Anadolu ağzıyla Rumeli ağzı arasında ses farkı çoktur. c)Mağazanın ağzı ormanlık bir yere açılıyordu. d)Ağzında dişleri kalmadı hep çektirdi. e)Bu iş kesenin ağzını açtı.

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, özelliğini belirttiği varlığa küçültme anlamı katmamıştır?
  a)Mavimsi giysi ona yakışmıştı. b)Kısacık boyuyla ortalıkta dolaşıyor. c)Ona güzelce bir ev aldık. d)Biricik kızını çok özlemişti. e)Ufacık kedi duvarı bir sıçrayışta aştı.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” sözcüğü “ölçüsünde, derecesinde” anlamına gelmektedir?
  a)Konferansa yüz kadar öğrenci gelmişti. b)Dün gece sabaha kadar uyumamış. c)On beş yaşına kadar Ankara’da oturmuş. d)Bu yaşta onun kadar kuvvetli çocuk görmedim. e)Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” kelimesi neden – sonuç ilişkisi kurmaktadır?
  a)Üç gün için İstanbul’a gidecekmiş. b)Sorun bugün için çözülmüştür. c)Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş. d)Bu gezi için ayrılan para azdır. e)Bu armağanı sizin için almıştım.

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ce” eki, geldiği ada “görelik” anlamı kazandırmıştır?
  a)Bu bilgice bizden daha iyiydi. b)Kanımca bu konu açıklama ister. c)Buraya gelen yaşça büyük olanıydı. d)Senin yanında bunca yılım geçti. e)Adamca bir davranıştı, doğrusu.

  7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş ikileme yoktur?
  a)Türlü türlü yemekler sundular. b)Vıcık vıcık bir çamur vardı. c)Püfür püfür rüzgar esiyordu. d)Kütür kütür erikler yedik e)Çağıl çağıl sular geçtik.

  8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  a)Yazarın eserlerinin, pürüzlü bir anlatımı var. b)İyi yazar, okuyucusu ile sıcak bir diyalog kurar. c)Bu hikayenin ağır, anlaşılmayan bir konusu var. d)Yazar eserde, çevre betimlerine yer vermiş.

  9. “az daha” söz grubu, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
  a)Ağaca tırmanırken ayağı kaymış, az daha düşüyormuş. b)Peşimden koşan küçük köpek az daha ayağımı ısırıyordu. c)Annesi yetişmeseydi küçük çocuk az daha camdan düşecekti. d)Okula ulaşmak için az daha yürümemiz gerekiyor.

  10. “susmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
  a)Saatlerce konuştuktan sonra bir süre sustuk. b)Tatlı tatlı öten bülbül biraz sonra susmuştu. c)Susarsanız ben de derse başlarım d)Parasal nedenlerle bir sanat dergisi daha sustu.

 3. MEGASXL
  Devamlı Üye
  temel anlam ve yan anlamla ilgili sorular ve cevaplar

  Sözcükte Anlam Özellikleri

  Temel Anlam: Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama

  Temel Anlam adı verilir. Sözlük anlamı da denir.

  Örnek:

  Çocuk ağzını bir peçeteyle sildi.

  Kuru yapraklar teker teker dökülüyordu.

  Bütün gücüyle sırtına vurdu.  Yan Anlam: Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı

  yeni anlamlara Yan Anlam adı verilir.

  Örnek:

  Mağaranın ağzını kayalarla kapattı.

  Üç çocuklu bir aileye bakıyordu.

  Dağın sırtına doğru çıktık.  Not: Bir sözcüğün temel ve yan anlamları o sözcüğün

  Gerçek Anlamını verir.  Not: Bir sözcüğün temel anlamlarıyla yan anlamları

  arasında bir anlam bağı bulunmalıdır.  Soru:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

  A) Ortalık ağarırken ben ve arkadaşım yorgun adımlarla konaktan çıktık.

  B) Bu sırada şişeyi devirmiş balık yağı da yere dökülmüştü.

  C) Ordumuzun atılışına düşman, ancak iki gün dayandı.

  D) Yapılan haksızlıklar karşısında iyice dolmuştu.

  E) Kollarını, bacaklarını ovuyorlar, yüzüne tokat atıyorlardı.  Mecaz Anlam: Bir sözcüğün zamanla gerçek

  anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara

  “Mecaz Anlam” denir.

  Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle “Soyut” anlam kazanır.

  Örnek:

  Evine bağlı bir adamdı. (Ev: Aile)

  Dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğindeydi. (Eşik: Başlangıç Noktası)

  Güzel hayatımız bir göz açıp kapayışta eridi. (Erimek: Yok olmak, bitmek)  Alıştırma: Yüzmek sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamında kullanınız.

  Ayak sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamında kullanınız.  Alıştırma yanıtı:

  Buradaki küçük gölde çocuklar her sabah yüzerdi. (Temel anlam)

  Toz içinde yüzen kitaplara yazık oluyordu. (Yan anlam)

  Uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu. (Mecaz anlam)

  Ayağım ağrıyor. (Temel anlam)

  Masanın ayağı kırılmış. (Yan anlam)

  Bırak bu ayakları. (Mecaz anlam)

  Soru: Aşağıdakilerden hangisinde soğuk sözcüğü

  ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  A) Soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur.

  B) Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok üzülmüştü.

  C) Yaz kış soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık haline getirmişti.

  D) Artık soğuk ve yağışlı günler başladı.

  E) Güneşli ama soğuk bir günde yola çıktılar.  Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

  mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.

  B) Az önce beyaz bir at üstünde gelin göründü.

  C) Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.

  D) Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.

  E) Akrabalarını görmek için onlarla konuşmak istiyordu.

  (1995-ÖSS)  Terim anlamlı Sözcükler: Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek

  alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama “Terim Anlam” adı verilir.  Örnek:

  Doğru haber veren gazeteler de var. (Gerçek anlam)

  İki noktadan tek doğru geçer. (Terim anlam)  Olaya bir de şu açıdan bakalım. (Mecaz anlam)

  İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. (Terim anlam)

  Soru: “Nokta” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde terim

  anlam kazanmıştır?

  A) Bütün olacakları en ince noktasına kadar düşünmelisin.

  B) Noktadan sonra daima büyük harf kullanılır.

  C) Biraz da konunun o noktasına deyinelim.

  D) Hepsi bir noktada toplanıp harekete geçti.

  E) Söze nokta koyup toplantıyı bitirelim.
 4. Ziyaretçi
  E) Söze nokta koyup toplantıyı bitirelim.

+ Yorum Gönder


yan anlam ile ilgili sorular ,  yan anlam ile ilgili test soruları,  yan anlam ile ilgili sorular ve cevapları,  yan anlam test soruları,  yan anlamla ilgili sorular,  yan anlam test