+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Materyal geliştirme örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Materyal geliştirme örnek
  Materyal gelişme örnekleri lazım bana lütfen yardımcı olun.. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

  Arkadaşımın yaptığını ben olsaydım yapmazdım düşüncesi ile arkadaşımızı, çevremizdeki insanların davranışlarını, sınav sistemini, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel yapısını…
  Hatta bir eğitici olarak sınav sorusu hazırlarız ve öğrencilere uygularız. Sonra da yaptığımız sınavı değerlendiririz. Sorular anlatılan içeriği kapsı yor muydu? Bu sorular ile öğrencilerde neyi ya da neleri ölçmeyi hedefledim? Öğrencinin seviyesine uygun bir sınav mı yaptım? Süre yeterli miydiydi? Sorularda anlaşılmayan öğeler var mıydı?

  Peki nasıl değerlendirme yaparız? Yaşadığımız çevreye, deneyimlerimize, öğrendiklerimize göre geliştirdiğimiz ölçütler vardır. Bu ölçütler nelerdir? Arkadaşımızla çok iyi empati kurabilme, büyüklere saygılı davranabilme, ders çalışırken anlamlandırma stratejisini kullanabilme. Bu gibi ölçütleri geliştirererek, davranışımızın ölçütlere uygunluk düzeyini belirleyebiliriz. Örneğin; “Arkadaşımızla çok iyi empati kurabilme” ölçütü, “çok iyi”, “kabül edilebilir” veya “zayıf” uygunluk düzeylerinden birisi ile ifade edilebilir.

  Tasarım: “Excel’de Grafik Oluşturmak” konusunda neleri öğretileceğimizi adım adım sıralarız. Öğrenme hedeflerini yazarız. Çoktan seçmeli test gibi ölçme ve değerlendirme araçları hazırlarız. “Excel’de Grafik Oluşturmak” konusunu en iyi anlatabileceğimiz yöntem ve teknikleri belirleriz.
  Geliştirme: Konuyu anlatmak için materyal veya materyaller geliştiririz. Veya var olan materyali düzenleriz. Materyal, “Excel’de Grafik Oluşturmak” konusunu anlatan bir eğitim yazılımı olabilir.
  (Eğitimi vermek için hazırlığımızı tamamladık. Şimdi eğitime başlayabiliriz.)

  Uygulama: “Excel’de Grafik Oluşturmak” konulu dersi işleriz.
  Değerlendirme: Şimdiye kadar yaptığımız işlemleri değerlendiriyoruz. Bu aşamadaki değerlendirme ileride bahsedeceğimiz ürün değerlendirmesidir.
  Bundan önceki adımlarda hiç değerlendirme yapmıyor muyuz? Öğretim tasarımının her aşamasında değerlendirme yapılmaktadır. Uygulama aşaması öncesinde yaptığımız değerlendirmeler de süreç değerlendirmelerdir.

  Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

  Buna göre eğitimde neleri değerlendiriyoruz?
   Öğretim tasarım paketini
   Hedefleri
   Öğretim analizini
   Ölçme ve değerlendirme araçlarını
   Öğretim Stratejilerini
   Öğretim Materyallerini

  Özet ve Bilgi: Öğretim tasarımının veya öğretimde sistem yaklaşımının tanımını, tasarımı oluşturan alt sistemleri öğrendik. Öğretim tasarımının her alt sisteminde değerlendirme yapılmaktadır. Biz bundan sonra öğretim tasarımının alt sistemi olan materyal geliştirme basamağında değerlendirmeye odaklanacağız.
+ Yorum Gönder


materyal geliştirme örnekleri,  kimya materyal tasarımı örnekleri,  kimya materyal tasarım örnekleri,  ingilizce materyal tasarım örnekleri,  3 boyutlu materyal tasarımı örnekleri,  materyal tasarımı örnekleri