+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Tasarrufun faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tasarrufun faydaları
  Tasarruf bize kazandırdıkları tasarrufla ilgili sorular 2. Mine
  Devamlı Üye

  Tasarruf küçük yaştan itibaren aile ve öğretmenlerimizin üstünde durarak öğrettikleri konulardan biridir. Peki yapmış olduğumuz tasarrufların bize ne gibi faydaları dokunmakta eğer merak ediyorsanız bu konumuza göz atmanızı öneririz..  Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir.

  Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları,bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.
  İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu,tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı,insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin,insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi,gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

  Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır.Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta,Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır.Yada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir.Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden,daha cazip gelmektedir.

  İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır.insanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır.Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik,dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Tasarruf insanların kullandıkları tüm kaynakların tükenebileceğini düşünerek buna göre harcama yapmaları gerekir yani fazla yapmak yerine yetecek kadar kaynak kullanmaları gerekir buna tasarruf denir.
+ Yorum Gönder


tasarrufun faydaları,  tasarrufun faydaları ödevi,  tasarrufun faydaları nelerdir,  tasarruf bize ne kazandırır,  tasarrufun faydalari,  tasarruf yapmak bize neler kazandırır