+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda özürlü maaşı bağlanması hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  özürlü maaşı bağlanması hakkında
  Bir yakınımın gayri meşru olan ve %70 zeka özürlü çocugunna maaş bağlanabilir mi?
  Anne ölen kocasından olan iki çocugu ve kendisi içn 550 lira maaş almaktadır.
  gayri meşru cocugu hiç bir sosyal güvenceye sahip değildir.
  Annenin başkacada bir geliri yoktur..
  zor şartlarda bakmakmakta olduğu annenin kendi babası nufusuna kaydettirdiği çocugu için özürlü maaşı alabilir mi? nereye ve hangi şekilde müraacat etmelidir.
  yardımcı olursanız seviniriz. 2. Mine
  Devamlı Üye

  şartlar bunlar

  Aylık bağlanması için gerekli belgeler
  MADDE 14 –
  (1) Aylık bağlanması için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
  - Başvuru Formu,
  - Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak sağlık kurulu raporu,
  - Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,
  - 2 nci maddenin (c) bendi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna kendileri veya Kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge.

  (2) Aylık bağlanması için istenilen belgeler Kurum internet sayfasından, ilgililere ücretsiz verilmek üzere mahallî maliye teşkilatlarınca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır. Muhtaçlık belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgâh ilmühaberi bölümleri ise yetkililerce doldurularak imza ve mühürle onaylanır.

  (3) İlgililer tarafından tamamlanan belgeler, mahalli maliye teşkilatı tarafından Kuruma gönderilir. Ancak, muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında kalanların belgeleri Kuruma gönderilmez.
+ Yorum Gönder