+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda kas hastalığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kas hastalığı
  kas hastalığım var nasil bir tedavi uygulanabilir 2. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Kas hastalıkları, vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslarımızı doğrudan tutan hastalıklardır. Yani kas hücrelerinin kendileri hastalanmışlardır ve ortaya çıkan belirtiler yalnızca bu duruma bağlıdır. Kasın kendi hastalığına miyopati denir.Kas erimesi, vücudumuzu hareket ettiren kasların hacminde küçülmedir. Bu durum yalnızca kasın kendi hastalıkları nedeni ile ortaya çıkmaz. Kas ile ilişkisi olan sinirler, sinirlere emir veren omurilik ve beyin dokularının hastalıklarında da kaslar erir. Örneğin boyun fıtığında, fıtığın ilgilendirdiği kaslarda erime olabilir. Multiple skleroz adı ile bilinen beyin hastalığında da geç dönemde kaslar erir. Beyinde damar tıkanıklığı da sonuçta benzer bir görünüme neden olabilir. Eğer belli kaslar kullanılmazsa da kaslar eriyebilir. Veya polinöropati adı verilen sinir hastalıklarında el ve ayak kasları eriyebilir. Buna çok sayıda örnek eklemek mümkündür. Bu durumların hiçbiri kasların hasta olduğunu göstermez. Başka bir durum nedeni ile kasların etkilendiğini düşündürebilir.
  Aslında kas hastalıklarında kaslarda erime en önemli belirti değildir ve oldukça geç ortaya çıkar. Dolayısı ile kas hastalıkları ile ilgili disiplinlerin ilgilendiği asıl konu kas erimesi değil, kasların kendilerine ait hastalıklar nedeni ile kaslarda ortaya çıkan değişikliklerdir. Diğer hastalıklar kas hastalıklarının konusunun dışındadır

  KAS HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
  Kaslarımız vücudumuzu hareket ettirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kas hastalıklarında güçsüzlük olur ve başlıca hareketlerimiz etkilenir. Öncelikle gövdeye yakın kalça ve omuz çevresindekiler olmak üzere çok sayıda kas etkilenebilir. Örneğin merdiven/yokuş çıkma, koşma, yürüme, kolları kaldırma, başı yastıktan kaldırma, bazen gözkapaklarını açma, yutma, başı yastıktan kaldırma, soluk alma etkilenebilir. Bazı kas hastalıklarında ise miyotoni adı verilen, kasın gevşeme güçlüğü sözkonusudur. Bu durumda hasta ilk hareketlerde tutukluk yaşar, harekete devam ettikçe rahatlar. Bazen de yürüme, koşma gibi eylemler sırasında normalden çok daha şiddetli bir yorulma ve ağrı, hatta bazen tükenme yaşayabilir. Sinirlerle kasların birleştiği bölgedeki hastalıklardan myasthenia gravis, daha hafif olarak ise kasılma sırasında enerji sağlayan sistemlerin (glikojen yıkılması, mitokondri) hastalıkları tipik örneklerdir. Kasılma sırasında hücredeki yağların yakılmasında sorun var ise açlık, belirtileri çok artırır. Bazı nedenler ise çok yaygın kas yıkımına neden olarak idrar renginin çok koyu olmasına neden olabilir (miyoglobinüri).

  KAS HASTALIKLARINDA TIBBİ TEDAVİ MÜMKÜN MÜDÜR?
  Edinsel kas hastalıklarının (polimiyozit, dermatomiyozit, myasthenia gravis, vs.) hemen tümünde hastalığı ilaçla tedavi etmek mümkündür. Bu amaçla kullanılan çok sayıda ilaç vardır. Yan etkileri de olan bu ilaçlar mutlaka doktor denetiminde kullanılmalıdır. Bu tedaviler ile hastalık vücuttan yok edilemez ama büyük ölçüde bastırılabilir ve hasta yıllarca hiç hastalık belirtisi olamksızın yaşayabilir. Burada ana amaç, hastalığın alevlenmesini önlemektedir.
  Kalıtımsal kas hastalıklarının büyük bölümünde bugün için bilinen bir ilaç tedavisi yoktur. Ancak, bu konuda çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmalar ilaç tedavileri, gen tedavileri ve hücre (miyoblast transferi, kök hücre, vs.) tedavileri ve protein artırıcı tedavileri içermektedir.
  Kalıtımsal miyopatilerden bazılarında ise bugün bile ilaç tedavisi mümkündür. Örneğin Pompe hastalığında eksik olan asit alfa glukozidaz enzimi damar yolu ile hastaya verilebilmekte ve belli oranda iyileşme sağlayabilmektedir. Bu tedavinin yakın yıllarda bulunmuş olması ve bu yıl piyasaya çıkmış olması, hastaların yer aldığı dernekler - bilim dünyası - ilaç endüstrisi ortak çalışmasının en önemli ürünü olmuş ve diğer hastalıklarda da tedavi girişimlrinin başarısı için umut olmuştur. İne kasta karnitin eksikliği L-karnitin tedavisi, bazı lipd depo hastalıkları B2 vitamini (riboflavin), koenzim Q 10 (CoQ10) eksikliği ise CoQ!= uygulanması ile tedavi edilebilmekte ve hasta tama yakın düzelme gösterebilmektedir. Duchenne tipi kas distrofisinde ise, hastalığa çare olmamakla birlikte, kabul edilmiş tek tedavi, kortizon uygulamasıdır.

  KAS HASTALIKLARI LİSTESİ

  A-Edinsel Kas Hastalıkları
  a.Kas-sinir kavşağı hastalıkları
  i.Myasthenia gravis
  ii.Lambert-Eaton miyastenik sendromu
  iii.Botulismus
  b.İltihabi kas hastalıkları
  i.Polimiyozit
  ii.Dermatomiyozit
  iii.İnklüzyon cisimciği miyoziti
  iv.Diğer miyozitler
  c.Kas hastalığına yol açan bazı sistemik hastalıklar
  i.Tiroid hastalıkları
  ii.Sürrenal hastalıkları
  iii.Potasyumu ilgilendiren hastalıklar
  iv.Diğer
  d.Kas hastalığına yol açan bazı ilaçlar
  i.Kolesterol düşürücü ilaçlar
  ii.Bazı aritmi ilaçları
  iii.Kolşisin
  iv.Klorokin
  v.D-Penisilamin
  vi.Diğer

  B-Kalıtımsal Kas Hastalıkları
  a.Kas distrofileri
  i.Kavşak tipi kas distrofileri
  DMD, BMD
  Otozomal dominant kas distrofileri (LGMD1)
  Otozomal resesif kas distrofileri (LGMD2)
  ii.Özelliği olan distrofiler
  Miyotonik distrofi (DM)
  Fasiyoskapulohumeral distrofi (FSHD)
  Emery-Dreifuss distrofi (EDMD)
  Oküofaringeal distrofi (OPMD)
  Konjenital kas distrofileri (CMD)
  Distal miyopatiler
  b.Metabolik miyopatiler
  i.Lipid depo hastalıkları (örn: Karnitin eksikliği)
  ii.Glikojen depo hastalıkları (örn: Pompe, McArdle hastalıkları)
  iii.Mitokondriyal hastalıklar (örn: Kearns-Sayre)
  c.Konjenital miyopatiler
  i."Central-core" hastalığı
  ii."Multi-mini-core" hastalığı
  iii."Nemalin" miyopati
  iv.Miyotübüler miyopati
  v."Miyofibriller" miyopati
  vi.Diğer
 3. Gebzeberkay
  Devamlı Üye
  Kas hastalıkları, vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslarımızı doğrudan tutan hastalıklardır. Yani kas hücrelerinin kendileri hastalanmışlardır ve ortaya çıkan belirtiler yalnızca bu duruma bağlıdır. Kasın kendi hastalığına miyopati denir.Kas erimesi, vücudumuzu hareket ettiren kasların hacminde küçülmedir. Bu durum yalnızca kasın kendi hastalıkları nedeni ile ortaya çıkmaz. Kas ile ilişkisi olan sinirler, sinirlere emir veren omurilik ve beyin dokularının hastalıklarında da kaslar erir. Örneğin boyun fıtığında, fıtığın ilgilendirdiği kaslarda erime olabilir. Multiple skleroz adı ile bilinen beyin hastalığında da geç dönemde kaslar erir. Beyinde damar tıkanıklığı da sonuçta benzer bir görünüme neden olabilir. Eğer belli kaslar kullanılmazsa da kaslar eriyebilir. Veya polinöropati adı verilen sinir hastalıklarında el ve ayak kasları eriyebilir. Buna çok sayıda örnek eklemek mümkündür. Bu durumların hiçbiri kasların hasta olduğunu göstermez. Başka bir durum nedeni ile kasların etkilendiğini düşündürebilir.
  Aslında kas hastalıklarında kaslarda erime en önemli belirti değildir ve oldukça geç ortaya çıkar. Dolayısı ile kas hastalıkları ile ilgili disiplinlerin ilgilendiği asıl konu kas erimesi değil, kasların kendilerine ait hastalıklar nedeni ile kaslarda ortaya çıkan değişikliklerdir. Diğer hastalıklar kas hastalıklarının konusunun dışındadır

  KAS HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
  Kaslarımız vücudumuzu hareket ettirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kas hastalıklarında güçsüzlük olur ve başlıca hareketlerimiz etkilenir. Öncelikle gövdeye yakın kalça ve omuz çevresindekiler olmak üzere çok sayıda kas etkilenebilir. Örneğin merdiven/yokuş çıkma, koşma, yürüme, kolları kaldırma, başı yastıktan kaldırma, bazen gözkapaklarını açma, yutma, başı yastıktan kaldırma, soluk alma etkilenebilir. Bazı kas hastalıklarında ise miyotoni adı verilen, kasın gevşeme güçlüğü sözkonusudur. Bu durumda hasta ilk hareketlerde tutukluk yaşar, harekete devam ettikçe rahatlar. Bazen de yürüme, koşma gibi eylemler sırasında normalden çok daha şiddetli bir yorulma ve ağrı, hatta bazen tükenme yaşayabilir. Sinirlerle kasların birleştiği bölgedeki hastalıklardan myasthenia gravis, daha hafif olarak ise kasılma sırasında enerji sağlayan sistemlerin (glikojen yıkılması, mitokondri) hastalıkları tipik örneklerdir. Kasılma sırasında hücredeki yağların yakılmasında sorun var ise açlık, belirtileri çok artırır. Bazı nedenler ise çok yaygın kas yıkımına neden olarak idrar renginin çok koyu olmasına neden olabilir (miyoglobinüri).

  KAS HASTALIKLARINDA TIBBİ TEDAVİ MÜMKÜN MÜDÜR?
  Edinsel kas hastalıklarının (polimiyozit, dermatomiyozit, myasthenia gravis, vs.) hemen tümünde hastalığı ilaçla tedavi etmek mümkündür. Bu amaçla kullanılan çok sayıda ilaç vardır. Yan etkileri de olan bu ilaçlar mutlaka doktor denetiminde kullanılmalıdır. Bu tedaviler ile hastalık vücuttan yok edilemez ama büyük ölçüde bastırılabilir ve hasta yıllarca hiç hastalık belirtisi olamksızın yaşayabilir. Burada ana amaç, hastalığın alevlenmesini önlemektedir.
  Kalıtımsal kas hastalıklarının büyük bölümünde bugün için bilinen bir ilaç tedavisi yoktur. Ancak, bu konuda çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmalar ilaç tedavileri, gen tedavileri ve hücre (miyoblast transferi, kök hücre, vs.) tedavileri ve protein artırıcı tedavileri içermektedir.
  Kalıtımsal miyopatilerden bazılarında ise bugün bile ilaç tedavisi mümkündür. Örneğin Pompe hastalığında eksik olan asit alfa glukozidaz enzimi damar yolu ile hastaya verilebilmekte ve belli oranda iyileşme sağlayabilmektedir. Bu tedavinin yakın yıllarda bulunmuş olması ve bu yıl piyasaya çıkmış olması, hastaların yer aldığı dernekler - bilim dünyası - ilaç endüstrisi ortak çalışmasının en önemli ürünü olmuş ve diğer hastalıklarda da tedavi girişimlrinin başarısı için umut olmuştur. İne kasta karnitin eksikliği L-karnitin tedavisi, bazı lipd depo hastalıkları B2 vitamini (riboflavin), koenzim Q 10 (CoQ10) eksikliği ise CoQ!= uygulanması ile tedavi edilebilmekte ve hasta tama yakın düzelme gösterebilmektedir. Duchenne tipi kas distrofisinde ise, hastalığa çare olmamakla birlikte, kabul edilmiş tek tedavi, kortizon uygulamasıdır.

  KAS HASTALIKLARI LİSTESİ

  A-Edinsel Kas Hastalıkları
  a.Kas-sinir kavşağı hastalıkları
  i.Myasthenia gravis
  ii.Lambert-Eaton miyastenik sendromu
  iii.Botulismus
  b.İltihabi kas hastalıkları
  i.Polimiyozit
  ii.Dermatomiyozit
  iii.İnklüzyon cisimciği miyoziti
  iv.Diğer miyozitler
  c.Kas hastalığına yol açan bazı sistemik hastalıklar
  i.Tiroid hastalıkları
  ii.Sürrenal hastalıkları
  iii.Potasyumu ilgilendiren hastalıklar
  iv.Diğer
  d.Kas hastalığına yol açan bazı ilaçlar
  i.Kolesterol düşürücü ilaçlar
  ii.Bazı aritmi ilaçları
  iii.Kolşisin
  iv.Klorokin
  v.D-Penisilamin
  vi.Diğer

  B-Kalıtımsal Kas Hastalıkları
  a.Kas distrofileri
  i.Kavşak tipi kas distrofileri
  DMD, BMD
  Otozomal dominant kas distrofileri (LGMD1)
  Otozomal resesif kas distrofileri (LGMD2)
  ii.Özelliği olan distrofiler
  Miyotonik distrofi (DM)
  Fasiyoskapulohumeral distrofi (FSHD)
  Emery-Dreifuss distrofi (EDMD)
  Oküofaringeal distrofi (OPMD)
  Konjenital kas distrofileri (CMD)
  Distal miyopatiler
  b.Metabolik miyopatiler
  i.Lipid depo hastalıkları (örn: Karnitin eksikliği)
  ii.Glikojen depo hastalıkları (örn: Pompe, McArdle hastalıkları)
  iii.Mitokondriyal hastalıklar (örn: Kearns-Sayre)
  c.Konjenital miyopatiler
  i."Central-core" hastalığı
  ii."Multi-mini-core" hastalığı
  iii."Nemalin" miyopati
  iv.Miyotübüler miyopati
  v."Miyofibriller" miyopati
  vi.Diğer
+ Yorum Gönder