+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda iskenderun genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iskenderun genel özellikleri
  iskenderun genel özellikleri 2. Mine
  Devamlı Üye

  iskenderun genel özellikleri

  İSKENDERUN

  Hatay iline bağlı ilçe ve merkezi Yüzölçümü 956 km2, toplam nütusu 273.705. kent nüfusu 173 607 nüfus yoğunluğu 286.3 kişi/km2 (1 985). 2 bucağı. 55 köyü vardır. İlin batısında, kuzeyden Dörtyol, doğudan Kırıkhan, güneyden Merkez. Samandağ, batıda Akdeniz ile çevrilidir ilçe merkezi iskenderun Körfezi’nin doğu kıyısında kıyıyla doğudaki Amanos Dağları’nın etekleri arasındaki dar kıyı düzlüğü üzerinde kuruludur, ilçe topraklarının doğusu Amanos Dağları’ nın yükseltıleriyle kaplıdır Kuzeydoğuda yükselti 1.939 m’yi’bulur. Kentin doğusunda Sivri Tepe yükselir Güneyde İskenderun-Hatay arasında yayla görünümlü bölgede Belen Geçidi yer alır Buradaki iki önemli yükselti Karlık Tepe (1.382 m) ve Susuz Tepedir (1.735 m) Doğuda Çakallı ve Ötençay köyleri çevresinde Amik Ovasının batı uçları, kıyıda Akıncı Burnu ile iskenderun Kenti arasında dar kıyı düzlükleri uzanır. Bu düzlüklerde Oluk ve Atik başlıca yaylalardır Önemli bir akarsu yoktur. Küçük akışlı suların bir bölümü (doğuda) Asi Irmağı,Karasu Çayı’na, bazıları Amanoslar’ın batı yamaçlarından inerek Akdeniz’e dökülür ilçede Akdeniz iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 20.2°C. Yıllık ortalama yağış tutarı 785.4 mm’dir. Yükseltiye bağlı olarak ısı düşer. 400 m yüksekliğe kadar yabani fıstığın egemen olduğu akdeniz çalı toplulukları, kızılcam ormanlarıyla birlikte 1.000 m’ ye kadar çıkar. 1.100-1.600 m’ler arasında karaçam, 1400-1.800 m’ler arasında sedir ve küçük topluluklar biçiminde toros göknan karışık olarak görülür, ilçe. tarım ve hayvancılığın yanı sıra, ticaret, liman etkinlikleri sanayi, turizm yönünden de gelişmiştir. Portakal (21 7.961 t) ve zeytin (358.400 t) tapım ürünlerinde ilk sırayı alır Limon, mandalina gibi narenciyenin dışında buğday (1-8.750 t), arpa. yulaf, mercimek, nohut, pamuk, yerfıstığı, üzüm, çeşitli sebzeler yetiştirilir Yaylalarda geleneksel hayvancılık yapılmaktadır. 1974te üretime geçen Türkiye’nin üçüncü Demir-Çelık Fabrikası, ilçe yaşamına büyük canlılık getirmiştir. Ayrıca, süperfosfat (yapay gübre) fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, mobilya, oto ve makine yedek parçaları vb.sanayi dalları vardır. Boru hattı ile Batman’dan gelen petrol;iskenderun Limanından denizyoluyla Mersin’e gönderilir Limanda Demir-Çelik ve Süperfosfat- fabrikalarının iskeleleriyle NATO’ya bağlı bir iskele ve demiryolu istasyonu bulunur. Ülkenin dördüncü büyük limanı olan iskenderun Limanı’ nın ‘yıllık yük kapasitesi 24.715.791 tondur (2.675.439 t indirme, 22.040.-352 bindirme), ilçe merkezine 33 km uzaklıktaki Arsuz. deniz kıyısında üniü bir dinlence beldesidir ilçe çevresinde ayrıca doğal plajlar ve yaylalarda çeşitli mesire yerleri vardır, ilçe merkezi, planlı bir biçimde çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak gelişmektedir, ilçenin ana caddeleri denize dik iner. Deniz kıyısındaki alan Atatürk Heykeli ve çevresiyle kıyıya koşut uzanan palmiyeli bulvar, eğlence ve spor tesisleriyle yeniden düzenlenerek 1 985′te hizmete açılmıştır, il merkezine 60 km, Adana’ya 90 km uzaklıktaki ilçe nin, Demiryolu ile de bağlantısı vardır.Tarih, ilçe Büyük iskender’in issos’da Perslere karşı kazandığı büyük zaferin anısına İÖ ‘333′te Aleksandria adıyla kuruldu. Mısır’daki iskenderiye Kenti’ nin bir benzeri olarak kurulan kente önceleri Aleksandretta (Küçük iskenderiye) adı veriliyordu. Kent kurulmadan önce yörede Fenikelilere ait Myriandus sitesi bulunmaktaydı. Kent Roma, Sasani, Bizans, 7. yy’da Arap egemenliğine girdi Araplarca kente iskenderuna adı verildi. 1517′de Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında (Adapazarı elinden alınarak Osmanlı Devleti topraklarına katıldı. Yükselme döneminde Kuzey Suriye’nin iskelesi olarak gelişti. Doğu Akdeniz ticaretindeki gerileme ve kervan yollarının etkinliğinin azalması sonucu bir süre önemini yitirdi. 1822de şiddetli bir deprem kente büyük zarar verdi. 1 9. yy’ın ikinci yarısında Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Irak arasında ticaretin gelişimiyle yeniden canlandı. Limana girip çıkan gemilerin sayı ve taşıma kapasitesi arttı Birinci Dünya Savaşı sırasında ingiliz uçaklarınca çeşitli kereler bombalandı. 27 Ekim 1918′do ingilizler işgal etti. Daha sonra Fransızların eline geçen kent. 2.0 Ekim 1921′ de iskenderun Sancağı adıyla Fransa’nın gözetiminde özerk yönetim kuruldu. 1936′da kurulan bağımsız Hatay Cumhuriyeti’ne bağlandı. 23 Temmuz 1939′da Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasıyla Hatay ili’ ne bağlı bir ilçe oldu. Eski iskenderun giriş kapısındaki Yunan sütunu, Esentepe’de eski kent kalıntıları, antik mezarlar, toprak lahit-ler. Bakras Kalesi ve kilise .(Ötençay Köyü’nde), Sarıseki Kalesi, Şalen Kalesi, Belen’de Yavuz Sultan Selim dönemine ait han ve hamam bulunmaktadır. Arsuz yakınlarında Rosus koloni kenti kalıntıları, ayrıca Arsuz’un 8 km güneyinde Sütunlu Liman ve Domuzburnu güneyinde de Frank Limanı adı verilen kalıntılar vardır.İskenderun Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (İsdemir), Türkiye’nin en büyük demir çelik fabrikası; iskenderun’a 18 km uzaklıktaki Payas Bucağı yakınındadır. 25 Mart 1967′de SSCB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmayla, karşılığı ürünle ödenmek koşuluyla, fabrikanın yapımı SSCB’ye verildi. 1968′de 2,7 milyon dolarlık ayrıntılı proje anlaşması yapıldı, projenin incelenmesi ve danışmanlık hizmeti de Londra’daki John Miles and Partners firmasına verildi. Danışman firma, Türkiye’nin 12 yerinde araştırmalar yaparak en uygun kuruluş yeri olarak iskenderun, içel ve Samsun’u aday gösterdi. Samsun ve içel’de başka sanayi kuruluşları bulunduğu için ayrıca iskenderun’da altyapı hizmetleri hemen hemen tamamlanmış olduğu ve sanayinin yurt çapında yayılması istendiği için, iskenderun’a kurulması kararlaştırıldı. 10 Ekim 1969′da sözleşmesi ve ek kredi anlaşması yapılan isdemir’in yapımını, SSCB’nin Tiaıpro-meksport firması üstlendi. 3 Ekim 1 970′de temeli atılan kuruluşun 1974′ te üretime geçmesi planiandıysa da, bir yıllık bir gecikmeyle gerçekleşebildi. Gereksinim duyduğu elektrik enerjisi fabrika alanında 60 mw gücündeki termik santrallardan sağlanmaktadır. Yapımına 200 Sovyet teknisyeni ile birlikte 20 bin dolayında Türk işçi ve teknik elemanı katıldı. Toplam maliyeti Sovyetler’den sağlanan 263 miiyon dolarlık krediyle biriikte 6,5 milyar TL olarak öngörüldüyse de üretimegeçtği 1975′deki maliyeti yakiaşık 10 milyar TL’yi buluyordu. 28 Aralık 1975′de açılışı yapılan kuruluşun yıllık üretimr ilk aşamada 1 milyon ton oldu. Aynı tarihte yaklaşık 10 bin kişi çalışıyordu. 1975′te birinci yüksek fırını üretime başlayan İsdemir, 1979′da aşamalı olarak tamamlandı ve ikinci yüksek fırın devreye girdi ve üretim 693.200 . ton sıvı ham demir, 206.167 ton pik, 457.922 ton sıvı çeliğe ulaştı. Bununla kuruluşun maliyeti 14 milyar TL’ye yükseldi. 1981 ‘de 15.607’si işçi, 1.625′i teknik eleman ve memur olmak üzere toplam 17.230 kişinin çalıştığı kuruluşta çeşitli demir-çelik ve yan ürünleri üretildi. 1981′de isdemir’in Türkiye demir ve çelik üretimindeki payı pikte yüzde 63, ham demirde yüzde 32.8, çefik blokta yüzde . 25.6, yuvarlak çelikte yüzde 50 oldu. 1984′te biten genişletme ve tamamlama çalışmalarıyla sıvı çelik üretimi 2.2 milyon tona ,çıktı. Bu projede de SSCB kredisinden yararlanıldı. Böylece isdemir’in sigası (kapasite) artırıldı. 1991′de devreye girecek 2 aşama tamamlama ve genişletme çalışmalarıysa sürdürülmektedir.isdemir’in üretim birimleri; kok fabrikası, hammadde hazırlama yeri, yüksek fırınlar, Sinter kuruluşu, çelikhane, sürekli’döküm ve haddehanelerdir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  İskenderun, Büyük İskenderin İsos vadisi yakınlarında Perslerle yaptığı savaşta ve başarı ile kazandığı bu savaştan sonra burada İskenderunun temelleri atıldı ve buranın konumundan dolayı çok savaş yaşandı o topraklarda.
+ Yorum Gönder


iskenderunun özellikleri,  iskenderun özellikleri,  hatay iskenderun özellikleri,  iskenderun limanı özellikleri,  iskenderunun ekonomik özellikleri,  iskenderunun genel özellikleri