+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda dört halife devrinde müslümanlar arasındaki ayrılıkların sebebleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  dört halife devrinde müslümanlar arasındaki ayrılıkların sebebleri
  dört halife devrinde müslümanlar arasındaki ayrılıkların sebebleri 2. Mine
  Devamlı Üye

  hz.osman devrinde başlaya ayrılıkların nedenleri nelerdir?

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hz Ömer (ra), yaralanınca, hilâfete geçecek kimsenin tayin edilmesi için altı kişiden oluşan bir şura oluşturmuştu Bunlar Hz Ali, Osman, Sa'd İbn Ebi Vakkas, Abdurrahman b Avf, Zubeyr İbn Avvam ve Talha İbn Ubeydullah (ranhum) idiler Yapılan görüşmeler neticesinde, şura üyelerinden dördü feragat edince görüşmeler Hz Osman'la Hz Ali üzerinde devam etti Şura başkanı Abdurrahman İbn Avf, geniş bir kamu oyu yoklaması yaptıktan sonra müslümanların bu iki kişiden birisinin halife seçilmesi üzerinde mutabık olduklarını gördü Hz Ali (ra)'i çağırarak ona; Allah'ın Kitabı, Resulünün Sünneti ve Ebû Bekir ve Ömer'in uygulamalarına tabi olarak hareket edip etmeyeceğini sordu O, Allah'ın Kitabı ve Resulünün Sünnetine tam olarak uyacağı, ancak bunun dışında kendi içtihadına göre davranacağı cevabını verdi Aynı soruyu Osman (ra)'a yönelttiğinde o, bunu kabul etmişti Bunun üzerine Abdurrahman İbn Avf, Osman (ra)'ı halife atadığını ilan ederek ona bey'at etti (Suyuti, age,171, 172; İbn Hacer, age, 463; HİHasan, age, I, 258, 261) Hz Osman'a ikinci olarak bey'at eden kimse Hz Ali (ra) olmuştur Peşinden de bütün müslümanlar ona bey'at ettiler (İbn Sa'd, age, III, 62) Osman (ra)'ın hilâfete geçişi Hicri yirmi üç senesi Zilhicce ayının sonlarında olmuştur

  Osman (ra), devlet idaresini devraldığı zaman İslâm fetihleri hızlı bir şekilde devam ediyordu Hz Ömer (ra) devrinde Suriye, Filistin, Mısır ve İran, İslâm topraklarına katılmıştı Hz Ömer (ra)'ın güçlü idaresi, fethedilen bölgelerde otorite ve düzenin sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlamıştı

  Hz Osmanın ilk altı yılı fetihlerle geçmiştir Son 6 yılı da bazı problemler ve karışıklıklarla geçmiştir Bu son 6 yılda fitne yavaş yavaş uyanmıştı Resulullahın sırdaşı Huzeyfe bin Yemanın ifadesi ile Hz Ömer'in şehid edilmesi ile fitne kapısı kırılmıştı Hz Ömer de, fitneyi içeri salmayan kapının kırılması durumunda bir daha kapanmayacağını dile getirmişti
+ Yorum Gönder


müslümanlar arası ilk ayrılıklar,  müslümanlar arasındaki ilk ayrılıklar,  müslümanlar arasındaki ilk ayrılık