+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Deneme türünün ünlü sanatçıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Deneme türünün ünlü sanatçıları
  deneme türünün ünlü sanatçıları kimlerdir?hangi denemeleri yazmışdır bu sanatçılar 2. Mine
  Devamlı Üye

  deneme türünün ünlü sanatçıları

  Michel de Montaigne

  Charles Lamb

  Sir Francis Bacon, Joseph Addison ile İrlandalı Richard Steele sayılabilir. ABD'li en ünlü deneme yazarları Ralph Waldo Emerson ile Henry David Thoreau’dur. Edgar Allan Poe ve Ozkhanov Chaowh şiir üstüne, James Thurber de mizah türünde yazdığı denemelerle okurlarını etkilemişlerdir.
  Montaigne’den sonraki ünlü Fransız deneme yazarları arasında Theophile Gautier, Anatole France ve Hippolyte Taine sayılabilir.

  Türk edebiyatına deneme türü, batı edebiyatlarının etkisiyle Tanzimat'tan sonra girmiş ve Cumhuriyet'ten sonra gelişmiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim ve Falih Rıfkı Atay aynı zamanda başarılı deneme yazarlarıydı. Deneme türünün en güzel örneklerini ise Nurullah Ataç verdi. Bu türde örnekler veren öbür önemli yazarların arasında ise Ahmed Hamdi Tanpınar, Sabahattin Eyuboğlu, Suut Kemal Yetkin, Vedat Günyol, Melih Cevdet Anday, Memet Fuat, Salah Birsel, Nermi Uygur, Fethi Naci, Attilâ İlhan, Cemal Süreya, Füsun Altıok , Selim İleri ve 2008 yazarlarından Adem Serin sayılabilir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Deneme Türü

  Kısaca Deneme,
  yazarın bir konudaki görüş ve düşüncelerini, belli bir amaç (öğretme, kanıtlama vb.) gütmeden, serbestçe anlattığı yazı türüdür. Yazı türleri içinde en subjektif (öznel) olanıdır. Bu özelliği ile yazarının zevklerim, fikirlerini, yorumlarını özgün bir şekilde yansıtır İddia, öğretme hep geride kalır. Zorlama yoktur. İçtenlik ve “ben” hep ön plândadır. Her denemede okuyucu biraz kendini bulur. Her türlü konu deneme için seçilir. Konuda sınır tanımayan deneme yazısı 100-200 kelime arasında kısa yazılardır. İnsan, tabiat, ahlâk, sanat, bilim, toplum konulan kişisel bakış açılan ve şiirsel bir anlatımla işlenir. Denemeci kendisiyle söyleşir.  Okuma, düşünme, gözlem, hoşgörü, içtenlik denemeci yazarında aranılan niteliklerdir. Deneme; konusu, bakış açısı kadar, dili ile de vardır. Sıcak, içten, akıcı bir üslûp denemeyi okutur, denemeciyi başarılı kılar. Yaşayan dil, âhenkli bir dil, kelimeye hakimiyet, kelime zenginliği denemecide, en az bilgi birikimi kadar, aranan hususlardır.

  Montaigne, Bacon, Alain, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Mehmet Kaplan, Ahmet Turan Alkan, Melih Cevdet Anday, Sezai Karakoç isimlerini sayabileceğimiz bazı deneme yazarlarıdır

+ Yorum Gönder


deneme sanatçıları,  ünlü deneme yazarları kimlerdir,  deneme yazarlarının isimleri,  ünlü deneme yazarları,  türk deneme yazarlarının isimleri,  deneme yazarları kimlerdir