+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda anı türünde kimler eser vermiş Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  anı türünde kimler eser vermiş
  bunun için bilgi istiyorum 2. Mine
  Devamlı Üye

  Batıda en çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı
  Ksenophon’un “Anabasis” adlı eseriyle vermiştir. Alman filozofu Eflatun’un birçok eseri bu türdendir
  18. yüzyılda J. J. Rouseau’nun “ İtiraflar” Goldoni’nin “İyilkik Sever Somurtkan”, Goethe’nin “Şiir ve Gerçek Andre Gide’nin “Jurnaller “bu alanda önemli eserlerdir.

  19. yüzyılda Fransız edebiyatında :Victor Hugo’nun”Gördüklerim”, Stendhal!ın “Bencillik Anılar, Verlaine’nin “ İtiraflar Rus yazar Tolstoy’un İtidafım” 20. yüzylda dünyanın her ülkesinde çok sayıda edebiyatçı bu türde eserler vermeye devam etmektedir.

  Bizde, 7. yüzyıla ait “Göktürk Yazıtları” bu türün ilk örneği sayılmaktadır. 16. yüzyılda Hindistan’da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah’ın yazdığı “Babürname” , 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” , Katip Çelebi ve Naima’nın bir çok eseri bu türün örneklerindendir.
  Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan “Vakainameler, Gazavatnmeler, sefaretnameler bu türün örnekleri sayılmaktadır.

  Edebi tür anlamında anı ise bizde Tanzimat döneminde başlamıştir. Önceleri Ebuziya Tevfik ve Ali Suavi çıkardıkları gazetelerde anılarını yayınlarlar Daha sonra
  Akif Paşa’nın “Tabsıra”
  Namık Kemal’in “Magaza Mektupları” ,
  Ziya Paşa’nın “Defter-i Amel”
  Ahmet Mithat Efendi’nin “Menfa”
  Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu”
  Servet-i Fünun Döneminde;
  Ahmet Rasim’in “Eşkal-i Zaman”, “Falaka” “ Maharir “,”Şair “
  Halit Ziya’nın “Kırk Yıl”, Saray ve Ötesi
  H.Cahit Yalçın’ın : “ Edebi Hatıralar”.
  Son Dönem Edebiyatında
  Yakup Kadri: “Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda , Gençlik ve Edebiyat
  Hatıraların”
  Ruşen Eşref Ünaydın : “ Atatürk’ü Özleyiş”
  Falih Rıfkı Atay : “Çankaya”
  Halide Edip . “Türk’ün Ateşle İmtihanı”
  Yahya Kemal: “ Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım “
  Yusuf Ziya Ortaç “ Porteler,” Bizim Yokuş”
  Ahmet Hamdi Tanpınar . “ Kerkük Anıları”
  Samet Ağaoğlu: “ Babamın Arkadaşları”
  Salah Birsel : “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu”
  Halikarnas Balıkçısı : “ Mavi Sürgün”
  Oktay Rıfat . “Şair Dostlarım”
  Ayrıca, son dönemde, Celal Bayar, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi siyasi kişilerin yazdıkları anılar, yakın tarihimizi aydınlatması bakımından önemli eserlerdir.
+ Yorum Gönder