+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda maddenin halleri ve hal değişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  maddenin halleri ve hal değişimi
  Maddenin halleri konusunda bir çalışmam var, sağdan soldan bilgi alabilirdim, ama forum acil bana doğru bilgi vereceğine eminim, lütfen bana yardımcı olun.. Burası çok güzel bişey hem de çok güzel bilgiler var.. 2. Mine
  Devamlı Üye

  maddenin halleri ısı va hal değişimi ile ilgılı bılgıler

  Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırılan klasik hallerdir Şu anda tanımlanmış toplam 16 hal vardır, bunlar, klasik haller dışında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli, süperiletken, süperakışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması, Rydberg molekülü,plazma(iyonlaşmış gaz), kuark-gluon plazması, dejenere madde, süperkatı, sicimsi sıvı ve süpercamdır Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin %99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir Madde, istenildiğinde ortam şartları elverişli hale getirilerek bir halden diğerine dönüştürülebilir

  Ana madde: Sıvı
  Sıvı maddeleri oluşturan tanecikler arasında biraz boşluk vardır ve bu yüzden akışkandırlar Maddenin sıvı hali belirli bir şekle sahip olmamasına karşın belirli bir hacme sahiptirBu sıvılara; Su, süt,sıvıyağ, mürekkep örnek verliebilir


  Plazma

  PlazmaAna madde: Plazma (fizik)
  Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dış kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya başlar Bu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan oluşan yüksek enerjili bir gaz haline gelir Artı ve eksi yükler, birbirlerini çekmelerine rağmen, birleşerek nötr bir atom oluşturamazlar çünkü parçacıkların kinetik enerjileri, aralarındaki elektrostatik bağ enerjisinden fazladır Güneş ve diğer yıldızlar (nötron yıldızları hariç) tamamen plazma halindedir Plazma haline uzay boşluğunda da bolca rastlanır Uzaydaki plazma çok daha soğuk olmasına rağmen, çok seyreltik olduğu için birleşerek nötr atomlar oluşturma ihtimali düşüktür Sıcaklığı 25000 derece civarındadırPlazma sıvı maddeler gibi akışkandır

  Su örneği
  Ana madde: Su
  Bir madde farklı sıcaklık ve basınç şartlarında üç halde de bulunabilir Örneğin, saf su, H2O(2Hidrojen 1 oksijen) ile formüle edilir

  Katı halde buz,
  sıvı halde su,
  ve gaz halinde su buharı, şeklinde bulunur
  Maddenin bazı özellikleri
  Buhar basıncının vücuttaki etkisi
  Ana madde: Buhar basıncı
  Bir sıvının buharının sıvı yüzeyine yapışmış olduğu basınca sıvı basınç denir

  Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar
  Aynı ortamda buhar basıncı yüksek olan sıvıların buharlaşması kolay olacağından kaynama noktaları düşük olurBuhar basıncı yüksak olan sıvı moleküllerinin moleküller arası çekim kuvveti zayıftır
  Bir sıvı içinde katı çözündüğünde buharlaşmayı azaltacağından buhar basıncını da düşürür Buhar basıncındaki düşme çözünen madde miktarıyla doğru orantılıdır

  Genleşme

  Ana madde: Genleşme
  Isınan maddelerin yüzey veya hacimlerindeki artışa genleşme denir Katı ve sıvıların genleşme katsayıları farklı olduğundan bu maddelerin genleşme miktarları ayırt edici özelliktir Fakat gazların tümünde 1 °C artışı için genleşme 1/273 kat olduğundan genleşme gazlar için ayırtedici özellik değildirYani gazlar katı ve sıvılardan bağımsız, daha çok genleşir genleşme gazlarda çok fazla olur

  Esneklik

  Ana madde: Esneklik
  Esneklik yalnızca katılar için ayırtedici bir özelliktir Sıvı ve gazların esnekliği söz konusu değildir

  Çözünürlük
  Ana madde: Çözünürlük (kimya)
  Aynı şartlarda bir çözücünün birim hacminde çözünebilen maddenin maksimum miktarına o maddenin çözünürlüğü denir Çözünürlük her üç hal için ayırtedici bir özelliktir

  Hal değişimi
  Ana madde: Hal değişimi
  Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür
  Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür
  Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon ile ise katıya dönüşür
  Plazma ise kinetik enerjisi arttırılarak yani ısıtılarak sırasıyla önce sıvıya ardından da gaza dönüşür Gaz halinden sonra daha fazla ısıtıldığı takdirde iyonlaşmaya, elektron kaybederek (+) yani pozitif yüklenmeye başlar
  Maddenin bazı halleri şunlardır: Amorf katı,süper akışkan,süper katı,dejenere katı,nötronyum,güçlü simetrik madde,zayıf simetrik madde,kuarkgluon plazma,fermiyonik yoğunlaştırma,Bose-Einstein yoğunlaştırması,acayip madde Bu liste gün geçtikçe genişliyor(kaynak cahillikler kitabı)
+ Yorum Gönder