+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları
  biraz acil lütfen!!!!!!! 2. Mine
  Devamlı Üye

  Nükleer Enerjinin Avantajları
  Bazı büyük ülkeler enerji ihtiyaçlarını nükleer santrallerden sağlarlar.Bu santraller termik santraller gibi çevreye zarar vermezler Nükleer enerji ,atomların reaktörlerde bölünmesiyle ısı üretme yöntemidir.Teknolojik ortamlarda yapılan bir nükleer santralin çevreye zararı olmaz.mesela araştırma reaktörlerinin bir zararı yoktur Bu reaktörlerde güç düşüktür.Yakıt gereksinimi ,kömür santrallerindeki gibi fazla değildir bu nedenle ekonomiktir.
  Nükleer Enerjinin Dezavantajları
  Nükleer santrallerin etkisiyle çevrede oluşan radyoaktivitenin derecesi yine çevresel bazı faktörlere göre değişip dezavantaj oluşturabilir mesela yüksek basıncın etkili olduğu bir yerde radyoaktivite artar düşük olduğu yerde ise azalır bu şekilde ortamdaki radyasyon derecesi çevreyi olumsuz yönde etkilemiş olur.Kozmik ışınların etkisi vsvs gibi


  Nükleer reaktörler üç çeşittir:Elektrik üreten reaktörler(güç), plütonyum üreten reaktörler ve araştırma reaktörleri.
  -Araştırma reaktörlerinden kimya sanayisinde ve tıpta izotop gama ışınları ve nötron üretiminde yararlanılır
  -Nükleer tıpta,hastalık tesbit edilirken radyoaktif maddeler kullanılır
+ Yorum Gönder


nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları nelerdir,  nükleer enerjinin avantajları,  nükleer santrallerin avantaj ve dezavantajları,  nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları