+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda tasarrufun onemi ve faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tasarrufun onemi ve faydaları
  tasarrufun önemi ve faydaları 2. Mine
  Devamlı Üye

  Tasarruf, ihtiyacını karşılayıp lükse ve sefahate, israfa kaçmadan ölçülü harcama yapmak, geleceğini düşünmek demektir Bir insanın bugün kazandığı parayı yarın ne olacağını hesap etmeden har vurup harman savurması çok yanlıştır Çünkü geleceğini hayvanlar bile düşünmektedir Mesela arılar kışa hazırlık için bal yapar, tilkiler kış için önceden avladıkları tavuk, kaz vbni belli bir yere gömer ve kışın da bunları yiyerek hayatta kalır Sincaplar ise topladıkları palamutların bir kısmını yerken büyük bir kısmını ağaç kovuğundaki yuvalarına depolarlar Böylece kışın aç kalmazlar Atalarımız ne demiş: "Yazın başı pişenin kışın aşı pişer!" Ama tasarruflu olmak cimrilik değildir Cimrilik gerektiği yerde harcama yapmamak, ihtiyacından kısmak demektir ki bu hal insanın sağlığını bozar ve sosyal ilişkilerinde de sorunlar yaşamasına vesile olur İnsan cimri de olmamalı, savurgan da! Bir insan hem ihtiyaçlarını karşılayıp hem de geleceği için yatırım yapıyorsa bu insan tasarruflu bir insandır Geleceğini düşünmeden lükse ve sefahate, israfa dalan bir kişinin ise geliri ne kadar çok olursa olsun sonu kötü olur İktisat ve kanaat en değerli hazinelerdir "Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, zira Allah saçıp savuranları sevmez!" Araf Suresi Ayet Meali

  TASARRUFUN ÖNEMİ  Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir

  Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları,bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur  İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu,tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı,insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin,insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi,gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir

  Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardırBilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta,Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadırYada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştirHazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden,daha cazip gelmektedir

  İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadırinsanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadırOrtak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik,dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir  HANGİ ALANLARDA TASARRUF YAPILABİLİR  Yaşamın her alanında, her tülü eylem ve hareketlerde tasarruf yapılacak,alanlar mevcutturBiz bu alanları kısaca şu ana başlıklar altında toplaya biliriz  1- Enerjide tasarruf:

  2- Tüketimde tasarruf

  3- Zamanda tasarruf

  4- Üretim aşamasında tasarruf
+ Yorum Gönder