+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda yüzde kırk özürlü ssk dan maaş bağlanırmı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  yüzde kırk özürlü ssk dan maaş bağlanırmı
  yüzde kırk özürlüyüm ssk lı olarak çalıştım fakat saglık nedeniyle ayrıldım tekrar sakat maaşım baglanırmı 2. Mine
  Devamlı Üye

  sakat maaş şartları

  KANUN NO : 2022
  Ek Madde 1 - (Ek: 5378 - 1.7.2005 / m.25) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;
  a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %300'ü tutarında,
  b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında,
  c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında,
  Aylık bağlanır.

  Açıklama:
  Kimler Faydalanabilir:
  T.C. vatandaşı olmak,
  Özürlü olmak,
  Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,
  Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak.
  Valilik veya Kaymakamlıklara müracaatla sağlık raporu alınmak üzere hastaneye sevkle işlemler başlayacaktır.
  Saygılarımla
+ Yorum Gönder


yuzde kırk,  yüzde kırk özürlü ne demek