+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Delil dilekçesi dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Delil dilekçesi dilekçe örneği
  sulh hukuk mahkemesinde görüşülen dava için delil sunma dilekçe örnegi teşekkürler 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Delil Tespiti İstemi Dilekçesi

  4/5/2007 . MAHKEMESİNE  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Trafik Kazası Sonucu Ortaya Çıkan Zararların Tespiti ile İlgili Delil Tespiti İstemi.

  AÇIKLAMALAR :

  1-) …/…/… tarihinde …’dan … gitmekte olan müvekkilimin kullandığı … plakalı … marka otomobil ile …’ nin kullanmış olduğu … plakalı kamyon … mevkiinde trafik kazası yapmıştır. Kaza nedenlerinden bir tanesi de Karayollarının yol çalışması yaptığı halde bu yönde yola bir işaret koymamasındadır.

  2-) Gece saat … sularında …’a giden müvekkilim, virajı dönerken karşısına birden kamyon çıkmış ve kamyona çarpmamak için sağ şeride geçmiştir. Ancak müvekkilim, Karayollarının yol yapması dolayısıyla herhangi bir işaret koymadan sağ şeride yığmış olduğu çakıla saplanarak yaralanmış ve otomobili büyük hasar görmüştür.

  3-) Olaydan hemen sonra olay mahalline gelen Trafik ekibi, düzenlemiş olduğu kaza raporunda …/8 kusurun kamyona, …/8 kusurun ise Karayollarına ait olduğunu belirtmiştir.

  HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 373 ve ilgili mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Trafik kaza raporu, keşif, bilirkişi, tanık beyanları ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, olay yerinde keşif yapılarak, kamyonun arka park lambalarının olmadığının tespitine, olayda bilirkişi eliyle, müvekkilimin sağlık durumunun ne olduğu, ne kadar zarar gördüğünün tespitine, yine bilirkişi marifetiyle, müvekkilimin otomobilinin ne kadar maddi hasara uğradığının tespitine, olayı yakından gören … plakalı otomobilin ifadesine başvurularak, bu ifadelerin de tespitine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Av.
+ Yorum Gönder


mahkemeye delil sunma dilekçesi,  mahkemeye delil sunma dilekçe örneği,  delil sunma dilekçe örneği,  delil dilekcesi,  delil dilekçesi örneği,  delil dilekçesi nasıl yazılır