+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Borcumdan dolayı gelen icranın faiz oranları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Borcumdan dolayı gelen icranın faiz oranları
  Merhaba iki ay öncesinde bir borcumu ödemediğimden dolayı icra ödeme emri aldım. bir gün sonra gidip borcu kabul ettiğimi beyan ettim. Fakat faiz oranına dikkaet etmemişim. birde faiz oranı aylık yada yıllık olarak yazılı değil sadece %25 yazmaktadır. Fakat ödeme emrindeki hesaplama aylık %25 tir. Bu konuda ne yapabilirim. sorduğum avukatlar yapılacak bişey yok diyor. Teşekkürler. itiraz etmediğim ve yasal süresini kaçırdığımı söylemekteler..
  Saygılar 2. Mine
  Devamlı Üye

  Borcumdan dolayı gelen icranın faiz oranları

  Merhabalar Sayın Meslektaşlarım;
  Yaptığım bir ilamlı icra takibinde karşı taraf; "İİK 58.maddeye aykırı şekilde icra takibinde dönemsel uygulanan faiz oranları ve her dönem için ayrı ayrı faiz miktarının takip evrakında bildirilmediği, sadece çeşitli tarihler arasında yasal ve en yüksek mevduat faizinin uygulandığının bildirildiği, İİK 58.maddeye uygun şekilde faiz detayının yer almadığı" gerekçeleriyle icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etti ve icra mahkemesi de; "alacaklının faiz miktarını belirlemeden takipte bulunduğu, alacaklı tarafça faiz hesabı yapılmadan takibe girişildiği anlaşıldığından şikayetin kabulü ile borçluya gönderilen icra emrinin iptaline" karar verdi.
  Benim borçluya gönderdiğim icra emrinde ise faiz şu şekilde yer almaktaydı;
  X tl - kıdem tazminatı alacağı,
  Y tl - ../../2007- ../../2010 tarihleri arası değişen oranlarda En Yüksek Mevduat Faizi,
  şeklinde tüm kalemleri ve faizlerini yazdıktan sonra toplam rakamın altında "Tutarındaki toplam alacağın.kıdem tazminatına yıllık %23 oranından az olmamak üzere TCMB'na uygulanacağı bildirilen en yüksek mevduat faizi ile tahsiline ilişkin icra emridir" ibareleri yazılı.
  Bu durumda icra mahkemesinin verdiği karar yasal mıdır?
  Ayrıca bir sorum daha var; icra mahkemesinin iptal kararı sonrası yeniden bir icra emri düzenleyerek (faiz detayını da ayrıca ilave ederek) borçluya gönderdik.Bu aşamada icra mahkemesinin iptal kararını temyiz etsek, bu temyiz borçluya gönderdiğimiz yeni icra emrini durdurabilir mi veya mahkeme karşı tarafın talebi doğrultusunda takip dosyası üzerine ihtiyati tedbir vs. koyabilir mi?

+ Yorum Gönder