+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Anadolu Üniversitesi Burs Olanakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anadolu Üniversitesi Burs Olanakları
  Anadolu Üniversitesi Müh.Mim.Fakültesi I.sınıfa başlayacağım. burs almak istiyorum. nasıl alabilirim. geçen dönem hazırlık okudum 335 puanla girmiştim. bilgi verirseniz memnun olurum 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Toplum Gönüllüleri Vakfı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye açık, Toplum Gönüllüleri’nin çalışmalarına katkıda bulunmaya istekli, maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs olanağı sunmaktadır.
  TOG Burs Fonu Yönetmeliği İçin Linki Tıklayınız:
  TOG Gençlik Bursları Bursiyer Taahhütnamesi İçin Linki Tıklayınız:
  TOG Bursları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular İçin Linki Tıklayınız:

  Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde üç farklı Burs Fonu bulunur:
  • Okyanus
  • Deniz
  • Damla
  Burs Verilme Süreci
  Başvurular:
  • Başvurular internet sayfasından erişilebilen form üzerinden, Burs Komitesi tarafından belirlenen dönemlerde yapılır. Burs başvuruları, genelde ara sınıflarda okuyan Toplum Gönüllüsü gençler için Temmuz ayında; yeni okula başlayanlar için Ağustos ayının sonunda başlar.
  • Başvuru kriterleri yine aynı duyurular aracılığı ile bursiyer adaylarına iletilir.
  Başvuru Kriterleri:
  o İhtiyaç durumu,
  o Akademik Başarı,
  o Sosyal Başarı,
  o Ara sınıf ise gönüllülük durumu.
  Değerlendirme:
  • Yapılan başvurular önce internet ortamında doldurulan formlar üzerinden bilgisayar aracılığıyla puanlanır. Bu puanlamada öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu; ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları gibi kriterler öncelikli olmaktadır.
  • Formlar üzerinden yapılan değerlendirmenin ardından, toplam puanlama üzerinden ortalama alınarak ortalamanın üzerinde kalan başvuru sahipleri ile yüz yüze mülakatlar yapılır. Mülakatlar, Burs Komitesi tarafından belirlenen yer ve zamanda adaylara en az 1 hafta önceden e-posta aracılığıyla bildirilir. Mülakata girmeyen aday hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz. Mülakatlarda göz önünde bulundurulan kriterler sırasıyla:
  Başvuru sahiplerinin,
  o Gönüllülük durumu.
  o Akademik başarısı.
  o Sosyal başarısı.
  o İhtiyaç durumudur.
  Bursiyerler tarafından, haftada en az 4 saat yapılan gönüllü çalışmalar her ay Burs Komitesine faaliyet kayıt çizelgesi ile beyan edilir. Bu beyanlar ışığında, burs fonuna katkıda bulunan bağışçılara, burs komitesi tarafından yılda 2 kez rapor verilir. Burs ile ilgili sorularınızı burs@tog.gen.tr adresine gönderebilirsiniz.
  Burs Sağlayıcılar İçin Geribildirim
  Toplum Gönüllüleri Vakfı bursiyerleri ile ilgili bilgiler, dönem başı ve sonlarında bursiyer bilgi formları ile burs sağlayan kişi veya kurumlara bildirilir. Burs sağlayıcılar dilediği takdirde, burs verilen öğrencilerle tanışma imkanına sahiptir.
  Toplum Gönüllülüeri Vakfı bursları yalnızca lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencileri kapsamaktadır.
  TOG Gençlik Burs Fonları kapsamında üniversite burslarından yararlanan öğrencilerin üniversiteleri şunlardır:
  - Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  - Adnan Menderes Üniversitesi
  - Afyon Kocatepe Üniversitesi
  - Ahi Evran Üniversitesi
  - Akdeniz Üniversitesi
  - Aksaray Üniversitesi
  - Amasya Üniversitesi
  - Anadolu Üniversitesi
  - Ankara Üniversitesi
  - Atatürk Üniversitesi
  - Bahçeşehir Üniversitesi
  - Bayburt Üniversitesi
  - Balıkesir Üniversitesi
  - Beykent Üniversitesi
  - Bilecik Üniversitesi
  - Bilkent Üniversitesi
  - Boğaziçi Üniversitesi
  - Celal Bayar Üniversitesi
  - Cumhuriyet Üniversitesi
  - Çağ Üniversitesi
  - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  - Çankırı Karatekin Üniversitesi
  - Çukurova Üniversitesi
  - Dicle Üniversitesi
  - Dokuz Eylül Üniversitesi
  - Dumlupınar Üniversitesi
  - Düzce Üniversitesi
  - Edirne Trakya Üniversitesi
  - Ege Üniversitesi
  - Erciyes Üniversitesi
  - Erzurum Üniversitesi
  - Fatih Üniversitesi
  - Fırat Üniversitesi
  - Galatasaray Üniversitesi
  - Gazi Üniversitesi
  - Gaziantep Üniversitesi
  - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  - Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü
  - Gümüşhane Üniversitesi
  - Hacettepe Üniversitesi
  - Harran Üniversitesi
  - Hitit Üniversitesi
  - Işık Üniversitesi
  - İnönü Üniversitesi
  - İstanbul Aydın Üniversitesi
  - İstanbul Bilgi Üniversitesi
  - İstanbul Kavram Üniversitesi
  - İstanbul Teknik Üniversitesi
  - İstanbul Ticaret Üniversitesi
  - İstanbul Üniversitesi
  - İzmir Teknoloji Enstitüsü
  - Kafkas Üniversitesi
  - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  - Karabük Üniversitesi
  - Karadeniz Teknik Üniversitesi
  - Kastamonu Üniversitesi
  - Kırıkkale Üniversitesi
  - Kocaeli Üniversitesi
  - Koç Üniversitesi
  - Marmara Üniversitesi
  - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  - Mersin Üniversitesi
  - Mimar Sinan Üniversitesi
  - Muğla Üniversitesi
  - Mustafa Kemal Üniversitesi
  - Nevşehir Üniversitesi
  - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  - Osmangazi Üniversitesi
  - Pamukkale Üniversitesi
  - Sabancı Üniversitesi
  - Sakarya Üniversitesi
  - Selçuk Üniversitesi
  - Siirt Üniversitesi
  - Süleyman Demirel Üniversitesi
  - Trakya Üniversitesi
  - Uludağ Üniversitesi
  - Uşak Üniversitesi
  - Yalova Üniversitesi
  - Yeditepe Üniversitesi
  - Yıldız Teknik Üniversitesi
  - Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  - Zirve Üniversitesi
  - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

+ Yorum Gönder


anadolu üniversitesi burs olanakları,  anadolu üniversitesi burs imkanları