+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Dil Göstergesine 5 Örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dil Göstergesine 5 Örnek
  Dil Göstergesine 5 Örnek 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Göstergeler sosyal gösterge, dil göstergesi ve doğal gösterge olmak üzere üçe ayrılır.

  Bir toplumdaki büyüme oranı, suç oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, okuma yazma oranı, kadın ve erkeklerin ortalama ömürü, kişi başına düşen gelir, gazete, kitap, cep telefonu, bilgisayar, internet kullanım oranları gibi belirli ölçütlere göre ölçülebilen oranlar o toplumun sosyal göstergeleridir.
+ Yorum Gönder