+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda İç güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Ulusal Konferansı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İç güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Ulusal Konferansı
  İç güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Ulusal Konferansı Hakkında Yazı
  “İç güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Ulusal Konferansı Ankara Kızılcahamam’da İçişleri Bakanlığı, AB Delegasyonu, UNDP temsilciliği, akademisyenler ve Proje ekibinin katılımıyla 17 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirildi.
  Ulusal Konferansın açılışında konuşan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Güngör Azim Tuna, sivil gözetimin kolluk güçlerinin faaliyetlerinin ve politikalarının parlamento, hükümet, yargı organları, kolluk şikayet mekanizmaları gibi sivil otoriteler tarafından izlenmesi olarak kısaca tarif edilebileceğini belirtti.

  Müsteşar Yardımcısı Güngör Azim Tuna konuşmasında AB komisyonu tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bu Projenin, ülkemizdeki iç güvenlik hizmetlerinin AB normları ve standartları ile uyumlu hale gelmesi; demokratik hakların vatandaşlarca daha yaygın kullanılması; şeffaflık, sivil toplumun katılımı ile insan odaklı kamu güvenliği anlayışının yerleşmesi amaçları doğrultusunda çalıştığını anlattı. Müsteşar Yardımcısı Güngör Azim Tuna Projede, Türkiye’de etkin bir sivil gözetimin yasal çerçevesini örnek ülkelerdeki uygulamalar ve Proje çıktıları çerçevesinde oluşturmak, iç güvenlik birimlerinin etkin bir biçimde denetlenebilmesi için İçişleri Bakanlığı ile vali ve kaymakamların kolluk kuvvetleri üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerinin etkinliğini artırmak ve sivil gözetim kavramı üzerinde genel bir anlayış birliği oluşturmak hedeflerinin gerçekleşmesine önem verdiğini söyledi.


  İller İdaresi Genel Müdürü Vasip Şahin ise konuşmasına 2 yıl önce Projeye ilk adımı atarken Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların bugünkünden oldukça farklı olduğunu vurgulayarak başladı ve Türkiye’de mentalitenin değiştiğini, bazı şeylerin sivilleşme adına, modernleşme adına, hukukun üstünlüğünün yaygınlaşması adına aslında iyiye gittiğini müşeade ettiğini belirtti. Genel Müdür Şahin “Geriye baktığımızda , Projenin kendini kendi içinde değerlendirdiğimizde aslında hiç de azımsanamayacak şeyler yapıldı. Çok güzel çalışmalar, çok güzel ürünler, raporlar ortaya çıkarıldı. İnşallah Türkiye, bundan 5-10 sene sonra bugünkü noktayı bile ‘nerelerdeydik nerelere gelmişiz’ diyerek memnuniyetle ve mutlulukla anacaktır, mukayese edecektir” diye konuştu.


  Ulusal Konferansın açılışında konuşan UNDP Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Ulrica Richardson Golinski ise 31 Mayıs itibarıyla sona erecek Projeyle güvenlik hizmetleri alanında, ilk defa, yerel güvenlik komisyonları oluşturulduğunu ve komisyonların yoğun çabalarının sonucunda yerel güvenlik planları oluşturulup İstanbul, Erzurum ve Niğde pilot illerinde uygulamaların gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Projenin sürdürülebilirlik için gereken temelleri attığına inandığını belirten Ulrica Richardson Golinski, üç ilde yerel güvenlik komisyonlarının oluşturulmasıyla sonuçlanan denemelerin aynı zamanda “Yerel Güvenlik Planları Uygulama Rehberi”nin de hazırlanmasına katkı sağladığını vurguladı.


  Avrupa Birliği Delegasyonu Müsteşarı Erwan Marteil ise konuşmasında Türkiye’nin, bu Projenin başlıkları altında yer alan konuları da kapsayan kapsamlı bir reform sürecinden geçmekte olduğunu belirtti. Erwan Marteil “Memnuniyetle belirtebilirim ki, bu Proje tarafından yapılan bazı öneriler Projenin uygulama zamanında gerçekleştirilmiştir. Eminim ki, bu Proje, daha iyi bir demokrasinin sağlanması, Türkiye’deki kurumların şeffaflığının ve hesap verebilirliklerinin ve Türk halkının güveninin arttırılmasındaki çabaları desteklemiştir” diye ekledi.


  Proje kapsamında akademisyenlerle işbirliği halinde, Vali ve Kaymakamlara gönderilmek üzere Vali ve Kaymakamların iç güvenlik birimlerinin gözetimi ve insan haklarının korunması ile ilgili mevcut görev ve yetkilerinin derlendiği “Kolluk Güçlerinin Sivil Denetimi Açısından Valiler ve Kaymakamlar için El Kitabı” hazırlanarak tüm Vali ve Kaymakamlara dağıtıldı. Ayrıca çeşitli konularda 19’u Türkçe olmak üzere toplam 60 rapor hazırlandı ve bu raporlardan yola çıkılarak kapsamlı bir referans kitabı hazırlandı. Projeyle kamu görevlileri ve sivil toplum üyeleri düzenlenen toplantılarda bir araya getirildi, 220’si kolluk va amiri ve mülki amir olmak üzere 800’den fazla kişiye sivil gözetim kavramı anlatıldı. 2. Acil

  İç güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi Ulusal Konferansı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder