+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staj süresi

  Staj Başvuruları ve Süreleri: 3568 sayılı Yasa’nın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl Nisan-Ağustos ve Aralık aylarında staj başvurusunda bulunabilirler.

  - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi 3 yıl,
  - Serbest Muhasebecilikte;

  Ön Lisans mezunları için 4 yıl,
  Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunları için ise 6 yıl’dır.


  Adaylar hangi öğrenim durumuna göre staja başvurur ve Staja Başlama Değerlendirmesini kazanırsa stajı o öğrenim durumuna göre devam eder. Ticaret lisesi veya önlisans mezunu olup staj sırasında lisans diplomasını alan adaylar stajlarına lisans düzeyinde devam etmek istemeleri halinde son öğrenim durumuna göre Staja Başlama Değerlendirmesine katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Başarılı olmaları halinde, yeni diploma tarihinden itibaren stajları devam ettirilir. Aynı zamanda ticaret lisesi mezunu olup önlisans seviyesinde diploma alan adaylar içinde durum aynıdır. Bu nedenle mevcut adaylar ile bundan sonra başvuru yapacak adaylar için uygulama aynı şekilde olup son öğrenim durumuna göre Staja Başlama Değerlendirmesinden başarılı olmak zorunluluğu aranacaktır.

  Stajın kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin hesabında ay 30, yıl ise 360 gün olarak değerlendirilir. Yasal izinler dışında ilgili ayda eksik staj yapılması söz konusu değildir. Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajları Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Adayların stajlarına devamını Odalar ve/veya TESMER Şubeleri ile yanında staj yapılan meslek mensupları denetler ve kontrol ederler. Yanında staj yapılan meslek mensubu stajyerlerin devamsızlıklarını bağlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar. Bu durumda da stajın iptali söz konusudur.
 2. Fatma
  Administrator

  Serbest muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır.
+ Yorum Gönder