+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler
  BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER


  01.9.1 Kaldırılan Vergi Artıkları
  01.9.1.01 Kaldırılan Vergi Artıkları
  01.9.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer V.
  01.9.9.99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer


  02- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ


  03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ


  03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ


  03.1.1 Mal Satış Gelirleri
  03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış G.
  03.1.1.02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri
  03.1.1.03 Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri
  03.1.1.04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
  03.1.1.05 Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri
  03.1.1.06 Sağlık Karnesi Satışı
  03.1.1.07 İhale Bülteni Abone Geliri
  03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri
  03.1.2 Hizmet Gelirleri
  03.1.2.01 Teftiş ve denetleme ücret ve payları
  03.1.2.02 Muayene, denetim ve kontrol G.
  03.1.2.08 Yol, Köprü ve Tünel Ücret G.
  03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
  03.1.2.30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri
  03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gel.
  03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri
  03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
  03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
  03.1.2.35 Doktora Gelirleri
  03.1.2.36 Sosyal Tesis İşletme Gel.
  03.1.2.37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri
  03.1.2.38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
  03.1.2.39 İhale İlan Yayın Geliri
  03.1.2.40 Otopark İşletmesi Gelirleri
  03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  3.2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ


  03.2.1 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
  03.2.1.01 RTÜK lisans ücreti
  03.2.1.02 RTÜK yayın izni ücreti
  03.2.1.03 Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat B.

  03.3 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ


  03.3.1 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
  03.3.1.01 KİT'den Elde Edilen Gelirler
  03.3.1.02 İştirak Gelirleri
  03.3.1.03 Yeniden Değerlendirme Farkları
  03.3.1.04 2.Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri
  03.3.1.05 Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri
  03.3.1.99 Diğer Hazine Portföyü ve İştirak G.
  03.3.2 KİT ve İDT'lerden Sağlanan G.


  03.4 KURUMLAR HASILATI


  03.5 KURUMLAR KARLARI


  03.5.1 Döner Sermayeler:
  03.5.1.01 Döner Sermayelerin Aylık
  Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar
  3.5.1.02 Döner Sermayelerin Yılsonu karından Aktarmalar
  03.5.5 Mahalli İdareler
  03.5.9 Diğer kurumlar karları
  03.5.9.99 Diğer kurumlar karları


  03.6 KİRA GELİRLERİ


  03.6.1 Taşınmaz Kiraları
  03.6.2 Taşınır Kiraları


  03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYETGELİRLERİ


  03.9.9 Diğer Gelirler
+ Yorum Gönder