+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Muhasebede Sosyal Sorumluluk Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muhasebede Sosyal Sorumluluk Nedir
  muhasebede sosyal sorumluluk nedir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Sosyal Sorumluluk Nedir

  Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, hükümetler, yerel yönetimler ve sivil halk el ele vermeyi, ortak çözümler üretmeyi son yıllarda öğrenmeye başladı. Bu işteki en önemli adım, sivil toplum örgütlerinin kurulması oldu.

  Sivil toplum örgütleri, mevcut ve gelecekte olabilecek sorunları tespit etmede, çözüm üretmede son derece başarılılar. STK’lar, sosyal adaletin sağlanmasında da ciddi katkılar sağlar. Hükümetler tarafından desteklenen STK’ların gücünden son yıllarda şirketlerde yararlanmaya başladılar.

  Şirketler, partner olarak seçtiği bir STK ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri’ni hayata geçiriyor. Sosyal sorumluluk projelerinin sağladığı avantajları gören birçok kurum, kendi dernek ve vakıflarını kurdular. Sosyal Sorumluluk Projeleri üretmede ve uygulamada şu anda gelinen nokta dünya geleceği için son derece umut vaat etmekte.

  Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk konularını daha iyi anlamak için isterseniz gelin aşağıda ki soruların cevaplarına bir bakalım:

  Sosyal sorumluluk;
  kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir.

  Sosyal Sorumluluk; kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır.

  Toplumun çözüm üretilmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasında öncelikli olarak belirlediği SS konuları şunlardır:

  1) Eğitim

  2) Sağlık

  3) Çevre

+ Yorum Gönder