+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Muhasebede Son Değişiklikler Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muhasebede Son Değişiklikler Nedir
  muhasebede son değişiklikler nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

  Türk Ticaret Kanunu'nun 64, 359, 397, 400 ve 635 maddelerinde 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklik yapılmıştır.

  1- Defter Tutma Yükümlülüğü başlıklı 64. Maddede yapılan değişiklik.

  Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır."

  Türk Ticaret Kanun’unun 64. Maddesinin yeni şekli aşağıya çıkartılmıştır.

+ Yorum Gönder