+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Muhasebede Süreklilik Ilkesi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muhasebede Süreklilik Ilkesi Nedir
  muhasebede süreklilik ilkesi nedir kısaca 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Süreklilik ilkesi nedir

  Süreklilik İlkesi

  Süreklilik ilkesi, faaliyetlerin herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürüleceği ve faaliyetlerin sona erdirilmesi veya ölçeğin sınırlandırılması eğilimi ya da gereksiniminin bulunmadığı varsayımını ifade eder.

  Dönemsellik İlkesi ve Tahakkuk Esası

  Dönemsellik ilkesi, süreklilik varsayımı altında sınırsız kabul edilen faaliyet ömrünün, belirli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gereğini ifade eder.

  Nakit akım tablosu dışındaki mali tablolar, tahakkuk esasına göre hazırlanır.

  Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, gelir doğurucu işlemlerin ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla doğrudan ilişkilendirilmesi bu ilkenin gereğidir.
+ Yorum Gönder