+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Stokları anlatınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Stokları anlatınız
  Stokları anlatınız


  Stoklar, işletmenin satmak, üretmek veya işletme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere elinde bulundurduğu, değerleme gününde işletme*nin mülkiyet ve tasarrufundan çıkmamış mal, hammadde, yarı ma*mul, işletme malzemesi, yardımcı malzeme, mamul gibi maddil değerlerdir.

  Mallar, olduğu gibi veya ufak bir işleme tabi tutularak satma amacı ile edinilen her türlü maddelerdir.

  Hammade ve malzemeler, üretimde kullanılmak üzere alınan, üretim işlemi ile tükenen ve şekil dağiştiren her türlü madde ve malzemelerdir. Hammadde ve malzemeler doğrudan doğruya mamulün bünyesine girerler, bunların hangi mamul için ne kadar harcadıkları*nın tesbiti teknik ve ekonomik olarak mümkündür.

  Yarı mamuller üretim sürecine girmiş, henüz son şeklini almamış, üretim safhası içinde bulunan yarı işlenmiş maddelerdir. Yarı mamul*lere ara mamuller de denmektedir.

  Mamuller, üretim sürecini tamamlayarak son şeklini almış satışa veya kullanıma hazır maddelerdir.

  Yardımcı malzemeler, mamulün bünyesine doğrudan doğruya girmekle beraber ekonomik ve teknik açıdan hangi mamulde ne ka*dar kullanıldığının tesbiti mümkün olmayan maddelerdir.

  İşletme malzemeleri, işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmesinde kullandığı, üretimde dolaylı olarak kullandığı, mamulün bünyesine doğrudan doğruya girmeyen, yardımcı masraf yerlerinde harcanan maddelerdir. İşletme malzemelerine tüketim maddeleri de denmekte*dir.

  İşletme stokları içinde yer alan ambalaj maddeleri satılan mal ve mamullerin içine konularak satıldığı maddelerdir. Üretici işletmelerde, mamul ambalaj maddesinin içine girerek nihai halini, satışa hazır du*rumunu aldığından ambalaj maddeleri hammadde ve malzeme ola*rak kabul edilirler. Bununla beraber, ambalaj maddeleri, eğer mamul satıldıktan sonra müşteriden geri alınıyorsa demirbaş olarak kabul edilmeleri gerekir. Müşteriye bu şekilde emanet olarak verilen amba*laj maddelerine gaz bidonlarını, meyve suyu şişelerini, likit gaz tüple*rini örnek olarak gösterebiliriz.

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Stok işletmelerin bulundurduğu faaliyetlerinde kullanmak ve satmak için bulundurduğu faaliyetlerdir. Bazı işletmelerde ise satışa hazır halde bulundurmak için depo gibi yerlerde muhafaza edilen mallardır.
+ Yorum Gönder