+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Özel tüketim vergisi beyannamesi ve mükellefi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Özel tüketim vergisi beyannamesi ve mükellefi
  Özel tüketim vergisi beyannamesi ve mükellefi


  Özel Tüketim Vergisi

  Özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli dört ayrı listede yer alan mallar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bir vergidir. Yasaya ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde tanımlanan eşyalardan oluşmaktadır.

  Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi

  "ÖTV Kanunu madde 4" kanuna ekli:
  - (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
  - (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

  Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbii işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Özel tüketim vergisine tabi mükellefler; özel tüketim vergilerinin beyanı için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca düzenlenmiş matbu Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi formlarını kullanırlar.
 2. Acil

  Özel tüketim vergisi beyannamesi ve mükellefi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder