+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Limited şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebe kayıtları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Limited şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebe kayıtları
  Limited şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebe kayıtları

  Limited şirketlerin kâr dağıtabilmesi için ortak sayısı 20'den az olan şirketlerde ortaklar kurulunun 20'den fazla olan şirketlerde ise genel kurulun kâr dağıtımı kararı alması gerekir Kâr dağıtımına kadar sermaye taahhütlerini ödemeyen ortakların kâr payı alacağı, taahhüt borçları mahsup edilerek ödenir. Limited şirketler, kurumlar vergisi mükellefi olduğundan kâr dağıtımına ilişkin kurallar anonim şirketlerde olduğu gibidir.

  kar dağılımı

  - Safi kârdan %5 1. tertip yedek akçe ayrılır. Bu ayırma, 1. tertip yedek akçe toplamı ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar devam eder. Safi kâr, dönem kârından geçmiş yıl zararları çıkarılarak hesaplanır.
  - Kurumlar vergisi hesaplanır.
  - Kurumlar vergisinin hesaplanması için önce kurumlar vergisi matrahı bulunur. Kurumlar vergisi matrahının %20'si kurumlar vergisidir. Eğer işletmenin o döneme ait kanunlar kabul edilmeyip kabul edilemeyen giderleri ve kurumlar vergisinden muaf ve istisna kazançları varsa; kurumlar vergisi matrahı bulunurken önce dönem kârına o döneme ait kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir. Sonra da o döneme ait kurumlar vergisinden muaf ve istisna tutulan kazançlar düşülür. Böylece kurumlar vergisi matrahına ulaşmış olur.
  - Gelir vergisi stopajı hesaplanır. Hesaplanan stopaj dağıtılacak kârın %15’idir Kurumlar vergisi mükellefleri, kâr dağıtım kararı aldıktan sonra, dağıtılacak kâr üzerinden ayrıca gelir vergisi hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kâr dağıtım kararı olmadan gelir vergisi hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kar dağıtım kârarı olmadan gelir vergisi stopajı yapılmaz

  muhasebe kaydı

  Dönem karı.60.000 TL
  İndirimler (-)--------
  İlaveler (+).16.000 TL
  Kanunen kabul edilmeyen giderler:16.000 TL

  Mali kâr (kurumlar vergisi matrahı).76.000 TL
  Kurumlar vergisi 76.000 x 0, 20 = 15.200 TL
 2. Acil

  Limited şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebe kayıtları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder