+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Ticari defterler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Ticari defterler hakkında bilgi
  Ticari defterler hakkında bilgi

  Bir tacirin işletmesi ile ilgili olarak tuttuğu defterlerdir. Ticari defter
  tutma, tacir olmanın bir sonucudur. Her tacir bu sıfatı kazanınca defter tutmaya
  başlar ve ticari işletmesi sona erince defter tutma yükümü de ortadan
  kalkar.

  Ancak bir tasfiye söz konusu ise, tasfiye süresince de defterin
  tutulması zorunludur. Kanun gerçek kişi ve tüzel kişi tacirlerin hangi tür
  defterleri zorunlu ya da ihtiyari olarak tutacaklarını ayrı ayrı düzenlemiştir.
  Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişiliği olmayan ticari işletmelerin tutmak
  zorunda oldukları defterler, yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri
  ile bunların yanında ticari işletmenin mahiyet ve öneminin gerekli gösterdiği
  diğer defterlerdir.

  Eğer işletmenin kapsam ve önemi mümkün kılacak
  sınırlılıkta ise tacir, sadece işletme defterini tutmakla yetinebilir. Tacir ticaret işleri tellâllığı yapıyorsa TK m. 111’e göre yevmiye defteri
  tutar. Umumi mağaza işleten tacir makbuz senedi defteri ve varant defteri
  kullanır. Tüzel kişi tacirler, yevmiye defteri, envanter defteri ve
  defteri kebir yanında bir de karar defteri tutarlar. Tutulması
  zorunlu olan bu defterlerin yanında her tacir ihtiyari olarak yardımcı defterler
  de tutabilir.

  Tutulması zorunlu defterler tasdik ve beyana tabidir. İhtiyari defterler ise sadece beyan edilirler. Tasdike tabi defterler
  ciltli ve numaralanmış olarak notere sunulur ve sicil tasdiknamesi gösterilir.
  Noter, her sayfayı mühürler ve son sayfaya defterin kaç sayfadan ibaret olduğunu
  yazar. Bundan sonra noter, tasdik ettiği defterlerin kime ait olduğunu,
  türlerini ve sayılarını tacirin kayıtlı olduğu ticaret siciline derhal ve re’sen
  bildirir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Ticaret Kanunu tacire bazı defterler tutma zorunluluğu getirmiştir. Her tacir ticari işletmesinin mali ve iktisadi durumunu yıl içerisinde işletmesine giriş çıkışları tespit etmek için bu defterleri tutmak zorunda olur.
+ Yorum Gönder