+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir
  Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir  Anonim şirketin kanuni temsilcisi idare meclisi, diğer bir ifade ile yönetim kuruludur. Yönetim kuruluna ait olan şirketi temsil ve idare yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinden en az biri veya birden fazlasına veya esas sözleşmede genel kurula veya yönetim kuruluna verilecek yetki ile yönetim kurulu üyesi olmaları şartıyla murahhas üyelere veya şirkette pay sahibi olmasalar bile sorumlu müdürlere devredilebilir.
  Şirketi temsile yetkili olanların şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan tüm işleri ve tüm hukuki işlemleri şirket adına yapmaları gerekir. Bu yetki kapsam olarak sınırlandırılamaz.

 2. Acil

  Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder