+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Aletleri Forumunda Def Müzik Aleti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Def Müzik Aleti Hakkında Bilgi
  def müzik aleti hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Def Müzik Aleti

  DEF, yuvarlak daire biçimindeki tahta kasnağın, bir veya iki yanına deri geçirilerek yapılan ve parmak hareketiyle çalınan bir müzik aletidir. Habeşistan’ın yüksek dağlarında yetişen hoş kokusu olan bir bitkiye de def ismi verilmektedir.

  Yapılan kazılardan anlaşıldığına göre def’in tarihi M.Ö. yaşamış Sümer ve Hititlere kadar ulaşmaktadır. Mezopotamya ve diğer yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda, ellerinde def bulunan figürlere raslanmaktadır. Ayrıca Mısır, Fenike, genellikle Hindistan’da Orta ve Kuzey Asya ileAmerika kıtasında yaşayan topluluklar da defe önem vermişler ve onu eğlencelerinde kullanmışlardır. Seyahatları ile Ünlü olan Evliya Çelebi eserinde deften bahsetmektedir.


  Def Müzik Aleti.jpg

  Peygamberimiz her bakımdan karanlıkta olan Mekke halkına İslamiyeti tebliğ etmeye başladığı zaman def yaygın halde kullanılıyordu. Allahü tealadan vahiyler geldikçe insanların kötü alışkanlıkları kaldırılıyor, zulmet nura dönüyordu. İçki, her türlü çalgıların çalınması, dinlenmesi yasağı, kan davasının kaldırılması, kardeşlik, yardımlaşma, kadınlara iyi muamele, faizin haram olması, devlet adamlarına itaat, daha binlerce insanları huzura saadete götüren ilahi emirler, bunlardan bazılarıydı.

  Peygamberimiz, sadece kadınların düğünlerde def çalarak eğlenmelerine müsaade ettiler; “Düğününüzü def çalanlarla birlikte kutlayınız.” diye buyurdular.

  Defler genelde yuvarlak olurlar. Dar köşeli olanları da mevcuttur. Bunlar kullanıldığı bölgelere göre isim almaktadır. Anadolu’nun bazı yerlerinde def “daire”, Trakyada “dare” adı ile de bilinmektedir. Düğünlerde kullanılan defler de bunlardır.

+ Yorum Gönder