+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Aletleri Forumunda Müzik Aletleri resimli anlatımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Müzik Aletleri resimli anlatımı


  Müzik Aletleri Hakkında Bilgi


  sichord
  Fransız ekolünden yetişenlerin klavsen, Alman ekolünden yetişenlerin cembalo olarak adlandırdıkları bir çalgıdır.
  Piyano'ya benzeyen, ancak sesi daha metalik olan tuşlu bir enstrümandır. Daha çok kiliselerde bulunmaktadır. Tınısı, piano- bağlama karışımıdır. Piyanoya nazaran daha hafiftir. Piyanoda ses; küçük, mikro çekiçlerin tellere vurması ile oluşurken, bu alette tuşlara bağlı mızraplar telleri çeker. Ama çalınma şekli ikisinde de aynıdır.
  Harpsichord da nüans yapılamaz ve notalar hep aynı uzunluktadır. İlk harpsichord on dördüncü yüzyılın sonlarına doğru İtalya'da yapılmıştır. 18. yy sonlarına doğru yerini yavaş yavaş piyanoya bırakmıştır. Mozart'ın ünlü Türk marşı, klavsen için bestelenmiştir. Bach; bestelerini hep bu çalgı üzerine yapmıştır.

  Org
  İlk yapımı M.Ö. 150-200 yıllarına uzanmakta olup, Mısır'da su gücüyle çalıştırılan ilk su orgu yapılmıştır. Sonraki yüzyıllar içinde Avrupalılar tarafından bugünkü şeklini almıştır. Önceleri kilise müziğinde kullanılan org, daha sonraları dindışı müziğin en etkili çalgısı olma özelliğini göstermiştir. Kilise orgcusu olarak çalışan bütün büyük besteciler, org için çok güzel besteler yaratmışlardır.
  Laurens Hammond' un elektrikli orgu yapmasıyla, en kullanışlı biçimine ulaşmıştır. Org, küçük ve büyük ses borularından oluşur. Pedallar borulara hava gönderirken, dokunaklar da, ait oldukları borulardan istenilen seslerin elde edilmesini sağlar.
  Orga başlama yaşı 15 ile 16 arasıdır. Fiziki kusurların olmaması, iyi bir kulağa sahip olunması, piyanoyu iyi kullanabilme gibi özelliklere sahip olunması gereklidir.


  Piyano  Romantik dönemin en çılgın popülerlikteki enstrümanı olarak Harpsicordun yerini piyano aldı. Orijinal adı 'piyanoforte' dir, çünkü Harpsicorddan farklı olarak kullanıcı klavyeye yolladığı basınç yoluyla ses yumuşaklığını ve gürlüğünü ayarlayabilmektedir. Kuvvetli basıldığında kuvvetli, hafif basıldığında ise hafif ses elde edilir. Piyanolarda 85 ila 88 tuş vardır.
  İlk Pianoforte İtalyan Cristofori' nin elinden çıktı (1711). Daha sonra Fransızlar, tokmaklı klavseni, Almanlar ise, çekiç sistemini geliştirdi. Piyano sanayinin gerçek kurucusu Alman Zumpe' dir, "kılavuzlu" denen mekanik piyanoyu gerçekleştirdi.
  Fakat bazı besteciler orkestra için de piyano parçaları yazmışlardır. Piyano için çok sayıda eser bestelenmiştir.
  Piyanoya başlama yaşı 6 yaştır.


 2. Berrak
  Yeni Üye

  Yaylılar


  Harp
  Ön Asya ve Mısır’da eskiçağlardan beri kullanılmaktadır, fakat değişiklikler ortaçağda başlamıştır Bugünkü gelişmesine 19.yüzyılda ulaşmıştır.
  Küçük harpler ortaçağ halk ozanları tarafından yüzlerce yıl önce çalınırdı. Büyük harpler Avrupa’da rönesans devrinde, orkestra gruplarında kullanılmaya başlandı.
  Harp iki yada üç tel kullanılarak ve değişmez bir anahtarla çalındığı için başlangıçta zor enstrümandı. 1872'de Fransa’ da çift hareketli harp icat edildi. Bu çözüm; çalan kişinin bir pedal yardımıyla tellerin ses perdelerini alçaltıp, yükseltmesine yardımcı oldu. 1800'lerin ortasında çift hareketli harplerin çoğalmasıyla birçok batılı besteci harp için orkestra parçaları yazmaya başladı Tchaikovsky ve Debussy’nin çok güzel harp besteleri vardır.
  Hem ezgi, hem de armoni (çok sesli, akor) çalabilen tek, telli çalgıdır. Solo ve eşlik görevi verilir. Anlatım gücü zengindir. Harpin yumuşak ve şiirsel bir ses rengi vardır Harpın esas görevi; akorlar ve onların oluşturduğu biçimleri çalmaktır. Parmak ucu ile çalınan bir çalgıdır. Kalın tel, pirinçle kaplamalı ipek saçaklı çelikten, orta ve ince ses telleri ise gerilmiş bağırsaktandır. Harpın belli başlı bölümleri şunlardır:
  a) Dizi seslerinin karşılığı olan yedi pedalın tutturulduğu oluk haznesi.
  b) Çınlama kasası.
  c) Sütun ve konsol.
  Harp çalan kişinin kulağı çok iyi olmalıdır, parmak uçlarının etli ve yağlı olması ve kolların uzun olması aranılan özelliklerdir. Ayrıca duruşta bir estetik ve zerafet olması gereklidir. Bayanlar için çok uygun bir enstrümandır. Başlamak için 8-10 yaşlar uygundur.

  Keman
  En çok bilinen orkestra çalgısı, aynı zamanda da çok önemli bir solo çalgısı olan keman, tüm dinletilerde insanı derinden etkileyen, eşsiz güzellikteki sesiyle, yaylı çalgılar dörtlüsünün en önemli üyesidir. Sesi, diğer enstrümanlara göre insan sesine daha yakındır. Keman, çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur Keman'ın metalden ya da hayvan bağırsağından yapılmış dört teli vardır Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan bu tellere basarak gezinirken, sağ elde tutulan, at kılından yapılmış, 75 santim uzunluğundaki yayın keman telleri üzerinde doğru açıyla sürtünmesiyle de ses elde edilir. Küçük ve hafif bir çalgı olmakla birlikte, ortalama 84 ayrı parçanın bir araya getirilmesiyle yapılmıştır. Biçimi rastlantıya bağlı değildir, bütün orantıları akustik değerlere göre saptanmıştır.
  Keman ailesinin en geniş aralıklı sesine sahip üyesi olan kemanın dışında bu ailenin diğer üyeleri; viola, çello ve kontrbasdır. Ancak keman yaylı çalgılar ailesinin “soprano” sesidir. Bu çalgı bestecilerin duygularını kolaylıkla anlatabilir. Keman bir orkestrada çekirdek enstrümandır ve müziği zamanın ötesine taşır. İki kısıma ayrılırlar; birincil kemanlar ve ikincil kemanlar. 1600 lerin sonlarında bugünkü halini aldığında pekçok besteci keman için sololar yazmaktan zevk almışlardır.
  Keman yapımı da ustalık gerektiren bir sanattır Kuzey İtalya da özellikle Cremona, Milan, ve Venedik te en tavsiye edilen kemanlar yapılır.
  Keman, iyi çalınması çok zor olan aletlerden biridir. Çok sabırlı ve disiplinli çalışma ister. Bu enstrümana
  başlamak için altı ile sekiz yaş arasında olmak idealdir.
  Keman çalanlara " Kemani " denir.

  Kontrbas  Keman ailesinin en büyük ve en pes sesleri veren çalgısıdır. Genelde 180 cm boyunda olup 4 teli vardır. Ses çıkarmak için müzisyen bir eliyle perdelerde dolaşırken diğer eliyle de telleri çeker veya üzerinde yay gezdirir.
  Yaylı sazların çoğu gibi konrbasın bazı formları da 15. yy da görüldü. Bunu takip eden üç yada dört yüzyılda da dizaynları değişmeye devam etti. 18.. 1800'lerde bazı kontrbas yapımcıları süper ölçülerde baslar yapmayı denemekten zevk almışlardır.. Bazıları uzundu ve çalmak için iki kişi gerekiyordu. Biri eğiyordu ve diğeri çalıyordu. Bu kocaman enstrümanların bazıları müzelerdedir.
  Kontrbas, 18. yüzyılda bazı orkestralarda standart enstrüman haline geldi.. En iyi kontrbascılar Avrupa'yı dolaşıyorlardı. En iyilerden biri olan Domenico Dragonetti İngiltere'ye yerleşti ve kontrbası orada popüler yaptı. Diğer İtalyan bascı Giovanni Bottesini aynı zamanda besteciydi. Verdi ile birlikte çalıştı ve iki kontrbas için konçertolar yazdı, operalara katkıda bulundu.


  Modern orkestralarda genellikle sekiz kontrbas kullanılır. Kontrbasların, orkestra ve oda müziği topluluklarında büyük görevleri vardır.
  Bu aleti rahat çalabilmek için uzun boylu olmak, sağlam bir el yapısına ve birbirinden ayrılmış parmaklara sahip olmak gerekir. Bu çalgıyı öğrenmek için en ideal yaş 14-16 yaşları arasıdır. Çalarken ayakta durmak yada yüksek bir taburede oturmak gerekir.


  Viola
  Yaylı çalgılar içinde kemandan sonraki en önemli yer viyolanındır. Viola, kemandan yaklaşık 7,5 cm daha uzun ve daha yumuşak bir tona sahiptir. Kemanda aranılacak bütün nitelikler, viyola için de söz konusudur. Kemandan farklı olarak viyola biraz daha geniş ve ses tonu beş nota düşüktür. Kemandan daha derin ve sıcak bir ses kalitesi olmakla birlikte ışıltılı değildir. Sesi az duyulduğundan onun için yazılan orkestra parçaları oldukça güçlü olmalıdır. 1750 lerden önce orkestra için solo viyola eserleri literatürü bulunmamaktadır.
  Viyola yaylı çalgılar ailesinin “alto”sesidir.
  Solo değeri o kadar büyük olmasa da senfonilerde önemli bir yere sahiptir..
  Mozart viyolaya ciddi şekilde ilgi gösteren ilk bestecidir, ses kapasitesi ile ilgili araştırmaları ve ilginç çalışmaları olmuştur, hatta bir konçerto bölümü de yazmıştır. Beethoven ve 19. yüzyılda da Berlioz viola için sololar yazan besteciler arasındadır. Günümüzde besteciler viyolayanın özelliklerini daha fazla dikkate almaya başlamıştır.


  Viyolada kemandan daha çok parmakların aralarını açmak gerektiğinden, kemandan sonra buna alışılacağı akla en yakın olanıdır. Viyola çalmak için bünyenin yeterli derecede dayanıklı olması gerekir. Kemandan daha yorucu olduğu için, başlangıç yaşını on beşten aşağıya indirmemek yararlı olur. Bu yaşa kadar keman çalması, iyi bir viyola çalıcısı olmak isteyenlerin gideceği en doğru yoldur.
  Geçmiş dönemlerde usta yapımcılar viyolayı büyüterek daha iyi bir ses kalitesi elde etmeye çalışmışlar fakat kolda rahat taşınamayacağından bundan vazgeçmişlerdir. Modern yapımcılar hala viyolaya yeni bir dizayn yaratmaya çalışsa da birçokları viyolayı bugünkü haliyle sevmektedir.

  yüzyılda üç telli olanlar vardı ve sonra beşe çıktı Fakat ölçülerinden dolayı bu aletleri çalmak çok zordu Haydn ve Mozart zamanında gerçekten popüler oldu Berlioz, Haydn, Mozart, Brahms ve Schumann gibi bestecilerin yaylı çalgılar için hazırladıkları bestelerde violaya geniş yer vermişlerdir


  Violonsel

  Çello olarak da bilinen violonsel, keman şeklinde olmakla beraber daha büyüktür. Bu yüzden geniş ses boyutlarına açık bir çalgıdır. Ses genişliği 4 oktavdan daha fazladır. Yaklaşık 125 cm uzunluğunda olduğu için yere dayanan bir çubuk üzerinde durdurulur, müzisyen, bacakları arasına alıp sol elde tuttuğu bir yayla çalar. Keman gibi dört tellidir ve sağ elin perdeler üzerinde gezmesiyle değişik tonlar elde edilir.
  16.yüzyılda şekil olarak beliren çalgı, 17. yüzyılda tanınmaya başlamış. 19. yüzyıla gelindiğinde ise Bach, Brahms,Schumann ve Dvorak gibi isimler tarafından violonsel suitler, konçertolar yazılmıştır. 20. yüzyılda da Sergei Prokofiev ve Dmitri Shostakovich gibi besteciler çello’nun olanaklarını keşfedip bir solo enstrüman olarak geliştirdiler.

 3. Berrak
  Yeni Üye
  Vurmalılar

  Çan
  Geçmişi tarih öncesine dayanan çok eski bir enstrümandır. Çanın alaşımı % 78 oranında bakır, % 22 de
  kalaydan bileşir. Alaşımın çanın neresinden azaltılacağı belirlenmiştir. Çünkü bunlar her armoniğin çıktığı yerlerdir. Çanın üzerindeki alaşım azaltılıp artırılarak akort yapılır.
  Çan sallanmağa başlarken, tokmakla vurularak ses çıkartılır. En dolgun ses, içten vuran tokmakla elde edilir. Dıştan vuran çekiç kullanılırsa, çıkan ses çok madeni olur. Çok dokunaklı bir sesi vardır. Günümüzde çanı sallamak için elektrik motor kullanılmaktadır.  Davul
  Kelime anlamı “bir nesnenin diğerine vurması” dır. Davul yaklaşık olarak 200 yıl önce orkestraya katılmıştır.
  Bir metal çerçevenin üzerinden sıkıca geçirilmiş iki plastik veya dana derisi ile kaplanmıştır.
  Davulun bir yüzündeki deri kalın, diğer yüzündeki deri ise daha incedir. İnce kısım keçi, kalın kısım ise koyun derisinden yapılmaktadır. Kalın derinin olduğu kısma Tokmak, ince derinin olduğu kısma ise ağaçtan yapılan ince çubuk vurularak çalınmaktadır. Deri veya ipten örme bir kayış yardımıyla omuza asılarak çalınmaktadır.
  Asya ,Afrika,Orta doğu,Amerika ve Avrupa da birçok değişik kültürün müzik tarzını temsil eder. Belli bir sesi yoktur.
  Orduların sürekli çalgısı olan davul, kısa zamanda orkestra ve operalarda yer almıştır. Bu çalgının çalıcısı, çok iyi bir kulak yeteneğine sahip olmalıdır.

  Kariyon
  Aynı zamanda orkestra zilleri diye bilinen Glockenspiel (kariyon) Alman kökenli bir kelimedir ve “çan çalmak” anlamına gelir. Küçük bir ksilofon gibidir fakat çelik çubuklardan yapılmıştır. Tipik olarak metal yada tahta çubuklarla çalınır.
  Etkileyici, parlak ve yüksek tonlarda sese sahiptir.  Kastanyet Kastanyet genellikle sert ağaç veya fildişinden içi oyularak yapılan ve birbirine bağlı iki parçadan oluşan bir enstrümandır. Kastanyetin iki parçasından biri "hembra" dişi, öbürü "macho" erkek seslidir. İpleri orta parmaklara takılarak, avuçların içinde tutulur ve avuçların açılıp kapanmasıyla birbirine vuran kastanyetler ses çıkartır.
  Kastanyet kelime olarak kestaneden gelmesine rağmen armuda benzer. İspanyol dansçılarının kullandığı bir enstrümandır.
  Ksilofon
  Ksilofon’un ,Güney Asya dan çıktığı sanılmaktadır ve 16.yy da Avrupa orkestralarına girmiştir. Küçükten büyüğe doğru uzayan, yan yana sıralanan, tahta veya alaşım düzlemlerinden yapılmıştır. 2 adet tokmağın düzlemler üzerine vurulmasıyla değişik sesler çıkar.
  Açık havada duyulamayacak kadar güçsüz bir sesi vardır. Saint - Saens (ölüm Dansı) ve Danimarkalı besteci H.Chr.Lumbye' in yapıtlarıyla çağdaş orkestraya girdi. Masalsı duyguları başarıyla tanımlar.


  Tef
  Türk, Arap ve Hint müziğinde kullanılan bir çalgıdır. 6-8 santim kalınlığındaki kasnağa gerçek veya suni deri gerilmiştir. Çevresinde şıngırdayan ziller vardır ve sallanıp, elle vurularak ses çıkartır. İdeal çapı 25 cm'yi geçmemelidir.
  İlk tefler Türk ordusunda çalınmaya başlamıştır.
  Mozart tefi müziğinde ilk defa 1872' de kullandı. Akort edilebilen tefler de vardır.
  Timpani
  "Timpani" sözcüğü İtalyanca'da 'davullar' anlamına gelir. Orkestra davulu olarak da bilinen timpani, 300 yıl öncesi kullanılan ilk davuldur. Kökenleri Asya ve Afrika'ya dayanır. Geniş, altı yuvarlak, bakır bir çanak üzerine dana derisi veya plastik gerilerek yapılır. Ses düzeni, deriyi gövdeye birleştiren çemberin etrafındaki kelebekleri sıkmak veya gevşetmek yoluyla yapılır. Günümüzde bu sistem artık anahtarlarla veya küçük pedallarla sağlanmaktadır.
  Büyüklü küçüklü iki parçadan oluşur. İhtiyaç duyulan ses perdesine göre beş taneden oluşan set halinde de çalınabilir. 2,5 oktav ses aralığına sahiptir.
  Üç çeşidi vardır:
  a. Büyük Timbal : 80 cm.
  b. Orta Timbal : 74 cm.
  c. Küçük Timbal : 68 cm.
  Ordularda uzun süre kullanılmıştır. 17.yüzyılın ortalarından sonra sıklıkla kullanıldığı orkestraların ve çok sesli müziğin olmazsa olmaz enstrümanıdır.  Üçgen
  Üçgen biçiminde çelikten yapılmış ve bir çubukla vurularak çalınan bir çalgıdır.
  Çanı anımsatan neşeli ve sevimli kavramlarını iyi yansıtabilen bir sesi vardır. Orkestraya 1700'lerin sonlarında katılmıştır.

  Vibrafon  Maden çubukların üstüne tokmaklarla vurularak çalınan, her bir çubuğun altında bulunan borunun içindeki havanın, elektronik araçla titreştirilmesiyle elde edilen tınıya sahip çalgıdır. Bu sesi geniş bir alana yaymaya yarar.


 4. Ziyaretçi
  saol ama bana olmayan bir müzik aleti tasarımı gerekiyor eğer yapar yada düşünürseniz çook teşekkür ederim ve istediğiniz 1 seyi yaparım

 5. Ziyaretçi
  çook teşekkür ederim canım siz olmasanız napardım

 6. Ziyaretçi

  çookk thank you muzikten 5 alcam panpalar

 7. Ziyaretçi
  Valla anlayan anlar ama BN tam olarak hepsini aalmadim çünkü bir çocuğa sorsann yabancı kökenli şey bilemez ama en azından herkesin bildiği duyduğu bir alet oouncandaha mantiklii

 8. Ziyaretçi
  KEMAN

  Keman müzik aleti 4 tellidir so re la mi dir.sesi çıksın diye yayı vardır ve yayın ses çıkartması içinde reçine dediğimiz ağacın balından yapılan reçineyi yaya süreriz.keman hem rock ta hemde romantik türksanat türkü gibi çeşitli müzik çeşitlerişnde çalınabilir kemanın vurguları vardır ve kemanın vurguları hashas dır,değince akord bozulur ondan dikkat etmek gerekir.keman gitardan daha daha fazla zordur ama siz kemanı çalıp çalışıp çaba harcarsanız size kolay gelir mesela ben yaazan kişi bendee keman çalıyorum ilk başta zor du ama çala çala çok alıştım ondan keman güzel bir alet ve dikkat çeken değişik bir alettir.

 9. Ziyaretçi
  güzel bir siteymiş bende dabruka ve org çalabiliyorum artık favori sitem burası müzikten 5 alacağım yaşasın bu arada artık her konuda yorum göndercem

 10. Ziyaretçi
  çok teşekkürler çok dolaştım bulumadım ama sizin sayeniz debuldum

+ Yorum Gönder


müzik aletleri,  müzik aletleri ve özellikleri,  müzik aletleri isimleri,  müzik aletleri ve isimleri,  müzik aletleri resimleri,  müzik aletleri resimli anlatım