+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Türk Halk Çalgıları[Tamamı] Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MAJİX
  Devamlı Üye

  --->: Türk Halk Çalgıları[Tamamı]

  Türk Halk Çalgıları Sipsi


  Halk çalgılarımızın üfleme ile (nefesli) çalınan en küçük boylu çalgılarından birisi olup,Sipsi adı ( İnce küçük ) anlamına gelirGöl kenarlarında, sazlıklarda veya sulak arazilerde yetişen, kamış veya kargı dediğimiz malzemeden yapılır Bu malzemeleri çeşitlilik gösterir Bunların et kalınlığı (iç çapı) 4-5 mm olanları kullanılırEge bölgesinde ve Teke yöresinde kullanılan çalgılardandırBatı Akdeniz Bölgesinde özellikle teke yöresi; denilen Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, Afyon ve Antalya'nın özellikle Korkuteli Elmalı dolaylarında en fazla da Burdur'da ve yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedirSipsi ile çalınan halk ezgilerinin oyunlu alanlarına "sipsi oyunları" da denilmektedir Genellikle teke yöresinde sipsi ile çalınan ezgilerin ölçüleri dokuz zamanlıdırSipsi’nin boyu biçimi ve perde sayısı her çalan ve yapan ustaya göre değişmektedirGövde kısmı 20cm kadardır1 veya 1,5 oktav civarında ses genişliği vardırGenellikle 6 veya 7 adet ses perdesi olanlar kullanılmaktadırKamıştan yapılır ve iki parçalıdırBirinci kısım ağızlıktır aynı zamanda sipsinin ses veren (öten) kısmıdır İkinci kısım üzeri deliklerin açıldığı gövde kısmıdırAğızlık denen birinci kısım, sipsinin (gövdenin) içine girebilen çapı daha dar ve ince kamıştan yapılır Uzunluğu da 3 ya da 4 cm dirBorusu kemik ve ağaçtan yapılanları da vardırKuvvetli bir nefesle çalınırGür bir sesi vardırSipsinin kendine özgü ve çok ilginç bir akortlama sistemi vardır Ağızlığın gövdeye geçen kısmındaki açılmış olan kapağın üzerine iplik dolanır Böylece aşağı yukarı oynatmak suretiyle istenilen akort elde edilmiş olur Yine ağızlığın üzerine açılan kanalın içine saç kılı geçirilerek, ayarlanmış akordun değişmemesi sağlanırSipsi görünüm olarak küçük, çalınış itibarıyla çok zor olan nefesli hak çalgılarımızdan birisidirEksik perdeli oluşu çalınmasını bir kat daha güçleştirir Ancak eksik perdeli olması yöre özelliğindendirYedi delikli sipsilerin, alttan iki deliği açık olmak üzere diğer delikler kapatılarak çalınır Ağızlığın baş kısmı dil ile veya herhangi bir madde ile kapatılarak üflenirSipsinin kenar seslerinde devamlı olarak üstten beş delik (perde) kapalı olarak tutulur (arka delik dahil) En önemli özelliklerinden bir tanesi nefes alıp verme, yani sesi hiç kesmeden sürekli olarak nefes çevirme olayıdırBu nedenle sürekli çalındığı için sipsi çalanın dudakları yorulmaktadır ve ağızlık ile gövdenin birleştiği yere bazen zurnada olduğu gibi plastik bir maddeden 'lüle' denen araç geçirilirBunun görevi ise yorulan dudakları bir lüleye dayamak koşuluyla dinlendirmek ve daha uzun süre çalınmasını sağlamaktırSipsi çalabilmek için önce güçlü bir nefese ihtiyaç vardırBoğaz,Gurbet,Teke ve Zeybek havalarının en güzel seslendirildiği bir halk çalgımızdır

  --->: Türk Halk Çalgıları[Tamamı] frmacil sayfa 2iki --->: Türk Halk Çalgıları[Tamamı]

 2. MAJİX
  Devamlı Üye
  Türk Halk Çalgıları vurmalı çalgılar

  Türk vurmalı çalgılarının sembolü olarak kabul edilmektedir. Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır. Türkiye’nin her yerinde değişik cins ve boylarda davul bulunmaktadır. Kasnak, ip ve deri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tokmak ana ritmi, çubuk ise detayları çalmaktadır. Genellikle küçük davul, orta davul, büyük davul ve koltuk davulu gibi mahalli boyları ve adları bulunmaktadır. Türklerde kullanılan en eski çalgıdır. Sesinin gür oluşu ve etkisi nedeni ile bir haber aracı olarak ta kullanılmıştır.

 3. MAJİX
  Devamlı Üye
  Türk Halk Çalgılarıe

  NAĞARA

  Orta Asya’da Kös-Tavıl olarak ortaya çıkmıştır. Çağlar boyunca bazı değişikliklere uğrayarak, bugünkü şeklini almıştır. Kös, daha iri kasnaklı, muhtemelen sığır derisinden yapılır. Bazen oyma kasnağa urganlarla gerilir, bazen de yaş iken eğilen ağaçlardan yapılan kasnaklara gerilirdi. Boyuna asılarak çalınır. Anadolu’da yaygın olan Asma davul, Kösün gelişmiş ve değişmiş şeklidir, denilebilir.


  Nağara
  Mehter musikisindeki Nakkara da aynı ailedeki sazların başka bir türüdür. Nağaradan daha küçüktür. Çubuklarla çalınır Nakkara’nın halk müziğine uyarlanmış olanına da Goşa nağara denir ve ilimizde de kullanılır.

  Nağara
  taşınma güçlülüğünden dolayı asma davul veya Kösün koltuk altına alınarak hareket halinde iken bile çalınacak şekilde yapılmış olanıdır. Kasnağı ceviz ağacından yapılanı makbuldür. Genelde keçi derisinden yapılır. Oğlak derisi daha makbuldür. Ses kalitesi oğlak derisinden daha tizdir. Gerek sanayinin gelişmesi, gerekse işin ticari bir sektöre dönüşmesi, nağaradaki derinin yerini suni plastik malzemeye bırakmasına vesile olmuştur. Yöre oyunlarının vazgeçilmez ritim sazlarındandır.

 4. MAJİX
  Devamlı Üye
  Türk Halk Çalgıları tef

  Tef:
  Vurmalı bir Türk Halk çalgısıdır.Hemen hemen her yörede mevcuttur.Yaklaşık 20-40cm çapında, bir kasnak ve tek yüzüne gerilmiş ince bir deriden ibarettir.Kasnak üzerine açılan yarıklara 3-5 çift ince pirinçten yapılmış ziller geçirilerek çalgının ritminin zenginleşmesi sağlanmaktadır.Bazı yörelerde sade olanları da bulunmaktadır.Daha çok kadın eğlencelerinde kullanılmaktadır.Daha büyük olanlarına “Daire” denilmektedir.El (parmak) ile çalınan vurmalı bir ritm çalgısıdır.Yöre ve çalan kişilere göre ''tarande, çingene, acem'' diye isimler almaktadır.Yaklaşık 30-40 santim çapında bir kasnağa gerilen oğlak derisinden olursa daha verimli olur.Def (tef) elde havaya kaldırılarak ve zillerin şıkırtıları duyulsun diye sallanarak çalınır.Kırsal kesimde halen kına ve düğün gecelerinde bilhassa kadınlar eğlenmek için Def'i hem çalar hem oynarlar.Zilli Tef ve Zilsiz Tef olmak üzere iki çeşittir.


 5. MAJİX
  Devamlı Üye
  Türk Halk Çalgıları

  Kaşık:
  Vurmalı bir Türk Halk Çalgısıdır.Özellikle şimşir ağacından yapılanı makbuldür.Sap kısımları parmaklar arasına alınır, oval kısımları ise sırta gelecek şekilde avuç içine alınarak çalınmaktadır.Bunun dışında farklı tutuş biçimleri de vardır.Bursa çevresinde sapın sonunda oyma tekniği ile hareketli parçacıklar oluşturulmuş ve buna tongurdaklı kaşık adı verilmiştir.Anadolu’da eskiden beri kullanılan ve ağaçtan yapılan çorba kaşıkları aynı zamanda çalgı olarak ta kullanılmaktadır.Türkiye’nin özellikle Silifke ve Konya yöresi halk oyunlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.


 6. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Türk Halk Çalgıları ilgili resimler
  Türk Halk Çalgıları1.jpg
  Türk Halk Çalgıları2.jpg
  Türk Halk Çalgıları3.jpg


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12


türk halk çalgıları,  türk sanat müziği çalgıları