+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Klasik Müziğin Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Klasik Müziğin Özellikleri Nelerdir
  klasik müziğin özellikleri nelerdir

  klasik müziğin özellikleri hakkında 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Klasik Müziğin Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi

  Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut üç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir.
  Bu terimdeki "Türk" ve "klasik" kelimeleri, Cumhuriyet döneminde Osmanlı Devleti'nden süregelen müziğe karşı Batı müziği taraftarlarınca ileri sürülen bazı iddialara cevap vermek için türetilmiştir. Bu iddialardan en önemlisi Osmanlı müziğinin Türklerin değil, Bizans ve İran müziği kaynaklı olduğuna dair olan tezdir. Hüseyin Sadettin Arel ve Rauf Yekta gibi Batılı müzik çevrelerince de saygın görülen kimi müzikologlar, bu iddiaları belge ve bilgilerle çürütmüşlerdir.

  Cumhuriyet döneminde bu müzik geleneği genellikle gözardı edilmiş, hatta 1929 yılında 10 ay süreyle devlet radyosunda çalınması yasaklanmıştır. Bu ideolojik yaklaşımın bir sonucu olarak Klasik Türk müziğini modern yöntemlerle öğreten konservatuvarlar ancak 1970'lerde kurulabilmiştir.

  Klasik Türk müziğinin adlandırılması konusunda görüş ayrılıkları vardır. Osmanlı döneminde bu müziğe sadece "musıkî" denmekteydi. Nitekim bu geleneksel müziği, Cinuçen Tanrıkorur gibi "Osmanlı Müziği" olarak adlandıranlar olduğu gibi, ona "Geleneksel Türk Müziği" adını verenler de vardır.

 3. Ziyaretçi
  süperdi işime çooooooooooooooooooooooooooooooooooooook yaradı
+ Yorum Gönder


klasik türk müziği özellikleri,  klasik türk müziğinin özellikleri,  klasik müzik özellikleri,  klasik türk müziğinin genel özellikleri,  klasik türk müziği nedir,  klasik turk muzigi ozellikleri