+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Türk halk müziği ile ilgili kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk halk müziği ile ilgili kısa bilgiler
  türk halk müziği ile ilgili kısa bilgiler

  türk halk müziği ile ilgili kısa bilgiler nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk halk müziği hakkında kısa bilgiler

  Türk halk müziği, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçeyöresel etnik müziklerin tümü. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

  Türk halk müziği, (kısaca THM) sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
  Türk halk müziği kapsamında dikkate alınan eserler, Klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır:
  •Klasik Türk halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur. Anonim eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mal olmuştur.
  •Modern Türk halk müziği ise, 1970'li yıllardan sonraki dönemde eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak oluşturulmuş, sözü ve bestesi belli olan halk müzikleridir.
  Türk halk müziği'nde çalınan çalgılar yöreye göre değişmekle birlikte temel çalgılar; bağlama, davul, zurna, klarnet ve darbuka'dır. Bunun dışında yöreye özgü sazlar bulunmaktadır. Örneğin kemençe Doğu Karadeniz; sipsi Teke yöresi'nde sıklıkla görülen bir çalgıdır.
  Türk halk müziği, halk oyunları ve halkbilim ile de yakından ilgilidir.
  TRT kurulduğu yıllardan itibaren yöre yöre araştırma yaparak; pek çok anonim türküyü kaynağından derlemiş ve arşivlemiştir. Bu türküler, THM'nin temel kaynaklarıdır. Öte yandan, yöresel sanatçılar da yörelerindeki unutulmuş veya unutulagelen türkülerin pek çoğunu kayda geçirmişlerdir.
  Türk halk müziği genel itibariyle şu yörelere ayrılır: Karadeniz, Trakya, Ege, Teke, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Kafkas. Bunun dışında genel karakteristiğine göre; bektaşi, horon, halay, teke, zeybek gibi türlere ayrılır. Ayrıca il bazında türküler kategorilendirilmiştir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Türk Halk Müziği Çalgıları ilgili resimler


  Tezeneli Çalgılar


  Tezeneli Çalgılar.jpg


  Tar


  Tar.jpg


  Kabak Kemane


  Kabak Kemane.jpg


  Ney

  Ney.jpg

+ Yorum Gönder


Türk halk müziği ile ilgili kısaca bilgi