+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Namaz'la ilgili herşey Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Namaz'la ilgili herşey

  NAMAZ NEDİR


  Namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.
  Namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce Allah'a karşı bir kulluk görevimizdir.
  Namaz kılanlar, Allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.

  NAMAZIN ÇEŞİTLERİ

  Namazın Farz, Vacib ve Nafile çeşitleri vardır.
  1. Farz Namazlar: Beş vakit namaz ve cuma namazıdır.
  2. Vacip Namazlar: Vitir ve bayram namazları, adanan na-mazlar, bozulan nafile namazların kazasıdır.
  3. Nafile Namazlar: Farz ve vacip namazlardan başka kılınan diğer namazlardır.

  NAMAZ VAKİTLERİ

  Her işin belirli bir zamanı vardır. Günde beş defa kılınan farz namazların kılınması için yüce Allah belli vakitler tesbit etmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı günde beş defa kılınan namazların vakitleridir.
  Sabah Namazının Vakti: Sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından, güneşin doğmasına kadar olan zamandır.
  Öğle Namazının vakti : Güneş tam tepemize gelip, gölge, doğu tarafına uzanmaya başladığı vakitten itibaren -güneş tepe noktasında iken var olan gölge müstesna- herşeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.
  İkindi Namazının Vakti: Öğle namazı vaktinin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır.
  Akşam Namazının Vakti: Güneş battıktan sonra başlayıp güneşin battığı yerde meydana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan zamandır.
  Yatsı Namazının Vakti: Akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadar devam eden zamandır.
  Vitir Namazının Vakti: Vitir namazının vakti de yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı, yatsı kılındıktan sonra kılınır.
  Cuma Namazının Vakti: Öğle namazının vaktidir.
  Teravih Namazının Vakti: Yatsı namazının vaktidir.
  Bayram Namazının Vakti: Bayram günleri sabahleyin güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp güneşin tepe noktasına gelmesine kadar devam eden zamandır.

  Her namaz, kendi vakti girdikten sonra kılınır. Vakti girmeyen namaz kılınmaz. Her namazın kılınma vakti, kendi vakti girdikten sonra başlar, bir sonraki namazın giriş vaktine kadar devam eder. En iyisi her namazı vaktin ilk giriş zamanında kılmaktır.
  Güneş doğarken, tepe noktasında iken, batarken hiç bir namaz kılınmaz.
  NAMAZ REKATLERİ
  asagıdaki kısaltmaların anlamı
  s = sünnet
  f = farz
  s.s. = son sünnet
  s.v. = salat'ı vitir
  SABAH 2 s + 2 f =4
  ÖĞLE 4 s + 4 f + 2 s.s =10
  İKİNDİ 4 s + 4 f =8
  AKŞAM - 3 f + 2 s =5
  YATSI 4 s +4 f +2 s.s+ 3 s.v =13

  NAMAZIN FARZLARI
  Namazın farzları 12'dir. Bunlardan altısı namazın dışındadır, bunlara "Namazın Şartları" denir. Altısı da namazın içindedir. Bunlara da "Namazın Rükünleri" denir.
  Namazın sahih olabilmesi için oniki farzın eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.

  Namazın Şartları:
  1) Hadesten Taharet: Hades denilen manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır.
  2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.
  3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
  Erkeklerin: Göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil),
  Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.
  4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür. Kâbe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.
  5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.
  6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.

  Namazın Rukünleri:
  1) İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir.
  2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir.
  3) Kıraat: Namazda ayakta iken biraz Kur'an okumaktır.
  4) Rükû': Namazda eller diz kapağına erişecek kadar eğilmektir.
  5) Sücûd: Rükû'dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır.
  6) Ka'de-i Ahîre: Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturmak demektir.
  Namazın Vacibleri
  1) Namaza "Allahu Ekber"sözü ile başlamak.
  2) Farz namazların ilk iki rek'atında, nafile namazların her rek'atında Fatiha suresini okumak.
  3) Farz namazlarının ilk iki rek'atında, vitir ve nafile namazların her rek'atında Fatihadan sonra sûre veya ayet okumak.
  4) Fatihayı sureden önce okumak.
  5) Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak.
  6) Üç ve dört rek'atlı namazların ikinci rek'atında oturmak (Buna ka'de-i ûlâ=birinci oturuş
  7) Namazlardaki birinci oturuş ile son oturuşlarda ettehiyyatü'yü okumak.
  8) Cemaatle kılındığı zaman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının her rek'atında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rek'atında imamın fatiha ve sureyi açıktan, öğle ve ikindi namazlarında ise, gizlice okuması.
  9) İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması.
  10) Vitir namazında kunut tekbiri almak ve kunut dualarını okumak.
  11) Bayram namazlarında alınan ilâve tekbirler.
  12) Ta'dili erkân, yâni ayakta iken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak (Kadınlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkınca iyice doğrulmak, iki secde arasında tam oturmak.
  13) Namazın sonunda sağa ve sola selâm vermek.
  14) Namazda yanılma olursa sehiv secdesi yapmak.
  Namazın Sünnetleri

  1) Beş vakit namaz ile Cuma Namazı için ezan ve kamet getirmek
  2) İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak
  3) Sübhaneke ve Eûzu-Besmele'yi sessizce okumak
  4) Sağ eli sol el üzerine koymak
  5) Fatiha'dan sonra gizlice 'amin' demek
  6) Rükû ve secdeye eğilip kalkarken alınan tekbirler
  7) Rüku ve secde tesbihleri. ( Rukû'da üç defa "SÜBHANE RABBİYE'L AZÎM" ve her iki secdede üçer defa SÜBHANE RABBİYE'L ÂLÂ" demek.)
  8) Rukü'dan doğrulunca "SEMİALLAHU LİMEN HAMİDEH" ve hemen arkasından "RABBENA LEKE'L HAMD" demek.
  9) Kıyamda bir özür bulunmadığı takdirde iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.
  10) Rukü'da parmaklar açıK olarak dizleri tutmak, dizleri, dirsekleri dik ve sırtı baş ile dümdüz halde bulundurmak.
  11) Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü vere koymak. Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldırmak.
  12) Tahiyyatı sessizce okumak
  13) Selama sağdan başlamak
  14) Sütre edinmek (Önü açık yerde namaz kılarken önüne sütre koymak)
  Namazı Bozan Şeyler
  1) Namazda konuşmak.
  2) Birşey yemek veya içmek.
  3) Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındakilerin işiteceği kadar gülerse abdesti de bozulur.)
  4) Birine selâm vermek veya verilen selâmı almak.
  5) Göğsünü kıbleden çevirmek.
  6) Dünyaya âit bir şeyden veya bir ağrıdan dolayı ağlamak "ah" demek. (Allah korkusundan dolayı ağlamak namazı bozmaz.)
  7) Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak. (Elde olmayarak normal gelen öksürük namazı bozmaz.)8) Namazda bir iş yapmaya çalışmak.
  9) Bir şeye üflemek.
  10) Kur'an'ı, manası bozulacak şekilde yanlış okumak.
  11) Ayeti mushaf'a bakarak (yüzünden) okumak.
  12) Namazda abdesti bozulmak.
  13) Teyemmüm eden kimsenin namazda suyu görmesi, mesh müddetinin namazda bitmesi
  14) Sabah namazını kılarken güneşin doğması.
  15) Cemaatle namazda kadınlarla erkeklerin arada bir perde olmadan yanyana bir safta kılması.
  16) Namazda örtünmesi gereken yerlerin açılması ve bu açılmanın bir rükûn yapacak kadar süre devam etmesi.
  17) Bayılmak, çıldırmak
  Namazın Mekruhları
  1) Sıkışık abdestle namaz kılmak
  2) Namazda elbise veya bir başka yerle oynamak
  3) Namazda bir yere dayanmak
  4) Gerinmek veya esnemek
  5) Parmakları çıtlatmak
  6) Özürsüz bağdaş kurmak
  7) İnsan yüzüne karşı kılmak
  8) Başı açık kılmak
  9) Kıraatta, Kur'an-ı Kerimdeki sıraya uyulmaması. Bir sure atlamak
  10) Erkeklerin secde ederken kollarını tamamıyla yere döşemeleri
  11) Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak
  12) Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunmuş olan toprakları silmek
  13) Namaz içinde, verilen selamı el veya baş işaretleriyle almak
  14) İkinci rekatta birinci rekata göre daha uzun okumak
  15) Yanmakta olan ateşe doğru namaz kılmak 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek, Allah’ı sıkça anmak için kılarız.

  Namazlarda kalbimizi Allah’a açar, ona dua eder, ona sığınırız. Dileklerimizi ve halimizi ona arz ederiz.

  Namaz kılmakla, aynı zamanda Allah’a şükür borcumuzu da yerine getirmiş oluruz.

  Namaz kılan bir kişi, Allah’a yakınlaştığı için kötülüklerden uzaklaşır. Bedenini ve ruhunu temiz tutar. Günahlardan arınır.

  Namaz insanı kötülüklerden uzak tutar, çünkü günde 5 defa Allah’ın huzurunda namaza duran bir insan bir kötülük yapacağı zaman, Allah’ı daha çabuk hatırlar ve Allah’ın kötülük yapanları sevmediğini düşünerek yapacağı kötülükten vazgeçer.

  Günde beş vakit namaz kılan bir insan, daima Allah’ı hatırlar ve kendisini her an O’nun huzurunda hisseder. Bu ise, o insanın aklında kötü düşüncelerin barınmasına fırsat vermez. Verse bile çıkarıp atmasına sebeb olur.

  Namaz, mü’minin günlük hayatını da düzenler. Günde beş vakit, belirli vakitlerde Allah’ın huzurunda bulunma zarureti, insanı belli bir düzen ve disiplin içinde yaşamaya sevkeder. İşlerini, namaz vakitlerinin hâsıl ettiği zaman dilimlerine göre tanzime mecbur eder. Böyle düzenli ve disiplinli bir şekilde yapılan çalışmalar ise, insanı hayatta huzurlu ve başarılı kılar.

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASV) namazla ilgili olarak şöyle buyuruyor: ” Birinin kapısının önünden bir nehir geçse, günde beş kere yıkansa kirden iz kalır mı? Namaz da böyledir.”
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namaz allahın müslümanlarea farz kıldığı bir ibedettir. namaz dinimizin temel direğidir. namaz allah katında o kadar önemlidir ki öldüğümüzde hesap vereceğimiz ilk şey namazımızdır. namazı hakkında olan hesabı kolaylıkla geçebilen diğer hesapları da kolayca verebilir.
+ Yorum Gönder