+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Farz Namazı Kesmenin Caiz Olduğu Haller Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Farz Namazı Kesmenin Caiz Olduğu Haller Nelerdir?

  Farz Namazı Kesmenin Caiz Olduğu Haller Nelerdir  Namaz kılan kişinin yanında veya yakınında zaruret içeren bir olay veya hayatî bir durum meydana gelse ve o esnada kılınan namaz farz da olsa namazı kesmek vâcip olur.

  Bu cümleden olarak, namaz kılmakta olan annenin, sorumluluğunu aldığı çocuğunun, olabilecek tehlikeye yaklaşması durumunda namazını bozarak çocuğuna hakim olması câizdir.


  ***

  Genel itibarıyla farz namazı kesmenin câiz olduğu durumlar şunlardır:

  1- Namaz anında annenin çocuğuna bir tehlike gelmesinden korkması veya pişirdiği yemeğin taşmasından, yanmasından korkması,

  2- Doğum yaptıracak ebe kadının namaz kılarken doğum olayının başlaması,

  3- Kişinin namaz anında can güvenliğinin ortadan kalkması,

  4- Namazdayken eziyet ve acı veren hayvanın, insana musallat olması,

  5- Kişinin namaz anında kendisinden mesul olduğu malın kaçması, kaçırılması veya hırsız tarafından çalınması,

  6- Namazda iken aniden küçük veya büyük abdestin sıkıştırması,

  7- Farz namaz kılarken anne-baba veya eşin, bir zararı söz konusu ederek seslenmesi üzerine namazı kesmek câizdir. (İslâm Fıkhı c. 2, s. 170, Zaman Yay.)

  Nâfile namaz kılarken, bu durumdan habersiz olan anne ve babanın çocuğuna seslenmesi o namazı bozmak için bir sebep teşkil eder. Böyle bir durumda namazı kesmek câizdir. Ancak farz namaz kılarken herhangi bir zarar söz konusu değilse anne-babaya cevap vermek için namaz kesmek câiz değildir.

  Aynı durum eş için de geçerlidir; yani nâfile namaz kılarken eş seslense namazın kesilmesi câizdir. Fakat farz namaz; ancak zaruret varsa kesilir, yoksa namaza devam edilir
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Namazı bozmak caiz midir?

  Cevap:
  Zaruretsiz olarak namazı bozmak haramdır. Namazı bozmanın caiz olduğu durumlar şöyledir:
  Namaz kılan kimseyi, ana-babasından birisi çağırırsa, na*mazını bitirmeden ona cevap vermez. Ancak, anne veya babası yar*dım isterlerse, namaz kılan kimse, namazını bozar. Çünkü zaruretsiz olarak namazı kesmek caiz değildir. Bu hususta, yabancılar da, ana - baba gibidir.
  Bir kimse namaz kılarken, başka bir kimsenin damdan düşe*ceğinden veya ateşte yanacağından veyahut da suda boğulacağın*dan korkar ve bu durumda olan kimse de, namaz kılan kimseden yardım isterse, namaz kılan kimsenin namazını bozması vacip olur. Bu durumda, namaz ister farz olsun, ister nafile olsun müsavidir. Çünkü bir dirhem değerin*deki şey, bir maldır.
  Bir kadın,namaz kılarken, ocaktaki tenceresi taşarsa, onu kurtarıp düzeltmek için, namazını keser.
  Keza, namaz kılmakta olan bir misafirin, (yolcunun) hayvanı giderse; namaz kılmakta olan bir çoban, koyununu, kurdun yiyece*ğinden veya namaz kılan kimse, bir körün kuyuya düşeceğinden korkarsa, bu kimseler, bu sebeblerden dolayı namazlarını ke*serler.
  Namaz kılmakta olan, bir kimseye, bir zımmî (İslâm beldesinde yaşayan, gayr-i müslim kimse), gelip : «Bana İslam'ı öğret, bildir; derse, o kişi farz bile kılıyor olsa, namazını bozar. Hulâsa'da da böyledir. (Fetevayi Hindiyye)
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bazen insanların başına gelen olaylar neticeinde farz namazları kesmek sorun teşkil etmez . örneğin bir anne çocuğu tehtit altına girerse veya bir ebe namaz esnasında iken doğum başlarsa, kişi vahşi bir hayvanın saldırısına uğrarsa bu gibi durumlarada namaz kesilebilir.
+ Yorum Gönder