+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda SEHV (Yanılma ve Unutma) SECDESİ: Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  SEHV (Yanılma ve Unutma) SECDESİ:

  SEHV (Yanılma ve Unutma) SECDESİ


  Namâz kılan, namâzda farz olan bir şeyi, bilerek veyâ unutarak terk ederse, namâzı bozulur. Eğer bir vâcibi, unutarak terk ederse, namâzı bozulmaz. Fakat, sehv secdesi yapması lâzım olur. Secde-i sehvi bile bile yapmıyan veyâ namâzın vâciblerinden birini bilerek terk eden kimsenin o nemâzı yeniden kılması vâcib olur. Kılmazsa günâhkâr olur. Sünnetin terkinde secde-i sehv gerekmez. Secde-i sehv, bir farzın tehîrinde veyâ bir vâcibin terk ve tehîrinde yapılır.

  Namâzda birkaç kerre secde-i sehv îcâb etse, bir kerre yapmak yetişir. İmâmın yanılması, kendisine uyanların da secde-i sehv yapmalarını gerekdirir. İmâma uyan yanılırsa, kendisi imâmdan ayrı secde-i sehv yapmaz.

  Secde-i sehvi yapmak için, tehıyyât okunup, bir tarafa selâm verildikden sonra, iki secde yapıp oturulur ve (Tehıyyât), (Salli ve bârik), (Rabbenâ) düâları okunarak namâz temâmlanır. Bir veyâ iki tarafa selâm verdikden sonra veyâ hiç selâm vermeden de secde-i sehv yapılabilir.

  Secde-i sehvi îcâb etdiren husûslar:

  1- Oturması lâzım gelen yerde kalkmak.

  2- Kalkması gereken yerde oturmak.

  3- Sesli okuması îcâb eden yerde, yavaş okumak.

  4- Yavaş okuması gereken yerde, sesli okumak.

  5- Duâ okunacak yerde, Kur’ân-ı kerîmden okumak.

  6- Kur’ân-ı kerîmden okunacak yerde duâ okumak. Meselâ, Fâtiha sûresi yerine Ettehıyyâtü düâsını okumak, Ettehıyyâtü okunacak yerde Fâtiha okumak gibi.

  7- Namâzı temâmlamadan selâm vermek.

  8- Farz namâzların üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde Fâtihadan sonra zamm-ı sûre okumak.

  9- İlk iki rek’atde, Fâtihadan sonra zamm-ı sûre okumamak.

  10- Bayram namâzı tekbîrlerini terk etmek.

  11- Vitr namâzında kunût düâsını terk etmek.
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Sual: Secde-i sehv ne demektir?
  CEVAP
  Secde-i sehv, yanılma secdesi demektir. Namazdaki bazı hatalar secde-i sehv ile tamamlanır.

  Sual: Secde-i sehv nasıl yapılır?
  CEVAP
  Şöyle yapılır:
  Son oturuşta Ettehıyyatü okunduktan sonra sağa selam verilir. Ondan sonra Allahü Ekber denilerek secdeye varılıp üç kere Sübhane Rabbiyel-â’la okunur. Ondan sonra Allahü Ekber denilerek doğrulur. Az bir miktar duraklamadan sonra tekrar Allahü Ekber diyerek ikinci secdeye varılır. Yine üç kere Sübhane Rabbiyel-â’la okunduktan sonra Allahü Ekber denilerek doğrulur ve oturulur. Tehıyyat, salli barik ve Rabbena âtina okunup önce sağ, sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

  Sual: Secde-i sehv yaparken, selam iki tarafa da verilebilir mi?
  CEVAP
  Evet iki tarafa da selam verdikten sonra veya hiç selam vermeden de secde-i sehv yapılabilir.
  Cemaatle yapılırken sadece sağ tarafa vermek daha uygun olur.

  Sual: Hangi haller secde-i sehvi gerektirir?
  CEVAP
  Secde-i sehvi gerektiren haller şunlardır:
  1- Farzın tehiri [gecikmesi]
  2- Farzın tekrarı
  3- Vacibin terki
  4- Vacibin tehiri
  5- Vacibin tekrarı
  6- Vacibin tebdili [değişmesi].

  Sual: Namazda sıra ile kılmak yani tertip farz mıdır?
  CEVAP
  Evet farzdır. Secdeler önce yapılsa, rüku sonra yapılsa namaz sahih olmaz.


  Farzın tehiri halinde:
  Sual: Her farzın tehirinde secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Her farzın tehiri secde-i sehv ile kurtarılmaz. Mesela rüku ve iki secde tehir edilemez. Tehir edilirse namaz bozulmuş olur. Kıraat de tehir edilemez. Kıraati [Kur'an okumayı] unutup sadece Sübhaneke okuduktan sonra rükuya veya secdeye giden kimse, geri dönüp kıraati yaptıktan sonra, tekrar rüku ve secdeyi yapması gerekir. Yapmazsa namazı sahih olmaz. Çünkü namazda tertip yani farzları sıra ile yapmak farzdır.

  İki secdeden biri unutulup namaz içinde hatırlanınca hemen o secde yapılır, namazın sonunda da secde-i sehv gerekir.

  Son teşehhüdde Ettehıyyatü okuyacak kadar oturmayanın da namazı sahih olmaz. İki rekatlı namazda, ikinci rekatta değil de üçüncü rekatta otursa, 4 rekatlı namazda, dörtte oturmayıp beşinci rekatta otursa namazı sahih olmaz. Çünkü farz yerinde yapılmamış oluyor.


  Farzın tekrarı halinde:
  Sual: Üç secde yapan veya iki rüku yapanın, secde-i sehv ile namazı tamam olur mu?
  CEVAP
  Evet tamam olur.


  Vacibin terki halinde:
  Sual: Zammı sure, Fatiha veya Kunut dualarını okumayı unutanın secde-i sehv yapması gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip terk edilmiş oluyor.

  Sual: Oturması gereken yerde kalkan, mesela 4 rekatlı farzlarda ilk teşehhüdde oturmayıp, kalkan secde-i sehv yapması gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip terk edilmiş oluyor.

  Sual: Kalkması gereken yerde, mesela ilk rekatı kılıp oturana secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip geciktirilmiş oluyor.

  Sual: Teşehhüdde dua okunacak yerde Kur'an okuyana, mesela teşehhüdde Ettehıyyatüyü okumayıp Fatiha veya başka bir sure okuyana secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü dua yerinde Kur’an okunmuş oluyor.


  Vacibin tekrarı halinde:
  Sual: Fatihayı peş peşe iki defa okuyana secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü bu durumda vacip olan zammı sure gecikiyor ve vacip tekrar edilmiş oluyor.

  Sual: Fatiha ve zammı sureden sonra tekrar Fatiha okunsa, secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Fatiha tekrar edildiği halde secde-i sehv gerekmez. Çünkü orası kıraat mahallidir, orada ne kadar çok âyet okunursa okunsun secde-i sehv gerekmez.


  Vacibin tehiri halinde:
  Sual: Zammı sureleri birinci ve ikinci rekatlarda okumayı unutup üçüncü ve dördüncü rekatlarda okuyunca secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip tehir edilmiş oluyor.

  Sual: Ettehıyyatüyü de okuyup tamamlamış olduğu namazdan sonra, unutup ayağa kalkarak vacip olan selamı geciktiren mesela iki rekatlı namazda, üçüncü rekata, üç rekatlılarda, dördüncü rekata, dört rekatlılarda ise beşinci rekata kalkan, secde yapmadan önce hatırlarsa, hemen oturup secde-i sehv yapması gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip olan selam geciktirilmiş oluyor.


  Vacibin tebdili halinde:
  Sual: Kur'an okunacak yerde dua okuyana, mesela kıyamda Fatihayı unutup Ettehıyyatü okuyana secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip olan Fatiha terk edilmiş oluyor.

  Sual: Eğer kıyamda Ettehıyyatüyü okuduktan sonra, Fatihayı da okursa secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Gerekmez. Fatiha okunmuş oluyor. Kıraat mahalli olduğu için Ettehıyyatünün veya başka duaların okunması secde-i sehvi gerektirmiyor.

  Sual: İmam, öğle ve ikindide hafif okuması gerekirken sesli okursa, secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacibin vasfı değiştirilmiş oluyor.

  Sual: İmam, akşam, yatsı ve sabahta sesli okuması gerekirken hafif okusa, secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Evet gerekir. Çünkü vacip terk edilmiş oluyor.


  Çeşitli sual cevaplar

  Sual: Güneş doğarken, güneş batarken secde-i sehv yapılır mı?
  CEVAP
  Hayır yapılmaz.

  Sual: İmam secde-i sehv yaparken de, camiye gelip, uymak caiz midir?
  CEVAP
  Evet caizdir.

  Sual: Secde-i sehv yaparken, bir yanlış daha yapılsa, tekrar secde-i sehv gerekir mi?
  CEVAP
  Hayır. Her namazda bir secde-i sehv yapılır. Bir namazda birkaç defa yanılan kimse de bir defa
  secde-i sehv yapar.

  Sual: Sehv secdesi yaparken sadece tehıyyatı okumak yeterli midir?
  CEVAP
  Sadece tehıyyatı okumak yeterlidir. Evla olanı salli barikleri de okumaktır.

  Sual: Namazda secde-i sehv yaparken iki secde yerine bir secde yapsak sakıncası var mı?
  CEVAP
  Secde-i sehv yaparken secde bir defa yapılmaz, iki defa secde yapmak şarttır.

  Sual: Secde-i sehvde Ettehıyyatüyü okumak vacip midir?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Secde-i sehv unutulursa namazı tekrar kılmak gerekir mi?
  CEVAP
  Hayır gerekmez. Unutmak özürdür.

  Sual: Namaz kılması haram olan üç vakitte, secde-i sehv caiz midir?
  CEVAP
  Caiz değildir.

  Sual: Maliki’de, namazdan çıkmak için, selam vermek farz olduğuna göre, secde-i sehv yapmak gerekince, selam vermeden mi, secde-i sehv yapmak gerekiyor?
  CEVAP
  Secde-i sehv yaparken, selamdaki niyetimiz, namazdan çıkmak olmadığı için, bir veya iki tarafa selam vererek, secde-i sehv yapmanın mahzuru olmaz.

  Sual: Şafii ve Malikide selam verilince namazdan çıkılıyor. O halde, Hanefi bir imam sehv secdesi yaparsa, Şafii veya Maliki biri ne yapmalıdır?
  CEVAP
  Onlar da selam verir. Çünkü secde-i sehv olduğunu biliyorlar. Namazdan çıkmaya niyet etmek farzdır. Burada secde-i sehv için selam verilince namazdan çıkmış olmuyorlar.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İnsanlar namaz kıldıklarında namazları esnasında namazda yapılması farz olan bir şeyi bilerek veya yanlışlıkla yapmazlarsa o zaman namazları bozulur. ancak vaciplerde bir hata yaparsa o zaman sehv secdesini yerini getirmek zorundadırlar.
+ Yorum Gönder