+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Cem’in Fıkıhtaki Terim Anlamı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cem’in Fıkıhtaki Terim Anlamı Nedir
  Cem’in fıkıhtaki terim anlamı nedir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cem’in Fıkıhtaki Terim Anlamı


  Cem‘ kelimesi, sözlük anlamı itibariyle “iki veya daha fazla şeyi bir araya getirmek, toplamak” anlamlarına gelir. Cem‘in fıkıhtaki terim anlamı ise, “birbirini takip eden iki namazın (öğle ile ikindinin veya akşam ile yatsının), bu ikisinden birinin vaktinde, birlikte ve peşipeşine kılınması”dır. Eğer bu birlikte kılma birinci namazın vaktinde ise buna cem‘-i takdîm, ikincisinin vaktinde ise cem‘-i te'hîr denilir.
  Âlimler, hac zamanında Arafat'ta öğle ile ikindinin öğle namazının vaktinde birlikte kılınması (cem‘-i takdîm) ve Müzdelife'de akşam ile yatsının yatsı namazının vaktinde birlikte kılınması (cem‘-i te'hîr) konusunda görüş birliği etmişlerdir. Bu iki yer dışında iki namazı cemederek birlikte kılmanın câiz olup olmadığında ve cemetmeyi câiz kılan mazeretlerin neler olduğunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir.

+ Yorum Gönder