+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Teravih Namazı Kılmanın Faziletleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Teravih Namazı Kılmanın Faziletleri Nelerdir
  Teravih Namazı Kılmanın Faziletleri Nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Teravih Namazı Kılmanın Faziletleri


  Terâvîh namazı kılmanın fazîletini, emîrülmü’minîn Hz. Aliden sordular. Cevabında buyurdu ki, (Her kim Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde terâvîh namazı kılsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün [tevbelerini kabûl ederek], günahlarını bağışlar,
  ikinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur.
  Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ hazretleri senin ibâdetini kabûl buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.”
  Dördüncü gece terâvîh namazını kılınca, Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsân edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksâda, Mekkede ve Medînede kılmış gibi, Hak teâlâ hazretleri sevap ihsân eder.
  Altıncı gecesi kılsa, Beyt-ül mamûru tavâf etmiş gibi,
  yedinci gecesi kılsa, Fir’avn ile yapılan gazâda bulunmuş gibi,
  sekizinci gece kılsa, Bedr muhârebesinde Resûlullah ile bulunmuş gibi,
  dokuzuncu gecesi için Hz. Dâvüd aleyhisselâm ile berâber ibâdet etmiş gibi,
  onuncu gecesi için, dünya selâmet ve saadeti ihsân edilir.)

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  teravih namazları ramazan ayında yatsı namazı ile beraber kılınır. allahu teala katında teravih namazı kılanların bütün günahları af olur. bunun dışında teravih namazı kılanlara allah cennette yakuttan bir saray yaparmış.
+ Yorum Gönder