+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Namazın Tarihçesi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Namazın Tarihçesi Nedir








  namazın tarihçesi nedir hakkında bilgi







 2. Dilan
  Devamlı Üye





  Namazın Tarihçesi

  Resulullah'ın (asm) hayatında risalet görevi başlar başlamaz namaz da emredildi. Çünkü namaz bir Müslümanın başarılı olmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendi.
  Müşrikler Müslümanların namaz kılmalarına karşı tepkiliydiler:
  • Namaz kılmalarını engellemeye çalıştılar,
  • Üstlerine pislik attılar,
  • Alay ederek kahkaha ile güldüler,
  • Namaz kılanlara saldırdılar,
  • Kavga çıkarttılar. (Müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk kavga namaz sebebiyle çıkmıştı ve burada İslam için ilk kan yeryüzüne dökülmüştü. (Bk. Alak 9-10; İbn İshak, Siret, 128-129; İbn-i Kesir Tefsir)
  Allah'ın (cc) yeryüzündeki en büyük sembolleri dört tanedir:
  1- Kur'ân (Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kitap/mektup),
  2- Resulullah (asm) (Allah'ın yeryüzüne gönderdiği elçisi),
  3- Kâbe (Yeryüzünde Allah'a ibadet edilen ilk mabed),
  4- Namaz (İnsanın mükemmel ibadeti). (Dehlevî, Şah Veliyyullah Bin Abdurrahim, Huccetullah El-Bâliğa)
  Resulullah (asm) döneminde namazın vakitlerinde ve sayısında değişikliklerle ilgili üç ana dönem bulunmaktadır:
  1- Önce sabah ve akşam ikişer rekat namaz emredildi. (Mümin, 55)
  2- Sonra hicrete yakın bir zamanda, miraçta beş vakit namaz emredildi, ancak akşam hariç yine ikişer rekattı. (Buhari)
  3- Hicretten sonra da namazlar sabah ve akşam hariç dört rekata çıkartıldı, yolculukta ise miraçtaki şekil geçerli oldu.
  (Müsned, Tahirul Mevlevî, Müslümanlıkla İbadet Tarihi)
  Resulullah (asm) farzlardaki bu artırımı izzet ve celal sahibi Allah'ın (cc) emri ile yapmıştı. (Bennâ, Bulûğu 'l-emânî, İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi)






 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Benim bildiğim namaz islamiyet dini gelmeden öncede vardı. onun dışında son peygamber ve onun dini geldikten sonra allah namaz kılmayı emretti ve akıllı olan her bireye namaz kılmak farz oldu. ve o gün bu gündür daha doğrusu kıyamete kadar müslümanların namaz kılmaları gerekir.




+ Yorum Gönder