+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Boy abdesti ile ilgili temel bilgi verir misiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Boy abdesti ile ilgili temel bilgi verir misiniz

  Boy abdesti ile ilgili bilgi verir misiniz?  Kur'ân-ı Kerim'de boy abdestinden söz eden üç ayet vardır. Bunlardan ilkinde cünüplükten dolayı boy abdestinin gerekliliği bildirilirken,256 ikinci ayette, adetli kadınlarla cinsel ilişki yasağı getirilir.257 Başka bir ayette ise cünüp kişinin, yıkanmadıkça namaza yaklaşmaması istenir.258

  Guslün hikmet ve yararları: Guslün insan sağkğı açısından önemi ve yararı doğulu ve batık birçok bilim adamı tarafından dile getirilmiş, genel olarak temizkk Müslüman millederin belirgin özelliği ve İslâm medeniyetinin insan bedenine ve sağ-kğma verdiği önemin âdeta simgesi olmuştur. Boy abdesti ile cünüplük, hayız ve nifasın insan bedeninde bırakabileceği maddi kirHMkler temizlenmiş olur. Ayrıca cünüplük haünin vücutta yol açabileceği yorgunluk ve gevşekliği gidererek, bedende yeni bir denge kurma, kan dolaşımını düzene sokma ve kişiyi hükmî kirlilikten kurtararak ibadet atmosferine sokma gibi birçok yararları içinde bulundurur. Allah'ın her emrinde olduğu gibi gu-sülde de bizim bildiğimiz ve bilemediğimiz daha birçok hikmet ve faydalar bulunmaktadır.

  Boy abdestini gerekli kılan üç temel sebep vardır. Cünüp-lük, hayız ve nifas. Ancak bu üç durum kişiyi necis hale getirmez. Ebu Hüreyre (radıyaiiahu anh) şöyle demiştir: Cünüpken Hz. Peygamber'le karşılaştım. Musafaha için o bana elini uzattığı halde, ben "cünübüm" diyerek elimi çektim, o da: Sübhânallah! Mü'min asla necis olmaz, buyurdu. Benzer karşılaşma Huzey-fe (radıyaiiahu anh) ile de olmuş ve Hz. Peygamber ona da benzer sözler söylemiştir.259

  Buna göre, boy abdesti alması gereken kişinin, belirli ibadetleri veya ibadetle yakından ilgili filleri yapmak için gerekli ruhi ve manevi hazırlığa sahip olmadığı anlamına gelir. Ya da özellikle bayanlar özel durumlarında birtakım ibadederden muaf tutularak ya da bu ibadetin vakti geciktirilerek, onlar için "kolaylık ilkesi" işletilmiş olur. Boy abdestinin ilk namaz vaktine kadar gecik-tirilebilmesi, bayanların hayız ve nifas süresince namazdan muaf tutulması, farz orucu ise ramazan ayından sonraya geciktirme hakları bunu gösterir.
  Buna göre, cünüp kişinin, adetli veya loğusa bir bayanın herhangi bir namaz kılması, tilâvet secdesi yapması veya farz ya da nafile oruç tutması caiz olmadığı gibi, Kabe'yi nafile bile olsa tavaf etmesi ve Mushaf'a el sürmesi de caiz olmaz.

  Ancak boy abdesti gerektiği halde henüz boy abdesti alamadan dua ve zikir maksadıyla Fatiha, Ihlâs, Ayete'l-Kürsî, Rabbena âtinâ.. gibi sûre ve dua ayetleri okunabileceği gibi, zikir, teşbih, salâtü selâm ve şehâdet kelimesi getirmek mümkün ve caiz olur.
  İmam Mâlik'e göre cünüp olan kişi Kur'ân'ı okuyamaz ise de adetli veya loğusa olan kadın okuyabilir. Çünkü cünüp derhal yi-kanabilirken adetli veya loğusa uzun süre yıkanamaz. Dayandıkları delil istihsandır.

  Ancak ibadet amacıyla olmaksızın, bir ihtiyaçtan dolayı cünüp veya adetli kişinin mescide girmesi mümkün ve caiz olur. Hz. Âişe'den rivayete göre şöyle demiştir: "Bir gün Allah'ın Rasûlü bana: Mescitten o seccadeyi al getir, dedi. Ben adetliyim, deyince de: Senin âdet görmen, elinde olan bir şey değildir, buyurdu."260

  Diğer yandan, Ramazanda cünüp olarak sabaha ulaşan veya gündüz uyuyarak ihtilâm olan kimsenin orucu bozulmaz.


  256 bk. Mâide, 5/6,
  257 bk. Bakara, 2/222.
  258 bk. Nisa, 4/43.
  259 Buhârî, gasi, 23, 24, cenâiz, 8; Müslim, hayz, 115, 116; Ebû Dâvûd, tahâre, 91;Tirmizî, tahâre, 89; Nesâî, tahâre, 171; İbn Mâce, tahâre, 80.
  260 İbn Mâce, tahâre, 120.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Boy abdesti banyo almak gibi bir şey. Fakat iğne deliği kadar kuru yerin kalmaması lazım. Eğer olursa boy abdestiniz kabul olmaz.
+ Yorum Gönder