+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Boy abdesti nedir hangi durumlarda gerekli olur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Boy abdesti nedir hangi durumlarda gerekli olur
  Boy Abdesti


  Mâide 6. ayette "Siz cünüp iseniz tertemiz yıkanınız." ifadesi bütün bedenin yıkanmasını gerekli kılar. Hanefîler boy abdestin-de ağız ve burnu da bedenin dış kısmından saymışlardır. Guslü gerektiren durumlar; 1) Cünüplük. 2) Hayız ve nifas hali. 3) Cenazeye boy abdesti aldırmak. Guslün farzları: 1) Ağız ve burnu yıkamak. 2) Bütün vücudu su ile yıkamaknr.

  a) Cünüplük: Fıkıh dilinde cünüplük; cinsî ilişki, ihtilam ve benzeri bir yolla meninin şehvetle vücut dışına çıkmasını, belirli ibadet ve fiillerin yapılmasına engel olan büyük abdestsizlik durumunu ifade eder.

  Cinsel organdan meni dışında gelebilen iki sıvı daha vardır. Mezî ve vedî. Mezî beyaza yakın ince bir sıvı olup, eşlerin cinsel yönden birbiriyle ilgilenmesi sırasında cinsel organdan dışarı çıkar. Vedî ise, yüksek yerden adama, ağır bir şey kaldırmadan sonra veya küçük abdest bozmanın ardından cinsel organdan şehvet-siz olarak gelen kakn bir sıvıdır.

  Mezî ve vedîde yalnız cinsel organ yıkanır, namaz abdesti alınır, boy abdesti gerekmez. Çünkü Allah'ın elçisi; "Her erkekten mezî çıkar ve bundan dolayı yalnız abdest almak gerekir"261 buyurmuştur.

  Cinsî ilişki durumunda, sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın girmesiyle, her iki taraf ergenlik çağında olunca gusül gerekir. Meninin gelip gelmemesi sonucu değiştirmez.
  Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırlar ve cinsel organında bir yaşlık görürse boy abdesti alması gerekir. Küçük abdestini bozarken boşalma halinde ise, cinsel uzuv sert-' leşmiş durumda ise boy abdesti gerekir, değilse gerekmez. Çünkü burada sertleşmenin varlığı, şehvetin varlığına delil sayılır.

  b) Bayanlarda âdet ve loğusalık döneminin sona ermesiyle boy abdesti almak gerekli olur. Ayette; "Adetli kadınlardan (cinsel yönden) uzak durun ve temizlenmedikçe onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidin." (Bakara, 2/222) buyrulur. Hz. Peygamber de Fatıma binti Ebî Hubeyş'e şöyle demiştir: "Adet kanaması olunca namazı bırak. Kesildiğinde boy abdesti al ve namazı kıl."262

  c) Cenazeye boy abdesti aldırmak: Şehit olmayan veya cünüp bulunmayan Müslüman ölüye boy abdesti aldırılması İslâm toplumuna yükletilen kifâî bir farzdır. Bu, insana gösterilen sevgi, saygı ve önemin bir göstergesidir. Hac sırasında bineğinden düşüp ölen kişi hakkında Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: "Onu su ve sidr ağacının yapraklarıyla yıkayınız ve iki parça bezle kefenleyiniz. "263

  d) Boy abdesti almanın sünnet veya müstehap sayıldığı durumlar: İslâm'a yeni giren bir kimsenin sırf bu sebeple boy abdesti alması Mâliki ve Hanbelî fakihlerine göre vacip, Hanefî ve Şâfiîlere göre ise menduptur. Bu kişi cünüp ise, boy abdesti alması gerektiğinde görüş birliği vardır. Hz. Ömer'in ilk İslâm'a girişinde, kız kardeşinin okumakta olduğu Kur'ân sayfalarını, boy abdesti almadıkça vermek istememesi, İslâm'ın başlangıcında böyle bir anlayışın varlığını gösterir.264 Bunun anlamı, geçmişe ait maddî ve manevi kirliliklerden arınıp, yeni bir hayata tertemiz bir başlangıç yapmaktır.

  Cuma ve bayram namazları öncesinde veya hac ya da umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat'ta vakfe için boy abdesti almak sünnettir. Hz. Peygamber'in bayram namazları için boy abdesti aldığı nakledilmiş,265 ayrıca bayram namazları Cuma namazına kıyas edilmiştir.
  Guslün sünnetleri:

  1) Besmele ve niyeüe başlamak.
  2) Önce elleri ve avret yerini yıkamak.
  3) Namaz abdesti gibi abdest almak. Cünüp kimse deniz veya nehir suyuna dalsa, çıkınca temiz sayılır. Niyeti terk etmesi gusle engel olmaz.

  Cünüp olan veya ay hali ya da loğusaya yasak olan şeyler:
  1) Namaz kılmak.
  2) Kabe'yi tavaf etmek.
  3) Kur'ân-ı Kerim'e dokunmak ve okumak. Ancak dua niyetiyle kimi ayeder okunabilir.

  4) Mescide girmek.
  Cünüp kişinin; zikir, teşbih, salata selam, kelime kelime Kur'ân ayetlerini öğretme, duaları okuma, bir kılıf içindeki Kur'ân'ı taşıma ve uyuma gibi fillerinde bir sakınca bulunmaz.

  261 Zeylâî, Nzsb, I, 93.
  262 Buhârî, vüdû, 63, hayz, 24; Müslim, hayz, 62,63; Ebû Dâvûd, tahâre, 107; Tirmîzî, tahâre, 93, 95, 96.
  263 Buhârî, cenah, 19, 20, 21, sayd, 20, 21; Müslim, hac, 93, 94, 96, 98, 99.
  264 Kurtubî, Cami', XVII, 146.
  265 Şevkânî, Neylü'l-Evtât, 1, 236.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Boy abdesti hayız nedeni ile cünup ve nifastan temizlenmek için alınır. Bir insanın hayız kanı görmesi ve bu kanın kesilmesi boy abdesti almasını gerektirir. Ayrıca kadının doğum yapması nedeni ile yaşadığı kanamanın kesilmesi de boy abdesti gerektirmektedir. Cünup ise kadın yada erkeğin birlikte olması yada erkeğin ihtilam olması gibi durumlarda alması gerekmektedir. Boy abdesti almak fazdır. Boy abdesti almayan kişi namaz kılamaz ve ayet bulunan hiç bir şeye dokunamaz.
+ Yorum Gönder